Мөөгний эсрэг эмүүд (Antifungal drugs)
Цогбадрах Одгэрэл

Цогбадрах Одгэрэл

Сүүлийн шинэчлэл:

Мөөгний эсрэг эмийн бүлэгт мөөгний өсөлт үржлийг дарангуйлдаг, устгах үйлдэлтэй мөөгний халдварын үед эмчлэх зорилгоор хэрэглэдэг эмнүүд ордог. Үүнд. кандидоз, онихомикоз, кандидоз гэх мэт. Эдгээр эмнүүдийг химийн бүтэц, мөөгний эсрэг үйлчлэх хүрээгээр нь гурван том бүлэг болгон хуваадаг. Полиенууд , азолууд , аллиламинууд . Мөөгний эсрэг эмнүүдийн түгээмэл тохиолддог гаж нөлөөнд элэг хордох, арьсан дээр харшлын тууралт гарах, толгой өвдөх, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо хямрах зэрэг эмгэгүүд орно. 

Мөөгний эсрэг эмүүдийн хураангуй

Эмийн ангилал

Жишээ

Үйлдлийн механизм 

Эмнэлзүйн хэрэглээ 

Гаж нөлөө 

Полиен
 • Амфотерицин В
 • Мөөгний эсийн хананы эстрогелтой холбогдоно → мөөгний мембран дээр сүв үүгэнэ → электролитийн тэнцвэр алдагдах → эс хайлах → эс үхэх 
 • Хүнд хэлбэрийн системийн микоз
  • Инвазив кандидоз
  • Криптококкийн халдвар
  • Аспергиллез
  • Бластомикоз
  • Кокцидиоз
  • Гистоплазмоз
  • Мукормикоз
 • Аритми 
 • Бөөр хордуулах
 • Халуурах, жихүүдэс хүрэх
 • Венийн судсаар тарьж буй үед флебит үүсэх
 • Гипокалиеми, гипомагниеми
 • Нистатин 
 • Үтрээний кандидоз 
 • Өлгийн тууралт  
 • Амны хөндийн кандидоз
 • Хоол боловсруулах замын шинж тэмдгүүд 
 • Хавьтлын харшилт дерматит
 • Стивен Джонсон хам шинж
Азол Триазол
 • Флуконазол 
 • Мөөгний цитохром P450-г дарангуйлах → мөөгний эстрогел болон ланостеролын нийлэгжилт ↓ → эстрогелийн төвшин ↓ → мембран тогтворгүй болох → эс үхэх 
 • Кетоконазол: 17α-гидроксилаза/17, 20 лиаза дарангуйлна
 • Криптококкоз менингит
 • Кандидоз
 • Кокцидиоидомикоз
 • Гистоплазмоз/бластомикоз
 • Бластомикоз
 • Элэг хордуулах
 • Цитохром P450 дарангуйлагдах
 • Чухал эсрэг заалт: Зүрхний аритми
 • Хэсэг газарт түлэгдэж буй мэт мэдрэмж төрөх, загатнах
 • Кетоконазол: гинекомасти
 • Вориконазол 
 • Инвазив аспергиллезийн үед сонгож хэрэглэж болох эм 
 • Итраконазол 
 • Гистоплазмоз
 • Бластомикоз
 • Кокцидиоидомикоз
 • Споротрихоз
 • Уушги-мөгөөрсөн хоолойн харшилт аспергиллоз
 • Изавуконазол 
Имидазол
 • Кетоконазол 
 • Клотримазол 
 • Миконазол 
 • Үтрээний кандидоз 
 • Амны хөндийн кандидоз
Аллиламин • Тербинафин 
 • Мөөгний сквален эпоксидазаг дарангуйлна → ↓ эргостеролийн нийлэгжилт → сквален хуримтлагдах → ↑ мембраны нэвчүүлэх чанар → эс үхэх 
 • Дерматофитоз
 • Биений үлд
 • Толгой өвдөх 
 • Элэг хордох
 • Амтны гажиг
 • Хоол боловсруулах зам хямрах
Эхинокандин 
 • Каспофунгин 
 • Анидулафунгин
 • Микафунгин
 • β-глюканий нийлэгжилтийг дарангуйлна → мөөгний эсийн ханын нийлэгжилт алдагдах → ↓ осмос даралтын эсэргүүцэл → эс үхэх 
 • Инвазив аспергиллез
 • Инвазив кандидоз
 • Улайх 
 • Элэг хордуулах
 • Хоол боловсруулах зам хямрах
Пиридинагийн уламжлалууд 
 • Цикопирокс 
 • Тодорхой болоогүй байгаа. 
 • Өнгө хувилах хайрст үлд
 • Дерматофитоз
 • Хайрст дерматит
 • Ховдолын тахикарди 
Бензофуран
 • Гризеофульвин 
 • Кератинтай холбогдоно → микротубулийн үйл ажиллагаа алдагдах → мөөгний митоз хуваагдал саатах → мөөгний өсөлт үржлийг дарангуйлагдах 
 • Дерматофитийн халдвар
 • Элэг хордуулах 
 • Карциноген
 • Тератоген
 • Цитохром P450-ийн индукц
 • Толгой эргэх, өвдөх
 • Дисульфирамтай төстэй урвал 
Антиметаболит 
 • Флуцитозин 
 • Мөөгний цитозин диаминазагийн нөлөөгөөр флуороурацил болж хувирна → ДНХ, РНХ-ийн нийлэгжилтийг дарангуйлна → мөөгний өсөлт үржлийг дарангуйлагдах 
 • Дангаар нь эмчилгээнд хэрэглэх: өөр эм хэрэглээгүй амь насанд аюулгүй халдварын жишээ нь шээс бэлгийн замын кандидоз үед сонгож хэрэглэнэ.
 • Амфотерицин в-тай хослуулан хэрэглэнэ
 • Ясны чөмөг дарангуйлагдах 
 • Элэг гэмтэх
 • Бөөрний дутагдал

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.