Гэдэс цочролын хам шинж (Irritable bowel syndrome)
Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл:

Гэдэс цочролын хам шинж нь Хойд Америк, Европт маш түгээмэл тохиолддог архаг өвчин юм. Энэ эмгэгийн үндсэн шалтгаан нь ходоод гэдэсний хөдөлгөөн, дотоод эрхтнүүдийн хэт мэдрэгшил, ходоод гэдэсний нэвчимтгий байдал өөрчлөгдсөнөөс үүсдэг гэж үздэг.

Өвчтөнүүдэд өтгөний давтамж, хэлбэр эсвэл харагдах байдлын өөрчлөлттэй холбоотойгоор хэвлийн байнгын өвдөлт илэрдэг. Гэдэс цочролын хам шинж нь Ромын IV шалгуурт суурилсан эмнэлзүйн онош бөгөөд бусад оношуудыг үгүйсгэдэг.

Эмийн бус эмчилгээнд хоолны дэглэмийг өөрчлөх  болон сэтгэлзүй зан үйлийн эмчилгээ орно. Лоперамид, туулгах эмүүд, лубипростон зэрэг эмийн эмчилгээнүүдийг нь суулгалт, өтгөн хаталт бүхий гэдэс цочролын хам шинжийн үед хэрэглэдэг.

 • Тархалт: Хойд Америк, Европт 10-20%
 • Хүйс: Барууны орнуудад эмэгтэйчүүд эрчүүдээс 1.5-2 дахин их өвчилдөг.
 • Нас: 20-39 насны хүмүүст хамгийн их тохиолддог
 • Холбоо хамаарал бүхий эмгэгүүд
  • Фибромиалгиа, архаг ядаргааны хам шинж
  • Сэтгэл гутрах эмгэг, сэтгэлийн түгшүүр, биешсэн эмгэг
  • Ходоод-улаан хоолойн сөргөө, үйл ажиллагааны диспепси
  • Зүрхний бус шалтгаант цээжний өвдөлт

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.