search-last
Саша Бүдханд

Хүний их эмч

ХБНГУ-д суралцаж байгаа.

Дархлаажуулалтын товлол
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин (COPD)
Гуурсан хоолойн багтраа (Asthma)
Ревматоид артрит (РА)
Чихрийн шижин /Диабет/​
COVID-19 Вирусийн халдвар