Мигреньтэй өвчтөнүүд Деменц болох эрсдэлтэй юу ?
Тойм

Мигреньтэй хүмүүст Деменц үүсэх эрсдэл бага байгааг саяхны когорт судалгааны үр дүн харуулсан байна. Гэсэн хэдий ч Мигреньтэй хүмүүст цус харвах эрсдэл байгаа ба хяналтад байх ёстой гэж Deutsche Gesellschaft für Neurologie судалгаандаа онцолжээ.

Тархинд цус харвах эрсдэл бага зэрэг нэмэгддэг

Мигрений үеийн судасны өөрчлөлттэй холбоотой толгойн өвдөлт, тархинд цус харвах болон деменцтэй хэрхэн хамааралтай байж болох талаар удаан хугацаанд судлагдаж байгаа билээ. Ялангуяа мигрень-аура үед тархинд цус харвах эрсдэл бага зэрэг өндөр байсан ажээ. (эмэгтэйчүүдэд эрсдэл 2,1 дахин, эрэгтэйчүүдэд 1.4 дахин их).

MRI цагаан бодисын өөрчлөлт ажиглагдсан

ARIC („Atherosclerosis Risk in Communities“)-судалгааны үр дүнгээс харахад мигрений өгүүлэмжтэй өвчтөнүүдийн MRI шинжилгээнд цагаан бодисын өөрчлөлт, харвалттай төстэй голомт болон тархины эзлэхүүний өөрчлөлт ажиглагджээ. Энэхүү өөрчлөлтүүд нь Деменз үүсэхэд нөлөөлж болохуйц эрсдэлт хүчин зүйлүүд байж болох талаар Америкийн эрдэмтэд когорт судалгааны ажлаа танилцуулсан юм.

Проспектив когорт судалгаа

Судалгаанд хамрагдсан өвчтөнүүдээс International Headache Society-зөвлөмжийн дагуу мигрений асуумжийг авсан ба деменц, тархины цус харвалттай өвчтөнүүд хамрагдаагүй болно. Когнитив тест, нейропсихологийн үзлэг болон клиникт үндэслэн сэжигтэй тохиолдлуудаас Деменц оношийг баталсан бөгөөд нийт 12495 хүмүүс судалгаанд хамрагдсанаас 1397 Мигрень өвчтэй, насны хувьд 50-71 хооронд.

Статистикийн хувьд хамааралгүй

Нийт Деменц оношлогдсон өвчтөнүүдийн

  • 18,5% (1821/9955) нь мигрень оношлогдоогүй
  • 16,7% (233/1397) нь мигрень оношлогдсон
  • 15,8% (196/1243) нь мигрень бус толгой хүчтэй өвддөг гэсэн зовиуртай
[br]Үүнээс үзэхэд мигрень ба деменц хоёрын хооронд статистик холбоо хамаарал байгаагүй байна (HR 1.04).

Мөн судалгааны явцад үр дүнд нөлөөлж болохуйц нөхцөлүүдийг (Жишээ нь: Нас, хүйс, нийгмийн гарал, боловсролын төвшин, орлого, хорт зуршил, цусны даралт, БЖИ, Диабет, Холестерин болон титэм судасны өвчлөл) зэргийг шалгаж үзсэн байна. Ингээд статистикийн хувьд Мигрень, Деменц болон дээрх нөхцөлүүдийн хооронд ямар нэгэн хамаарал байхгүй гэсэн үр дүн гарчээ.

Зөвлөмж

Мигрень өвчтэй хүмүүст зарим тохиолдолд тархины эдийн өөрчлөлт ажиглагддаг ч деменц болох эрсдэл тун бага юм. Одоогийн байдлаар мигрень өвчтэй хүмүүст тохиолддог цагаан бодисын өөрчлөлт нь эмнэлзүйн ач холбогдолтой болохыг нотлох баримт байхгүй байна.

Professor Dr. Hans-Christoph Diener (Essen) DGN

Гэсэн хэдий ч мигреньтэй өвчтөнүүд, нэн ялангуяа мигрень-ауратай эмэгтэйчүүдэд цус харвах эрсдэл байгаа ба нэмэлт эрсдэлт хүчин зүйлүүд болох тамхи татах, дааврын эмчилгээ гэх зэргээс татгалзах мөн тогтмол хяналтад байх шаардлагатай гэж үзэж байна.

Эх сурвалж: Deutsche Gesellschaft für Neurologie

Kristen M. George et al.:  Migraine Headache and Risk of Dementia in the Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study; Headache; DOI: 10.1111/head.13794

Хуваалцах:

Community

Шинээр нэмэгдсэн:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
427915581_910137951111480_621779622379685091_n