Ревматоид артрит (Rheumatoid arthritis)
Саша Бүдханд

Саша Бүдханд

Сүүлийн шинэчлэл:

Шалтгаан тодорхойгүй, аутоиммун, даамжрах явцтай архаг үрэвсэлт өвчин. Үеийг сонгомолоор гэмтээхээс гадна уушги, зүрх, бөөр, судас гэх мэт бусад эрхтэн тогтолцоог давшингуй гэмтээдэг. Оношийг ихэвчлэн гэмтсэн үеийн Рентген зураг Цусны шинжилгээ болон бодит үзлэгт тулгуурлан тавина.  [br]Эмчилгээ хийлгээгүй үед 20-30% нь 3 жилийн дотор хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алддаг.

Эмчилгээний гол зорилго нь өвчнийг намжмал байдалд оруулах, өвчний сэдрэл болон үений бүтцийн өөрчлөлтийг бууруулах, идэвхтэй үйл ажиллагааны болон амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.

Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийг бодвол илүү түлхүү өвчилдөг.

  • Тархалт 1% 
  • 35-55 Насны хооронд өвчин эхэлдэг 
  • Хүйсийн харьцаа ♀>♂   3:1
  • 70% РА-Өвчтөнүүдэд HLA-Antigen DR4/DRB1 эерэг 

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.