Атопик дерматиттай өвчтөнүүдэд Астмаар өвчлөх эрсдэл өндөр

Мета-анализаар атопик дерматиттай өвчтөнүүдийн дунд астмын тархалт бусад хүмүүстэй харьцуулахад өндөр гарчээ.

Шинжилгээнээс үзэхэд атопик дерматиттай өвчтөнүүдэд астмын шинж тэмдгүүдийн талаарх мэдээлэл, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мөн өвчтөнүүдэд сургалт хийх шаардлагатай байгааг харуулж байна.

Нийт 39,503 нийтлэлээс 213 судалгааг сонгон авч анализ хийн шинжилсэн байна.

Үр дүн:

Нийт астмаар өвчилсөн хүмүүсийн дунд атопик дерматиттай хүмүүс атопик дерматитгүй хүмүүсийг бодоход харьцангуй өндөр байсан.

  • 25,7 % (95 %- Confidence intervals: 23,7 %–27,7 %) vs.
  • 8,1 % (95 %- CI : 7,0 %–9,4 %).

Атопик дерматит ба астма хоорондын холбоо нь статистикийн ач холбогдолтой байсан (ORs: 95% CI):

  • Нийт 3.03 (2.64-3.47).
  • 3.01 (2.41–3.77)-д атопик дерматит болон астма оношлогдсон.
  • 2.46 (2.08-2.90) хяхтнасан амьсгалтай астма.

Эх сурвалж: Ravnborg N, Ambikaibalan D, Agnihotri G, Price S, Rastogi S, Patel KR, Singam V, Andersen Y, Halling AS, Silverberg JI, Egeberg A, Thyssen JP. Prevalence of asthma in patients with atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2020 Feb 26 [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.jaad.2020.02.055. PMID: 32112994

Абстракт

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n