Ухаан балартах байдлууд (Delirium)
Саша Бүдханд

Саша Бүдханд

Сүүлийн шинэчлэл:

Ухаан балартах, цаашлаад ухаан алдах нь сэтгэцийн хурц, хүнд өөрчлөлт юм.

  • Хурц – Гэнэт хурцаар эхлэх ба үргэлжлэх хугацаа нь харьцангуй богино
  • Хүнд – Бие махбодь, мэдрэлийн тогтолцооны хүнд, хүндэрсэн, нэн яаралтай эрчимт болон сэхээн амьдруулах эмчилгээний тусламж шаардагдах эмгэгүүд ухаан балартах, ухаан алдах гэж нэрлэдэг сэтгэцийн өөрчлөлтөөр илэрдэг.

 

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.