Тогтолцооны улаан яршил (Systemic lupus erythematosus)
Болдбаатар Энх-оюун

Болдбаатар Энх-оюун

Сүүлийн шинэчлэл: 2023-09-17

Дархлааны системийн архаг идэвхжилийн улмаас эсрэг бие болон бусад уургийн бүтээгдэхүүнүүд үүсэж, биед үрэвсэл явагдан эс, эд, эрхтний гэмтлийг үүсгэдэг аутоиммун өвчин юм. Олон эрхтэн тогтолцоог гэмтээдэг, намжмал болон сэдрэлийн үетэй, дахилттай өвчин юм. Шалтгаан тодорхойгүй, олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр үүсдэг.

Харин өвчний хөгжилтэй холбоотой олон хүчин зүйлүүд тодорхой бөгөөд үүнд удамзүй, дааврын зохицуулга, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйл, халдвар, эмийн бодис, хорт зуршил (бүдүүвч 1) зэрэг нөлөөлдөг. Үений үрэвсэл, үеэр өвдөх болон арьс, арьсан доорх өөрчлөлтүүд зэрэг шинж тэмдгүүд эмнэлзүйд илэрнэ. Зовиур, өвчний түүх, эмнэлзүйн шинжүүд, шинжилгээний өөрчлөлтүүдийг онцгой анхаарч, бусад шалтгаан, өвчнүүдээс ялган оношилно.

Эмчилгээний зорилго нь амьдрах хугацааг уртасгах, өвчнийг намжмал үед байлгах, эрхтэн гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх, эмийн хоруу чанарыг багасгах, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, өвчний менежментэд өвчтөний оролцооны талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгоход оршино.

 • Хүйсийн харьцаа ♀ > ♂  
  • Хүүхэд 3:1
  • Насанд хүрэгчид 7:1 – 15:1 
  • Хөгшин хүмүүс ~ 8:1 
  • Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд түлхүү өвчилдөг (~90%).
  • 65%-д нь 16-55 насанд өвчин эхэлдэг.
 • Тархалт 20-240/100,000 тохиолдол.
 • Жил бүр 1-10/100,000 тохиолдол нэмж бүртгэгддэг.
 • Африк-Америк, Ази, Латин америк хүмүүст өвчлөл илүү.
 • 20-р зууны сүүлийн 40 жилд өвчлөл 3 дахин нэмэгдсэн.
 • Манай улсын хувьд тархалтын судалгаа хийгдээгүй боловч бүртгэгдсэн байдлаар
  • 2014 онд 142
  • 2015 онд 256
  • 2016 онд 192
  • 2017 онд 251
  • 2018 онд 304 тохиолдол тус бүр шинээр оношлогдсон байна.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.