Өндгөвчний олон уйланхайт хам шинж (Polycystic Ovarian Syndrome)
Гантулга Төгөлдөр

Гантулга Төгөлдөр

Сүүлийн шинэчлэл: 20231112

Өндгөвчний олон уйланхайт хам шинж (Штейн-Левенталь хам шинж) нь эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрлийн хамгийн түгээмэл эмгэгүүдийн нэг юм. Энэ нь гиперандрогенизм (гирсутизм- үсжих, батга, вирилизм-эрших шинж орох), овуляци цөөрөх, овуляци зогсох болон өндгөвчинд олон уйланхай байх зэргээр илэрдэг. Оношилогоонд өндгөвчний үйл ажиллагааны алдагдал, гиперандрогенизмын эмнэлзүйн шинж тэмдгийг илрүүлэх зорилгоор өвчтөний бүрэн түүх, биеийн үзлэг багтдаг. Лабораторийн шинжилгээ гиперандрогенизмыг батлах, ижил төстэй эмнэлзүйн шинж бүхий бусад эмгэгийг (төрөлхийн адренал гиперплази) үгүйсгэхийн тулд хийгддэг.

Насанд хүрэгсдэд хэт авиан шинжилгээг өндгөвчний хэмжээг тогтоох, уйланхайт цэврүүнүүдийг илрүүлэхэд ашигладаг. Оношлогдсон тохиолдолд өвчтөний нөхөн үржихүйн зорилгод тохирсон эмчилгээг амьдралын хэв маягтай хослуулан хийдэг.  PCOS-тэй эмэгтэйчүүд таргалалт, инсулин дөжрөл , цусан дахь холестерины хэмжээ ихсэх, эндометрийн хорт хавдартай холбоотойгоор цаашид  бодисын солилцооны синдромтой болох магадлал PCOS-гүй эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад хоёр дахин их байдаг. Түүнчлэн PCOS нь ановуляцийн болон үргүйдэлд хүргэх хамгийн түгээмэл шалтгаан болоод байна. Тиймээс энэхүү өвчнийг цаг алдалгүй эрт оношилж, хавсарсан өвчнийг илрүүлэн зохих эмчилгээг хийх шаардлагатай

2023 оны байдлаар өндгөвчний олон уйланхайт хам шинж нь нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн ойролцоогоор 8-13%-д тохиолдсон байна. Үүнээс 70 хүртэлх хувь нь дэлхий даяар оношлогдоогүй хэвээр байна.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.