.media-svg { fill: #334352; }
Хүүхдийн Пиелонефритын үед нэг долоо хоногийн антибиотик эмчилгээ хангалттай

Хүүхдийн пиелонефритийн үед 7 хоног антибиотик эмчилгээ нь 11 хоногийн эмчилгээний үр дүнтэй харьцуулахад адил байжээ. Энэ нь Жонс Хопкинс их сургуулийн эрдэмтдийн хийсэн судалгааны үр дүн бөгөөд саяхан JAMA Network Open дээр нийтлэгдсэн байна.

Пиелонефрит: Эмчилгээний үргэлжлэх хугацааны талаар хангалттай мэдээлэл одоогоор алга байна

Пиелонефритын үед аль болох эрт антибиотик эмчилгээ эхлэх нь Urosepsis болохоос урьдчилан сэргийлэх гол эмчилгээний аргуудын нэг юм. Тиймээс удирдамжид зааснаар пиелонефритийг эрт үеийн антибиотик эмчилгээнд 7-14 хоног үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байгаа билээ.

Гэсэн хэдий ч одоогоор эмчилгээний хамгийн тохиромжтой үргэлжлүүлэх хугацааны талаар илүү нарийвчилсан мэдээлэл судалгааны ажил алга байна.

Тохиромжтой хугацааг тодорхойлох зорилгоор Жонс Хопкинс их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн Мириам Фокс хамтрагчидтайгаа пиелонефрит оношлогдсон 800 орчим хүүхдүүдэд (6 сар – 18 нас) эмнэлзүйн ретроспектив судалгааг үнэлжээ.

Хүүхдүүдийн 2/3 нь удаан хугацаагаар буюу 10-с дээш хоног антибиотик эмчилгээ хийлгэсэн бол үлдсэн хэсэг нь богино хугацааны эмчилгээ хийлгэсэн (6 – 9 хоног). Судалгааны гол зорилго нь эмчилгээний үр дүнгүй байдлыг судлах байсан. Ингэхдээ яаралтай хүлээн авах тасагт давтан эмчилүүлэхээр ирсэн болон үндсэн антибиотик эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа уртасгах шаардлагтай хүүхдүүдийн дунд судалгаа хийгджээ.

Богино хугацааны эмчилгээ нь антибиотикт тэсвэртэй халдварыг бууруулна

Судалгааны үр дүнгээс харахад 7-8 хоног антибиотик эмчилгээ хийлгэсэн хүүхдүүдэд эмчилгээ үр дүнгүй болох эрсдэл нь 11-12 хоног антибиотик эмчилгээ хийлгэсэн хүүхдүүдтэй харьцуулахад өндөр биш буюу ижил түвшинд байсан байна. Мөн эмчилгээний дараа антибиотикад тэсвэртэй халвдар болох давтамж 2 эмчилгээний үед ижил байжээ.

Судлаачид пиелонефритын үед богино болон урт хугацааны антибиотик эмчилгээ нь ижил үр дүнтэй гэж үзэж байгаа ба ирээдүйд антибиотик тэсвэртэй шээсний замын халдварын эрсдлийг бууруулна хэмээн дүгнэжээ.

Санхүүжилт: FDA

Эх сурвалж: Fox MT, Amoah J, Hsu AJ, herzke CA, Gerber JS, Tamma PD: Comparative Effectiveness of Antibiotic Treatment Duration in Children With Pyelonephritis. JAMA Netw Open 2020 May 1;3(5):e203951. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.3951.

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n