doctor1
Нэвтрэх
 • Контент

  Клиник мэдлэг
  Суурь мэдлэг

  Дотор судлал

  Амьсгалын эрхтний эмгэг

  Томуу (Influenza)

  Аутоиммун эмгэг

  Бодисын солилцооны эмгэг

  Дотоод шүүрлийн эмгэг

  Зүрх судасны эмгэг

  Нефрологи

  Ревматологи

  Цус судлал

  Нүд судлал

  Нүдний өвчнүүд

  Хүүхэд судлал

  Хүүхдийн хавдар судлал

  Гэмтэл судлал

  Гавал тархины гэмтэл

  Мэс засал

  Гэмтлийн мэс засал

  Ерөнхий мэс засал

  Хэвлийн хөндийн мэс засал

  Цээжний хөндийн мэс засал

  Лабораторийн оношилгоо

  Мэдрэл судлал

  Нойрны алдагдал

  Дүрс оношилгоо

  Урологи

  Дутуу хөгжил ба согогууд

  Арьс судлал

  Экзем, харшилт өвчнүүд

  Эмгэг төрүүлэгч арьсны өвчнүүд

  Бүслүүр үлд (Herpes zoster, shingles)

  Эм судлал

  Халдварын эсрэг эмүүд

  Вирусийн эсрэг эмүүд (Antiviral drugs)

  Цус бүлэгнэлтэд нөлөөлөх эмүүд

  Сэтгэц судлал

  Суурь ойлголтууд

  Хам шинжүүд

  Эх барих

  Хавдар судлал

  Ерөнхий хавдар судлал

  Хавдрын өвчнүүд

  Instagram
  Facebook
  Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.
  Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.

  Санал, хүсэлт илгээх

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB