Элэгний хатуурал (Liver Cirrhosis)
Ерханат Хуанбай

Ерханат Хуанбай

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Олон янзын шалтгааны улмаас элэгний цуллаг болон судасны тогтолцоо түгмэлээр гэмтэн, үйл ажиллагаа бүхий эсийн тоо эрс цөөрч, элэгний хэвийн бүтэц, агууламж эвдрэн, холбогч эдийн хатуурал, зангилаат бүрдэл үүсч, элэгний дутмагшил, үүдэн венийн даралтын ихсэлтэнд хүргэдэг архаг даамжрах явцтай эмгэгийг элэгний хатуурал буюу цирроз гэнэ. Элэгний хатуурал нь ихэвчлэн согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэх, архины бус шалтгаант элэгний өөхжилт, хепатит С зэргээс үүдэлтэй элэгний архаг өвчин юм.

Бусад шалтгаанд нь анхдагч цөсөн цирроз, гемохроматоз зэрэг үрэвсэлт болон бодисын солилцооны өвчнүүд ордог. Элэгний хатуурал нь элэгний паренхимийн үхжил ба суурь шалтгааны эсрэг үрэвслийн хариу урвалаар тодорхойлогддог. Удаа дараагийн элэгний төлжилтийн механизмууд нь фиброз болон хэвийн бус эдийн бүтцийг бий болгож, элэгний үйл ажиллагааг алдагдуулдаг.

Өвчтөнүүдэд асцит, хепатоспленомегали болон шарлалт, арьсны телеангиэктази, алганы улайлт зэрэг элэгний хатуурлын арьсны илрэлүүд илэрч болно. Эрэгтэйчүүдэд мөн эмших шинж тэмдгүүд илэрч болно . Хүнд тохиолдлуудад, хорт метаболит хуримтлагдах эсвэл бусад эрхтнүүдийг хамарснаас болж элэгний энцефалопати, элэг бөөрний хам шинж зэрэг хүндрэлүүд илэрдэг.

Лабораторийн шинжилгээгээр элэгний эсийн гэмтэл ба элэгний нийлэгжүүлэх үйл ажиллагаа алдагдах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Хэвлийн хэт авиан шинжилгээнд ихэвчлэн нэг төрлийн бус, жижгэрсэн зангилаа бүхий элэгний паренхим тодорхойлогддог.

Биопси нь оношийг батлах шинжилгээ бөгөөд бусад оношилгооны аргуудын үр дүн тодорхойгүй тохиолдолд л хийгддэг. Эмчилгээ нь үндсэн өвчнийг эмчлэх , хангалттай шим тэжээл хэрэглэх, хүндрэлийг эмчлэх зэргээс бүрдэнэ. Ээнэгшилгүй элэгний хатуурлын үед шинж тэмдгийг арилгах эсвэл элэг шилжүүлэн суулгах боломжтой болтол нь интервенцийн аргуудыг хэрэглэж болно.

 • Тархалт: АНУ-ын насанд хүрэгчдэд ойролцоогоор 0.27%
 • Хүйс: ♂ > ♀
 • Нас баралт
  • АНУ-ын нийт нас баралтын 1-2%
  • Ихэнх нас баралт нь амьдралын таваас зургаа дахь арван жилд тохиолддог.
 • Монгол улсад:
  • Элэгний цирроз 10 000 хүн амд эмэгтэй хүн амд 2010 онд 52.3 байсан бол 2019 онд 78.8 буюу 26.5-аар нэмэгдсэн байна. 
  • Насны ангиллаар харахад 45-65 насны нийт хүн амд 2010 онд 161.5 байсан бол 2019 онд 225.6 буюу 64.1-ээр нэмэгдсэн байна. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний шалтгаант нас баралт 2009 онд нийт нас баралтын 8.5 хувийг эзэлж байсан бол 2019 онд 1173 тохиолдол буюу 6.8 хувийг эзэлж байна. 
  • 2019 оны байдлаар хоол боловсруулах тогтолцооны шалтгаант нас баралтын 55 хувийг элэгний циррозын шалтгаант нас баралт эзэлж байна. 
  • Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний дотор элэгний өвчин 2019 оны байдлаар 11.8 хувийг эзэлж, 2010 онтой харьцуулахад 2.7-оор буурсан байна. 2010 оны байдлаар 10000 хүн амд элэгний өвчин эрэгтэй хүн амд 118, эмэгтэй хүн амд 137 байсан бол 2019 онд эрэгтэй хүн амд 189, эмэгтэй хүн амд 245 болж нэмэгдсэн байна.
  • Улсын хэмжээнд 2019 онд элэгний архаг гепатит өвчин элэгний нийт өвчлөлд хамгийн их хувийг эзэлж 43.0 хувь, элэгний хатуурал 32.4 хувийг эзэлж байна.

Зураг 1. 2019 оны байдлаар 100,000 хүн амд ногдох архины хамааралтай элэгний хатуурлын нас баралтын стандартчилсан түвшин

 • Элэг хордуулагч хүчин зүйлс
  • Удаан хугацааны архины хэрэглээ
  • Эмүүд
  • Афлатоксин
  • Тетрахлорметан, төрөл бүрийн пестицид зэрэг үйлдвэрлэлийн химийн бодисууд
 • Үрэвсэл
  • Архаг вируст хепатит: хепатит В, хепатит D, хепатит С
  • Анхдагч цөсөн холангит
  • Анхдагч хатууралт холангит
  • Аутоиммун хепатит
  • Паразитын халдвар
  • IgG4 холангиопати
 • Бодисын солилцооны эмгэгүүд
  • Архины шалтгаант стеатогепатит
  • Гемохроматоз
  • Вилсоны өвчин
  • α1-антитрипсиний дутагдал
  • Порфири
  • Гликоген хуримтлагдах өвчин
  • Уйланхайт фиброз
  • Удамшлын фруктозны үл тэвчил
 • Элэгний венийн бөглөрөл эсвэл судасны гажиг
  • Бадд-Киарын хам шинж
  • Зүрхний гаралтай элэгний цирроз
  • Ослер-Вебер-Ренду хам шинж
 • Криптоген элэгний цирроз

Криптоген элэгний цирроз нь зөвхөн өвчтөнийг бүрэн үнэлсний дараа элэгний цирроз үүсгэх бусад бүх шалтгаануудыг үгүйсгэсний дараа л тавих онош юм.

АНУ-д хепатит С, архины шалтгаант элэгний өвчин, архины шалтгаант стеатогепатит зэрэг нь элэгний хатуурлын хамгийн түгээмэл шалтгаан болдог.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Тохирох эрх авснаар та манай контент, бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжтой болно.
Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Сурталчилгаа

Ойролцоо сэдвүүд:

Чихрийн шижин - Диабет (Diabet)
Хэрэх өвчин (Ревматик халууралт)
Ревматоид артрит (Rheumatoid arthritis)
Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)
Тогтолцооны улаан яршил (Systemic lupus erythematosus)
Архаг гастрит (Chronic gastritis)
Уушгины үрэвсэл (Pneumonia)
Зүрхний архаг дутагдал (Congestive heart failure)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
A1
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
Сошиалаар нэвтрэх
Сошиалаар нэвтрэх

Хамтран ажиллах

Цааш унших

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.

Бид үнэ цэнтэй мэдээллийг та бүхэндээ үнэгүй хүргээд даруй 3 жилийн нүүрийг үзжээ. Энэхүү хугацаанд биднээс оюуны болон санхүүгийн зардал ихээр шаардагдаж байлаа.

Өдөрт дунджаар 400-500 орчим эмч, эрүүл мэндийг салбарын мэргэжилтнүүд манай платформоор үйлчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт бидний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэдээллийг тогтмол хүргэж, улам өргөжин тэлэх үйлсэд таны тусламж, хандив бидэнд хэрэгтэй байна.

Таны өгч буй хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй ба ирээдүйнхээ төлөө хөрөнгө оруулж буй танд маш их баярлалаа !