Вирусийн эсрэг эмүүд (Antiviral drugs)
Цогбадрах Одгэрэл

Цогбадрах Одгэрэл

Сүүлийн шинэчлэл: 20231203

Энэ бүлгийн эмүүдэд вирусийн халдварыг эмчлэх зорилгоор хэрэглэдэг эмүүд ордог. Ихэнх вирусийн халдвар харьцангуй эрүүл хүмүүст дархлааны хариу урвалын үр дүнд аяндаа эдгэрдэг. Вирусийн эсрэг эмүүдийн гол зорилго нь эмнэлзүйд илрэх шинж тэмдгийг багасгах, зовуурийг хөнгөвчлөх, халдварын үргэлжлэх хугацааг богиносгоход чиглэдэг.

Энэ бүлгийн эмүүд вирусийн бүтцэд бус репликацийн циклд нөлөөлдөг. Мөн хэрэглэх хүрээ хязгаарлагдмал буюу цөөн хэдэн вирусийн халдварын үед эмчилгээний зорилгоор ашиглахыг зөвшөөрдөг. Өнөөдөр дэлхий дээр хэрэглэж буй нийт вирусийн эсрэг эмүүдийн дийлэнхийг ХДХВ, херпес вирус, гепатит В, С мөн томуугийн А, В хүрээний вирусийн халдварт хэрэглэж байна. Учир нь вирус бол эсийн доторх туйлбартай шимэгч тул хэрэглэж буй эмүүд нь эзэн эсэд нөлөөлөхгүйгээр вируст нөлөөлөх боломжгүй юм.

Вирусийн эсрэг эмүүд нь бичил биетний эсрэг үйлдэлтэй бусад эм шиг тухайн эмгэг төрүүлэгчийн бүтэц эсвэл үйл ажиллагаанд нь бус эзэн эсийн репликацийн циклийг дарангуйлдаг. Ингэснээр вирусийн ачааллыг бууруулж эзэн биеийн төрөлхийн мөн өвөрмөц дархлааны хариу урвалын нөлөөг сайжруулах замаар буюу вирусийг саармагжуулж бие махбодоос зайлуулах боломжийг олгож халдварыг эмчилдэг.

Вирус бол облигат эмгэг төрүүлэгч, тэрбээр өөрийн нэгж хэсгийг хуулбарлахын тулд эзэн эсийн репликацийн машиныг ашигладаг. Ихэнх вирусийн эсрэг эм вирусийн репликацийн циклд чухал „түлхүүр“ энзимүүдийг дарангуйлдаг.

Вирусийн репликацийн цикл, вирусийн эсрэг эмүүдийн хураангуй

Вирусийн репликацийн цикл 

Бай

Вирусийн эсрэг эм

Эзэн эсэд нэвтрэх
 • Холбогдох
 • CCR5-ийн антагонист CCR5 рецепторийн антагонист Энэ эмнүүд нь CD4+ эсийн гадаргуу дээр илэрдэг CCR5 рецепторыг блоклодог, ингэснээр вирусийн gp120 уураг эсэд холбогдох үйл явцыг саатуулах замаар вирус эзэн эсэд нэвтрэх үйл явцыг зогсоодог. Маравирок бол энэ бүлгийн эмийн төлөөлөгч юм.
 • Пенетраци (эсэд нэвтрэх)
 • Эсэд нэвтрэх үйл явцыг дарангуйлна
Вирион тайлрах
 • Нуклейн хүчлийг задлана
 • Амантадин
Вирусийн геномийн репликаци
 • Урвуу транскрипци
 • Урвуу транскриптазагийн нуклеозид/нуклеотид
 • Урвуу транскриптазагийн бус ингибиторууд
 • ДНХ-ийн интеграци (интеграза)
 • Интегразагийн ингибитор
 • Нуклейн хүчлийн нийлэгжилт (ДНХ полимераза)
 • Гуанозин аналогууд  
 • Вирусийн ДНХ-ийн полимеразагийн ингибитор
 • Гуанины нуклеотидийн нийлэгжилтийн ингибиторууд
Уургийн нийлэгжилт, вирус эвлэх явц,бүтцэд нөлөөлөх
 • Уургийн нийлэгжилт (транскрипци, трансляци)
 • Интерферон альфа
 • Вирусийн протеазууд Вирусийн бүтцийн уургууд боловсроход оролцдог бүлэг уургууд
 • Протеазийн ингибитор
Вирус эзэн эсээс чөлөөлөгдөх
 • Вирус нахиалах
 • Нейраминидазагийн ингибиторууд

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.