Гепатит С (Hepatitis C)
Цогбадрах Одгэрэл

Цогбадрах Одгэрэл

Сүүлийн шинэчлэл: 20230406

Элэгний С вирусийн халдвараар үүссэн элэгний үрэвслийг гепатит С гэдэг. Элэгний С вирус нь элэгний эсүүдийг гэмтээж цочмог болон архаг үрэвсэл үүсэх шалтгаан болдог. Гепатит С нь цусаар дамжин халдварладаг. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж үйлчилгээнд бохир зүү, тариурт хатгуулах, хүн амын дунд сэтгэц нөлөөт мансууруулах бүлгийн эмүүдийг судсаар тарьж хэрэглэгчид зүү, тариурыг дундаа хуваан хэрэглэснээр уг вирусийн халдварыг авдаг.

Гепатит С халдварын үед ихэнх тохиолдолд эмнэлзүйд шинж тэмдэг илэрдэггүй эсвэл хөнгөн явцтай байдаг тул тэр бүр мэдэгддэггүй. Иймд эрт илрүүлэхийн гол зорилго нь далд халдварыг илрүүлэхэд чиглэгддэг. Халдварыг эрт илрүүлээгүй, эмчилгээ хийгээгүй тохиолдолд нийт халдварын тохиолдлын 85% нь архаг хэлбэрт шилжих, Элэгний хатуурал (Liver Cirrhosis) үүсэх, Элэгний хорт хавдар (Hepatocellular carcinoma) үүсэх зэргээр хүндэрч ихэвчлэн үхлээр төгсдөг. Элэгний С вирусийн эсрэг үүссэн эсрэг бие эсвэл вирусийн РНХ-г тодорхойлох замаар оношийг баталдаг. Вирусийн халдварыг вируст шууд чиглэсэн эмчилгээ хийсэн тохиолдолд 95% хүртэл аюулгүй, үр дүнтэйгээр эмчилж болно.

 • Элэгний С вирусын цочмог халдвар:
  • Элэгний С вирусын халдвар авснаас хойш 6 сарын дотор үүсч буй гепатит 
  • Цочмог гепатит С: Элэгний С вирусийн цочмог халдвар + элэгний үйл ажиллагааны алдагдал
 • Элэгний С вирусын архаг халдвар:
  • Элэгний С вирусын халдвар авснаас хойш 6 сараас дээш хугацаанд үргэлжилж буй халдвар.
  • Давтамж: Элэгний С вирусийн халдвар авсан хүмүүсийн 60-85% архаг гепатит С-д шилждэг.
  • Архаг гепатит С: Элэгний С вирусийн архаг халдвар + элэгний үйл ажиллагааны алдагдал + элэгнээс гаднах илрэл

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.