Өндгөвчний хорт хавдар (Ovarian cancer)
Picture of Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл:

Өндгөвчний хорт хавдар нь АНУ-д хамгийн их нас баралтад хүргэдэг эмэгтэйчүүдийн хавдар юм. Өндгөвчний хорт хавдар үүсэх эрсдэлт хүчин зүйлc нь удамшлын урьдал нөхцөл болон дааврын хүчин зүйлс зэрэг юм. Өндгөвч нь янз бүрийн төрлийн эдээс тогтдог бөгөөд эдгээрээс нь хоргүй эсвэл хорт хавдар үүсдэг.

Шинж тэмдгүүд нь өртсөн эдийн төрлөөс хамаардаг бөгөөд хэсэг газрын хэвлийн эмзэглэл, даавар ялгаруулдаг хавдрын улмаас үүссэн дотоод шүүрлийн шинж тэмдгүүд зэрэг нь илэрч болдог. Бусад хавдар, лимфомын үсэрхийлэл нь өндгөвчинд нөлөөлж болно.

Өндгөвчний хамгийн түгээмэл хорт хавдар бол өндгөвчний серозон хорт хавдар бөгөөд голчлон настай эмэгтэйчүүдэд тохиолддог . Өндгөвчний хорт хавдрын эхэн үед шинж тэмдэг илэрдэггүй нь оношийг хойшлуулж, өвчний тавиланд таагүй нөлөө үзүүлдэг.

Өндгөвчний хорт хавдар нь ихэвчлэн хэвлийн дотор үсэрхийлдэг ба хожим нь хорт хавдартай холбоотой үүсэх асцитын улмаас хэвлийн тойрог ихэссэнтэй холбоотойгоор мэдэгдэхүйц болдог. Эмчилгээ нь хавдрыг мэс заслын аргаар тайрах ба хими эмчилгээ байдаг.

 • Өндгөвчний хавдар нь 55-аас дээш насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдох өндгөвчний хамгийн түгээмэл нягтрал юм.
 • Өндгөвчний хорт хавдрын тархалт: 1-2%
 • Өндгөвчний хорт хавдар нь эмэгтэйчүүдийн хоёр дахь хамгийн түгээмэл хорт хавдар боловч нас баралт хамгийн их тохиолддог .
 • Хавдар оношлодох дундаж нас: 63 нас
 • Испани бус гаралтай цагаан арьст эмэгтэйчүүдэд шинэ тохиолдол хамгийн өндөр байдаг
 • Дэлхий дахинд: 
  • 2012 оны байдлаар жилд 239,000 өндгөвчний хорт хавдрын шинэ тохиолдол бүртгэгдаж эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын дотор 7-р байранд орж байна. 
 • Монгол улсад: 
  • 2014 оны статистик мэдээгээр өндгөвчний хорт хавдрын 80 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн нь, эмэгтэйчүүдийн хавдрын дотор 2.9%-ийг эзэлж, эмэгтэйчүүдэд зонилон тохиолдох хавдрын дотор наймдугаар байранд орж байна. 
  • 100000 эмэгтэйчүүдэд өндгөвчний хорт хавдрын 6,0 нас баралт оногдож байна. 
  • Шинээр оношлогдож буй өндгөвчний хорт хавдрын 70% нь хожуу үе шатандаа илэрч байгаа нь өндгөвчний хорт хавдрыг эрт оношлох шаардлагатай болохыг илтгэж байна.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.