Зүрхний архаг дутагдал (Congestive heart failure)
Болдбаатар Энх-оюун

Болдбаатар Энх-оюун

Сүүлийн шинэчлэл:

Зүрхний бүтцийн ба/эсвэл үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн улмаас зүрхний ховдлын дүүрэлтийн ба шахуургын үйл ажиллагаа алдагдаж, эмнэлзүйд амьсгаадах, уушигны/захын хаван үүсэх, шээсний гарц багасах, ядрах, биед шингэн хуримтлагдах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг цогц хам шинжийг зүрхний архаг дутагдал гэнэ.

Энэ өвчин нь тархалт ихтэй, тавилан муутай, халдварт бус өвчний нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болдог.

  • Дэлхий даяар 23 сая гаруй хүн өвчилсөн байдаг, тасралтгүй нэмэгдсээр байгаа.
  • 65 дээш насны 1000 хүн ам тутамд 10 хүн өвддөг.
  • Фрэмингхемийн Зүрхний судалгаа
    • ♂ 1000 хүнд 50-59 насанд 8 -> 80-89 насанд 66 тохиолдол
    • ♀ 1000 хүнд 50-59 насанд 8 -> 80-89 насанд 79 тохиолдол
  • Монгол улсад сүүлийн 3 жилд өвчлөл 26%-иар нэмэгдсэн байна. 

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.