Херпес симплекс вирусийн халдвар (Herpes simplex virus infections)
Цогбадрах Одгэрэл

Цогбадрах Одгэрэл

Сүүлийн шинэчлэл: 20231205

Херпес симплекс вирусийн 2 төрлийн генотип херпес симплекс вирус хэв шинж 1 (HSV-1), хэв шинж 2 (HSV-2) хүнд халдварладаг. Дэлхий дахинд серо тархалт өндөр, нийт популяцийн 90%~д нь эсрэг бие илэрдэг. Нийт тохиолдлын 60% нь HSV-1 ийн халдвар буюу уруулын херпес эзэлдэг.

Эмнэлзүйд насанд хүрэгчдийн дунд өвдөлт бүхий шархлаа байдлаар уруулын, бэлэг эрхтэний херпесийн халдвар түгээмэл тохиолддог бол хүүхдүүдийн дунд герпетик гингивостоматит (herpetic gingivostomatitis) ба гөгий (herpetic whitlow) түгээмэл байдаг. Вирусийн халдварыг тухайн шархнаас дээж авч ПГУ-р вирусийн ДНХ-г тодорхойлох эсвэл наац бэлтгэж Cowdry A үлдэгдэл бие илрүүлнэ. 

Хүний херпес вирусууд нь ДНХ вирусын том төлөөлөгч. Herpesviridae-ийн овогт хамаарах эдгээр вирусууд хүнд халдварладаг. Хүний херпес вирусийг дараах 3 дэд бүлэгт ангилдаг:

 • Альфа херпес вирусууд- Альфа херпес вирус 
  • Үүнд
   • Херпес симплекс вирус 1
   • Херпес симплекс вирус 2
   • Varicella zoster virus
  • Репликацийн цикл харьцангуй хурдан явагддаг, олон төрлийн эзэн эстэй.
  • Нейротропик вирус буюу эзэн биеийнхээ мэдрэлийн зангилаанд насан туршид нь хадгалагдана.
 • Бета херпес вирусууд- Бета херпес вирус
  • Үүнд
   • Цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
   • Хүний херпес вирус-6
   • Хүний херпес вирус-7
  • Репликацийн цикл удаан явагдана, цөөн төрлийн эзэн эстэй
  • Гранулоцит, лимфоцитуудад халдварлаж хадгалагдана.
 • Гамма херпес вирусууд- Гамма херпес вирус
  • Үүнд
   • Эпштейн-Баррийн вирус (Epstein-Barr virus )
   • Хүний херпес вирус-8 буюу Капошийн саркоматай хамааралт вирус
  • Репликацийн цикл удаан явагдана, маш цөөхөн эзэн эстэй
  • В-лимфоцитуудад халдварлаж хадгалагдана.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.