Юухан Н Флу (Yuhan N Flu)
75 мг
Осельтамивир – Oseltamivir
Yuhan Corporation
Эмийн хэлбэр: Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 3750

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 2625

Даатгуулагч төлөх дүн: 1125

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • ИЮХАН Н ФЛУ –г томуугийн А ба В вирүсийн халдварын шинж тэмдэг 48 цагаас ихгүй хугацаанд илэрч байгаа насанд хүрэгчид болон 2 долоо хоногоос дээш насны хүүхдийн эмчилгээнд хэрэглэнэ (энэхүү эмийг 36 долоо хоногоос бага тээлтийн настай  нярайд зориулагдаагүй болно).
 • ИЮХАН Н ФЛУ –г 1 ба түүнээс дээш насны эмчлүүлэгчдийн томуугийн А болон В вирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд хэрэглэнэ. (Дархлаажуулалт бол томуугийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх анхан шатны арга юм. Эргэлдэж буй болон вакцин гарган авсан вирүсийн омгуудын дунд үл тохироо үүссэнээс вакцин хэрэглэх нь зохимжгүй эсвэл боломжгүй онцгой тохиолдлуудад уг эмийг томуугаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэж болно хэмээн үзэж байна. Уг эм нь томуугийн дархлаажуулалтыг орлох бодис биш юм)
 • Осельтамивир болон энэ эмийн найрлага дахь аль нэг бодист хэт мэдрэг эмчлүүлэгчдэд хэрэглэхийг цээрлэнэ.

Томуугийн A бa B вирүсийн халдвар: Эмчилгээг томуугийн шинж тэмдэг илэрч эхэлсэн эхний хоёр хоногт аль болох эрт эхлэх нь зүйтэй. Энэ эмийг хооллох үедээ эсвэл өлөн үед хэрэглэж болно; гэхдээ хооллох үед тэсвэрлэх чанар хүчжиж болзошгүй.

 • Насанд хүрэгчид болон өсвөр насныхан (13 ба түүнээс дээш нас)
  • Осельтамивир 75мг тунгаар хоногт хоёр удаа 5 хоногийн турш ууж хэрэглэхийг зөвлөнө. Бүрээсийг залгихад хүндрэлтэй байгаа насанд хүрэгчид болон 13 ба түүнээс дээш өсвөр насны хүнд ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэх ИЮХАН Н ФЛУ нунтаг хэрэглэхийг зөвлөнө.
 • Нярай болон хүүхэд (1-12нас)
  • 40кг-аас дээш биеийн жинтэй, бүрээсийг залгиж чадах хүүхдэд насанд хүрэгчдийн тун 75мг бүрээсийг хоногт хоёр удаа буюу ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан ИЮХАН Н ФЛУ нунтагыг 30мг ба 45мг тунгаар хэрэглэх эмчилгээний өөр хувилбараар хийнэ.

Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө:

Биеийн жин 5 хоногийн турш зөвлөх тун

(оселтамивир)

Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл)
≤ 15кг 30мг-аар хоногт хоёр удаа 5.0мл  хоногт хоёр удаа
15 кг <, ≤23 кг 45мг-аар хоногт хоёр удаа 7.0мл  хоногт хоёр удаа
23 кг <, ≤ 40 кг 60мг-аар хоногт хоёр удаа 10.0 мл  хоногт хоёр удаа
> 40 кг 75мг-аар хоногт хоёр удаа 12.5 мл  хоногт хоёр удаа

 • Нярай (2долоо хоногоос  1нас хүртэл)
  • 2долоо хоногоос 12сар хүртэлх насны хүүхдэд нь 3 мг/кг тунгаар хоногт хоёр удаа тав хоногийн турш эмчилгээний тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө.
  • Энэхүү тунгийн зөвлөмжийг дутуу төрсөн тухайлбал 36 долоо хоногоос бага тээлтийн настай  эмчлүүлэгчдэд зориулагдаагүй болно.

Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө*

Биеийн жин 5 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөсөн тун

(осельтамивир)

Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл)
3 кг 9 мг-аар хоногт хоёр удаа 1.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа
4 кг 12 мг-аар хоногт хоёр удаа 2.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа
5 кг 15 мг-аар хоногт хоёр удаа 2.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа
6 кг 18 мг-аар хоногт хоёр удаа 3.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа
7 кг 21 мг-аар хоногт хоёр удаа 3.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа
8 кг 24 мг-аар хоногт хоёр удаа 4.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа
9 кг 27 мг-аар хоногт хоёр удаа 4.5 мл-ээр хоногт хоёр удаа
10 кг 30 мг-аар хоногт хоёр удаа 5.0 мл-ээр хоногт хоёр удаа

* Энэхүү хүснэгт нь бүлэг хүн амд зориулагдсан бүх боломжит жинг агуулаагүй. 1-ээс бага насны хүүхдэд 3мг/кг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө.

ИЮХАН Н ФЛУ –ны ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан нунтагыг эмчлүүлэгч хэрэглэхийн өмнө эм зүйч найруулж өгөхийг зөвлөнө.

 • Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгч
  • Креатининий клиренс 60 мл/мин-аас дээш байгаа насанд хүрсэн эмчлүүлэгчдэд тун зохицуулалт шаардлагагүй.
  • Креатининий клиренс >30 – 60 мл/мин бүхий эмчлүүлэгчдэд энэ эмийн тунг 30мг хүртэл бууруулж хоногт хоёр удаа, 5 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөнө.
  • Креатининий клиренс 10 – 30 мл/мин бүхий эмчлүүлэгчдэд энэ эмийн тунг 30мг хүртэл бууруулж хоногт нэг удаа, 5 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөнө.
  • Гемодиализ-д ордог эмчлүүлэгчдэд диализ эмчилгээний хоорондох 48 цагийн хугацаанд томуугийн шинж тэмдэг даамжирвал диализад орохын өмнө уг эмийн эхний тун 30мг тун байхаар хэрэглэхийг зөвлөнө.
  • Сийвэн дэхь концентрацийг эмчилгээний түвшинд байлгахын тулд гемодиализ бүрийн дараа 30мг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөх шаардлагатай.
  • Хэвлийн диализийн үед нэг удаад 30мг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө. Диализ хийгдээгүй, бөөрний өвчний эцсийн үе шатанд байгаа (тухайлбал креатининий клиренс <10мл/мин) эмчлүүлэгчдийг хамруулсан осельтамивирын фармакокинетик судлагдаагүй.
  • Тиймээс, энэ бүлэгт тун зохицуулалт хийх боломжгүй.
 • Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгчид
  • Элэгний үйл ажиллагааны хөнгөн буюу дунд зэргийн дутмагшилтай насанд хүрэгчдэд тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй (Чайлд-Пью ангиллаар ≤9 оноо).

Томуугийн A бa B вирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх

 • Насанд хүрэгчид болон өсвөр насныхан (13 ба түүнээс дээш нас)
  • Томуугийн халдвартай хүнтэй ойрын хавьталд өртсөн насанд хүрэгчид ба ≥13 насны өсвөр насныханд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ эмийг ууж хэрэглэхдээ 75мг-аар хоногт нэг удаа 10 хоногийн турш хэрэглэнэ. Томуугийн дэгдэлт олон нийтийг хамарсан үед урьдчилан сэргийлэхдээ 75мг-аар хоногт нэг удаа хэрэглэхийг зөвлөнө. Аюулгүй байдал болон үр нөлөөг зургаан долоо хоног хүртэл хугацаанд судлан тогтоосон. Хамгаалах хугацаа тунг үргэлжлүүлэн хэрэглэх үед үргэлжилнэ.
 • Нярай болон хүүхэд (1-12нас)
 • 40кг-аас дээш биеийн жинтэй, бүрээсийг залгиж чадах хүүхдэд насанд хүрэгчдийн тун 75мг бүрээсийг хоногт хоёр удаа буюу ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан ИЮХАН Н ФЛУ нунтагыг 30мг ба 45мг тунгаар хоногт хоёр удаа хэрэглэх эмчилгээний өөр хувилбараар хэрэглэхийг зөвлөнө.

Дараах тунгийн дэглэмийг зөвлөнө.

Биеийн жин 10 хоногийн турш хэрэглэхийг зөвлөсөн тун (осельтамивир ) Ууж хэрэглэх хөвмөлийн хэмжээ (6мг/мл)
≤ 15 кг 30 мг хоногт нэг удаа 5.0мл хоногт нэг удаа
15 кг <, ≤ 23 кг 45 мг хоногт нэг удаа 7.0 мл хоногт нэг удаа
23 кг <, ≤ 40 кг 60 мг хоногт нэг удаа 10.0 мл хоногт нэг удаа
> 40 кг 75 мг хоногт нэг удаа 12.5 мл хоногт нэг удаа

ИЮХАН Н ФЛУ –ны ууж хэрэглэх хөвмөл бэлтгэхэд зориулсан нунтагыг эмчлүүлэгч хэрэглэхийн өмнө эм зүйч найруулж өгөхийг зөвлөнө.

※ 1-ээс доош насны хүүхдэд томуугийн А болон В вирүсийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэх аюулгүй байдал ба үр нөлөө тогтоогдоогүй.

Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгч

 • Креатининий клиренс 60 мл/мин-аас дээш байгаа насанд хүрсэн эмчлүүлэгчдэд тун зохицуулалт шаардлагагүй.
 • Креатининий клиренс >30 – 60 мл/мин бүхий эмчлүүлэгчдэд энэ эмийн тунг 30мг хүртэл бууруулж хоногт нэг удаа хэрэглэхийг зөвлөнө.
 • Креатининий клиренс 10 – 30 мл/мин бүхий эмчлүүлэгчдэд эмийн тунг 30мг хүртэл бууруулна.
 • Гемодиализ-д ордог эмчлүүлэгчдэд сийвэн дэхь концентрацийг эмчилгээний түвшинд хүргэхийн тулд гемодиализ бүрийн дараа 30мг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө. Диализ эхлэхийн өмнө уг эмийг 30мг тунгаар эхлэн хэрэглэхийг зөвлөнө.
 • Хэвлийн диализийн үед уг эмийг диализ эхлэхийн өмнө 30мг тунгаар эхлэн хэрэглэх бөгөөд цаашид урьдчилан сэргийлэхийн тулд 7хоног тутамд 30мг тунгаар хэрэглэхийг зөвлөнө.
 • Диализ хийгдээгүй, бөөрний өвчний эцсийн үе шатанд байгаа (тухайлбал креатининий клиренс <10мл/мин) эмчлүүлэгчдийг хамруулсан осельтамивирын фармакокинетик судлагдаагүй. Тиймээс, энэ бүлэгт тунгийн зөвлөмжийн дагуу хэрэглэх боломжгүй.

Элэгний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгчид

 • Элэгний үйл ажиллагааны хөнгөн буюу дунд зэргийн дутмагшилтай насанд хүрсэн эмчлүүлэгчдэд тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй (Чайлд-Пью ангиллаар ≤9 оноо).

Хүүхдэд хэрэглэх

 • 1-ээс доош насны хүүхдэд энэ эмийн үр нөлөө тогтоогдоогүй. Фармакокинетикийн мэдээлэл нь эмийн урьдал бодис, идэвхитэй метаболитын эмнэлзүйн үр нөлөө үзүүлэх цусан дахь концентраци нь 2долоо хоногоос 12 сар хүртэлх насны хүүхдэд 3мг/кг тунгаар хоногт хоёр удаа хэрэглэхийг заана. Хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн (1 ба түүнээс дээш нас) аюулгүй байдлын зураглал төстэй байв. 1-ээс доош насны хүүхдэд томуугаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уг эмийг хэрэглэх аюулгүй байдал, үр нөлөө тогтоогдоогүй.  2 долоо хоногоос доош насны хүүхдэд уг эмийг томуугийн эмчилгээнд хэрэглэх аюулгүй байдал, үр нөлөө тогтоогдоогүй.

Өндөр настанд хэрэглэх

 • Эмнэлзүйн судалгаанууд хомс байдаг, өндөр настай эмчлүүлэгчдэд тун зохицуулалт шаардлагагүй бөгөөд эмийн үр нөлөө болон тэсвэржилтийг тооцоолно.  Өндөр настай хүн амд элэг, бөөрний үйл ажиллагаа ихэвчлэн буурсан мөн архаг эмгэгтэй байх магадлалтай учраас уг эмийг хэрэглэхэд нь сайтар хянахыг зөвлөнө.

Тун хэтрэлт

 • Эмнэлзүйн туршилт судалгаа, эмнэлзүйн дараах үе шатанд тун хэтрэлтийн бүртгэлүүд хийгдсэн. Эдгээр бүртгэлүүдийн ихэнхи тохиолдолд гаж урвалууд бүртгэгдээгүй. Тун хэтрэлтээс үүссэн гаж урвалуудын давтамж, шинж чанар нь уг эмийг зөвлөсөн тунгаар хэрэглэхэд илэрсэнтэй төстэй байв (Гаж урвалууд хэсгийг харна уу).

Уг эмийн аюулгүй байдлыг томуугийн эмчилгээнд энэ эмийг хэрэглэсэн 2,647 насанд хүрэгчид/өсвөр насныхан бa 858 хүүхэд болон томуугаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн 1,945 насанд хүрэгчид/өсвөр насныхан бa 148 хүүхдийг хамруулсан эмнэлзүйн судалгааны мэдээллээс үндэслэн үнэлсэн.

Энэхүү эмийг хэрэглэсэн насанд хүрэгчид болон өсвөр насныханы дунд хамгийн түгээмэл тохиолдсон гаж урвалууд нь дотор муухайрах, бөөлжих болон толгой өвдөх байв. эдгээр гаж нөлөөний ихэнхи нь эмчилгээнээс 1-2 өдрийн дараа дангаараа тусдаа илэрч, 1-2 хоногийн хугацаанд эргэн арилж байв.

Энэ эмийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн насанд хүрэгчид ба өсвөр насныханы дунд дотор муухайрах, бөөлжих, толгой өвдөх болон өвдөх зэрэг гаж урвалууд хамгийн түгээмэл илэрч байсан. Хүүхдэд хамгийн түгээмэл бүртгэгдсэн гаж урвал нь бөөлжилт байв. Эмийн тэдгээр гаж урвалууд нь ихэнхи эмчлүүлэгчдэд хэрэглээг зогсоохуйц хангалттай хүнд хэлбэрээр илрээгүй.

 • Насанд хүрэгчид болон өсвөр насны эмчлүүлэгчдийн эмчилгээ ба урьдчилан сэргийлэлт:
  • Зөвлөгдсөн тунгаар хэрэглэсэн оролцогчдод гаж урвалууд (≥1%) хамгийн түгээмэл илэрсэн (эмчилгээ: 75мг-аар хоногт хоёр удаа тав хоногийн турш; урьдчилан сэргийлэх: 75мг-аар хоногт нэг удаа 6 долоо хоног хүртэл).
  • Плацебо хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад өндөр тархалттай байсан эмийн гаж урвалууд нь дотор муухайрах, бөөлжих, толгой өвдөх болон өвдөлт байв (хүснэгт 1-ийг харна уу).
  • Томуугийн эмчилгээний судалгааны бүлэгт эрүүл насанд хүрэгчид / өсвөр насныхан мөн өндөр эрсдэл бүхий эмчлүүлэгчид гэсэн эсрэг тэсрэг бүлгүүд хамрагдсан (өндөр настай эмчлүүлэгч, зүрх буюу амьсгалын эрхтэн тогтолцооны архаг эмгэг болон томуугийн халдвар даамжирч хүндрэл үүсгэхүйц бусад эрсдэлүүд бүхий эмчлүүлэгчид).
  • Ерөнхийдөө, өндөр эрсдэл бүхий эмчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын зураглал нь эрүүл насанд хүрэгчид / өсвөр насны оролцогчидтой чанарын хувьд ижил төстэй байсан.
  • Түүнчлэн урьдчилан сэргийлэх судалгааны бүлэг нь удаан хугацаагаар хэрэглэхийг шаардаж байв (75мг-аар хоногт нэг удаа 6 долоо хоног хүртэл), урьдчилан сэргийлэх бүлгийн аюулгүй байдлын зураглал нь эмчилгээний бүлэгтэй чанарын хувьд ижил төстэй байсан (хүснэгт 1).
 • Энэ эмийг хэрэглэсэн эмчлүүлэгчдэд 1% -аас бага тархалттай илэрсэн эмийн гаж урвалд зүрхний тогтворгүй бах, цус багадалт, псевдомембраноз колит, хатгалгаа, гүйлсэн булчирхай орчмын буглаа, бугалганы хугарал, хий үзэгдэл, таталт, арьсны үрэвсэл, тууралт, экзем болон чонон хөрвөс багтаж байв.
 • Өндөр настай эмчлүүлэгчдийн эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэлт:
  • энэ эмийг хэрэглэсэн 942 өндөр настай эмчлүүлэгчид буюу плацебо хэрэглэсэн арай залуу насны (65 эсвэл түүнээс доош нас) эмчлүүлэгчдийн бүлэгтэй харьцуулахад аюулгүй байдлын зураглалд эмнэлзүйн ноцтой ялгаа байсангүй.

Хүснэгт 1. Насанд хүрэгчид/өсвөр насныханд 1%-аас их давтамжтай илэрсэн гаж урвалууд

Эмчилгээ Урьдчилан сэргийлэлт
Гаж урвал 75мг-аар хоногт хоёр удаа хэрэглэсэн бүлэг (n=2,647) Плацебо-хяналтын бүлэг (n=1,977) 75мг-аар хоногт хоёр удаа хэрэглэсэн бүлэг (n=1,945) Плацебо-хяналтын бүлэг (n=1,588)
Халдвар ба шинж тэмдгүүд
Түгээмэл :
Гуурсан хоолойн үрэвсэл 3.000000% 4.000000% <1% <1%
Амьсгалын дээд замын халдвар <1% <1% 3.000000% 3.000000%
Хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл 1.000000% 1.000000% <1% <1%
Герпес симплекс 1.000000% 1.000000% <1% <1%
Хамар залгиурын үрэвсэл <1% <1% 4.000000% 4.000000%
Томуу 0.000000% 0.000000% 2.000000% 3.000000%
Мэдрэл
Маш түгээмэл:
Толгой өвдөх* 2.000000% 1.000000% 17.000000% 16.000000%
Түгээмэл :
Нойрны өөрчлөлт 1.000000% <1% 1.000000% <1%
Амьсгал, цээжний талаас
Түгээмэл:
Ханиах 2.000000% 2.000000% 5.000000% 6.000000%
Нус гоожих <1% <1% 1.000000% 1.000000%
Хамар битүүрэх 1.000000% 1.000000% 7.000000% 7.000000%
Хоолой өвдөх <1% <1% 5.000000% 5.000000%
Ходоод гэдэс
Маш түгээмэл:
Дотор муухайрах* 10.000000% 6.000000% 8.000000% 4.000000%
Түгээмэл :
Бөөлжих * 8.000000% 3.000000% 2.000000% 1.000000%
Хэвлийгээр өвдөх 2.000000% 3.000000% 3.000000% 3.000000%
Аюулхайд өвдөх 1.000000% 2.000000% 2.000000% 2.000000%
Суулгах 6.000000% 7.000000% 3.000000% 4.000000%
Хоолны шингэц муудах <1% <1% 1.000000% 1.000000%
Яс булчингийн тогтолцоо (яс ба холбогч эд)
Түгээмэл:
Нуруу өвдөх <1% <1% 2.000000% 3.000000%
Үе өвдөх <1% <1% 1.000000% 2.000000%
Булчин өвдөх <1% 0.000000% 1.000000% 1.000000%
Нөхөн үржихүйн тогтолцоо ба хөх
Түгээмэл:
Сарын тэмдгийн өвдөлт <1% 0.000000% 3.000000% 3.000000%
Бүх бие
Түгээмэл:
Толгой эргэх/вертиго 2.000000% 3.000000% 1.000000% 1.000000%
Ядрах <1% <1% 7.000000% 7.000000%
Халуурах <1% <1% 2.000000% 2.000000%
Өвдөлт * <1% <1% 4.000000% 3.000000%
Томуу төст шинж тэмдэг 0.000000% 0.000000% 1.000000% 2.000000%
Мөчдүүд өвдөх <1% <1% 1.000000% <1%

* Энэ эмийг хэрэглэхэд плацебогоос 1% буюу түүнээс ихээр илэрсэн эмийн гаж урвал.

Дээрх хүснэгтэнд уг эмийн гаж урвалын тархалтыг харуулсан. Давтамжыг маш түгээмэл (≥1/10) болон түгээмэл (≥1/100, <1/10) хэмээн тодорхойлсон.

Эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий гаж урвал

Түүнчлэн тархалт тодорхой бус тогтоогдсон ч  уг эмийг хэрэглэсэнээс үүдэн дараах гаж урвалууд илэрч болзошгүй.

 • Шок, анафилакси
  • Шок болон анафилакси илэрч болзошгүй. Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв чонон хөрвөс төст шинж тэмдэг, цусны даралт багасах, амьсгал тасалдах буюу нүүр болон төвөнх хавагнах зэрэг илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Хатгалгаа
  • Хатгалгаа үүссэн тохиолдол бүртгэгдсэн. Хэрэв шинж тэмдгүүд ажиглагдвал тохиолдлуудыг рентген шинжилгээ зэрэг тохирох шинжилгээний аргууд ашиглан (эм, халдвар зэрэг) тодорхойлно.
 • Элэгний үрэвсэл, элэгний үйл ажиллагааны дутмагшил болон шарлалт:
  • Элэгний үрэвсэл, элэгний үйл ажиллагааны дутмагшил болон шарлалт нь AСT, AЛT, ГГТФ болон ШФ-ын түвшингийн илэрхй ихэлт дагалдан илэрч болзошгүй.
  • Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв хэвийн бус шинж тэмдгүүд илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Стивенс-Джонсоны хам шинж, Лайллын хам шинж (эпидермийн хорт үхжил)
  • Стивенс-Джонсоны хам шинж, Лайллын хам шинж (эпидермийн хорт үхжил) бa арьсны бусад гаж урвалууд илэрч болзошгүй. Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв хэвийн бус шинж тэмдгүүд илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны цочмог дутмагшил:
  • Бөөрний үйл ажиллагааны цочмог дутмагшил илэрч болзошгүй. Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв хэвийн бус шинж тэмдгүүд илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Цусны цагаан эс, ялтасын тоо цөөрөх:
  • Цусны цагаан эс, ялтасны тооны цөөрөлт ажиглагдаж болзошгүй. Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв хэвийн бус шинж тэмдгүүд илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Мэдрэл сэтгэцийн хам шинж:
  • Мэдрэл сэтгэцийн өөрчлөлт (ухаан санааны түвшин өөрчлөгдөх, зан авирын өөрчлөлт, солиорол, хий үзэгдэл, төөрөгдөл болон таталт) илэрч болзошгүй. Эмчлүүлэгчийг сайтар хянан, нэн даруй хэрэглэхээ зогсоож, хэрэв хэвийн бус шинж тэмдгүүд илэрмэгц тохирох тусламжийг үзүүлнэ.
 • Цус алдалт бүхий бүдүүн гэдэсний үрэвсэл:
  • Цус алдалт бүхий бүдүүн гэдэсний үрэвсэл илэрч болзошгүй. Хэрэв цустай баах (гематошези)  зэрэг хэвийн бус шинж тэмдэг илэрвэл нэн даруй хэрэглэхээ зогсоон, тохирох эмчилгээг хийнэ.
 • Бусад гаж урвал
  • Энэ эмийг хэрэглэхэд илэрсэн бусад бүртгэгдсэн гаж урвалын тохиолдлуудыг доор харуулав. Хэрэв эдгээр гаж урвал ажиглагдвал хэрэглэхээ зогсоох зэрэг тохирох арга хэмжээг авч, шаардлагатай үед тохирох арга хэмжээ авна.

Хүснэгт 2. Бүртгэгдсэн бусад гаж урвал

Давтамж тодорхойгүй*) ≥ 0.5%
Арьс Арьсны эмгэг, чонон хөрвөс, улайралт (олон хэлбэрт улайралтыг оролцуулаад), загатнаа,  арьсан дор цус хурах
Ходоод гэдэс Хейлит / стоматит (шархлаат стоматитыг оролцуулаад), цустай баах (гематошези), баас хар гарах, цустай бөөлжих, ходоодны шархлаа Хэвлий цардайх, гэдэсний хөдөлгөөн удааширах, ам гэмтэх , хоолны дуршилгүй болох
Мэдрэл сэтгэц Сэтгэл түгших, салгалах, бадайрах,  бие сульдах Нойрмоглох
Зүрх судас Тосгуурын тахикарди, ховдлын экстрасистол, ЗЦБ-ын өөрчлөлт (ST өргөгдөх), зүрх дэлсэх
Элэг AСT, AЛT, ГГТФ, ШФ ихсэх
Бөөр Цустай шээх Шээсээр уураг ялгарах
Судас Эозинофили
Нүд Харааны өөрчлөлтүүд (харааны талбайн гажиг, нүд бүрэлзэх, хоёрлож харах, нүд хөндүүрлэх г.м)
Бусад Халуурах, биеийн хэм багасах, хаван Цусан дахь сахар ихсэх, ходоод өвдөх, цээжээр өвдөх

*) Өөрөө бүртгэсэн тохиолдлуудын давтамжыг тогтоох боломжгүй тул давтамж тодорхойгүй нөхцөлд хамаарна.

 • Томуугийн хүүхдийн эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэлт (1 ба түүнээс дээш нас): Эмнэлзүйн туршилт судалгаанд 1,480 хүүхдээс томуугийн эмчилгээнд уг эмийг ууж хэрэглэх хөвмөлийг хэрэглэсэн 858 хүүхдийг (нэг талдаа 1-12насны эрүүл эмчлүүлэгчид, нөгөө талдаа гуурсан хоолойн багтраатай 6-12 насны хүүхэд) хамруулсан. Хамгийн их давтамжтай гаж урвал нь бөөлжилт байв (эм хэрэглэсэн бүлэгт 16%, плацебо хяналтат бүлэгт 8 %); томуугийн халдвар авч, уг эмийг эмчлэх зорилгоор хэрэглэсэн (n=858) оролцогчдод (1-12нас)  1% гаруй илэрсэн бa илрэлийг хяналтын бүлэгтэй (n=622) харьцуулахад 1% гаруй байв.
 • Гэр бүлийнхний өртөлтийн дараах судалгаанд хүүхэд (n=99) хамруулсан ба 6 долоон хоног бүхий хүүхдийг тусад нь урьдчилан сэргийлэх судалгаанд (n=49) хамруулж зөвлөгдсөн тунг хоногт нэг удаа хэрэглэсэн. 148 хүүхдэд хамгийн их давтамжтай илэрсэн эмийн гаж урвал нь бөөлжилт байсан (эм хэрэглэсэн бүлэгт 8%, урьдчилан сэргийлэлт хийгдээгүй хяналтын бүлэгт 2%). Эдгээр эмнэлзүйн туршилтанд бүртгэгдсэн гаж урвал нь хүүхдийн эмчилгээний судалгаанд өмнө нь бүртгэгдсэн байдалтай тохирч байсан. Энэхүү эмийн тэвчил мөн сайн байсан.

Хүснэгт 3. 1% гаруй тархалттай гаж урвал (эмчилгээ) бa 5% гаруй тархалттай гаж урвал (урьдчилан сэргийлэлт)

Эмчилгээ Урьдчилан сэргийлэлт
Гаж урвал Эм хэрэглэсэн бүлэг

(n=858)

Плацебо-хяналтат бүлэг

(n=622)

Эм хэрэглэсэн бүлэг

(n=148)

Урьдчилан сэргийлэлт хийгдээгүй хяналтын бүлэг (n=87)
Халдвар болон шинж тэмдэг
Түгээмэл:
Хатгалгаа 1.000000% 3.000000% 0.000000% 1.000000%
Хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл 1.000000% 2.000000% <1% 0.000000%
Гуурсан хоолойн үрэвсэл 2.000000% 3.000000% 0.000000% 2.000000%
Дунд чихний үрэвсэл 5.000000% 8.000000% 2.000000% 2.000000%
Амьсгал, цээжний тогтолцоо
Маш түгээмэл:
Ханиах <1% <1% 12.000000% 26.000000%
Нус гоожих <1% 0.000000% 11.000000% 20.000000%
Түгээмэл:
Гуурсан хоолойн багтаа (багтраа хүндрэхийг оролцуулна) 3.000000% 4.000000% 1.000000% 1.000000%
Хамраас цус гоожих 2.000000% 2.000000% <1% 0.000000%
Ходоод гэдэс
Түгээмэл:
Бөөлжих 16.000000% 8.000000% 8.000000% 2.000000%
Суулгах 9.000000% 9.000000% <1% 0.000000%
Дотор муухайрах 4.000000% 4.000000% 4.000000% 1.000000%
Хэвлийгээр өвдөх (аюулхайн өвдөлтийг оролцуулна) 3.000000% 3.000000% 2.000000% 0.000000%
Нүд
Түгээмэл:
Нүдний салст бүрхүүлийн үрэвсэл (нүд улайх, нулимс гоожих, нүдээр өвдөх) 1.000000% <1% 0.000000% 1.000000%
Чих болон лабиринт
Түгээмэл:
Чихээр өвдөх 1.000000% <1% <1% 0.000000%
Арьс болон арьсан дорх эд
Түгээмэл:
Арьсын үрэвсэл (харшил ба арьсын хэв шинжит бус үрэвсэл) 1.000000% 2.000000% 0.000000% 0.000000%

 • Уг эмийг томуугийн эмчилгээнд хэрэглэсэн эмнэлзүйн судалгаанд оролцсон эмчлүүлэгчдийн 1%-ээс бага хувьд нь илэрсэн гаж урвалд тунгалгын булчирхайн үрэвсэл багтаж байв (туршилтын эмийн бүлэг <1%, плацебо хяналтат бүлэг 1%) бa хэнгэргийн өөрчлөлт (туршилтын эмийн бүлэг <1%, плацебо хяналтат бүлэг 1%).
 • Хүүхдэд (2 долоо хоногоос нэг нас хүртэлх)
  • Гаж урвалын үнэлгээг нээлттэй хоёр судалгаанд үндэслэсэн. Энэ судалгаанд уг эмийг биеийн нэг кг жин тутамд 2~3.5мг тунгаар хоногт хоёр удаа тав хоногийн турш хэрэглэсэн, томуугийн халдвартай 135 оролцогчдын аюул байдлын мэдээллийг (2 долоо хоногоос 1 нас хүртэлх, үүнд тээлтийн нас 36 долоо хоногоос бага, дутуу төрсөн нярайг багтаана) хамруулсан. Судалгаанд хамрагдсан насны бүлгүүдийн аюулгүй байдлын зураглал ижил төстэй байсан; хамгийн их давтамжтай илэрсэн гаж урвалуудад бөөлжих, суулгах болон живхний тууралт байв. 2 долоо хоногоос 1 нас хүртэлх хүүхдийн аюулгүй байдлын зураглал нь 1-ээс дээш өсвөр насныхан болон насанд хүрэгчдэд тогтоосон мэдээлэлтэй тохирч байв.
 • Дархлаа дутмагшилтай оролцогчдыг хамруулсан урьдчилан сэргийлэлтийн судалгаа
  • Эмнэлзүйн туршилт судалгаанд уг эмийг 18 хүүхдийг оролцуулаад дархлаа дутмагшилтай 475 эмчлүүлэгчдэд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн.  13-аас дээш насны, дархлаа дутмагшилтай эмчлүүлэгчдэд уг эмийг 12 долоо хоногийн турш хэрэглэх үеийн аюулгүй байдлын зураглал нь урьд нь хийгдсэн урьдчилан сэргийлэлтийн судалгааны зураглалтай тохирч байв.

Эмнэлзүйн дараах туршлага

 • Энэ эмийг хэрэглэхийг зөвшөөрсөний дараа дараах гаж урвалууд бүртгэгдсэн. Эдгээр гаж урвалууд нь тодорхой бус тооны хүн амаас сайн дурын үндсэн дээр бүртгэгдсэн бөгөөд уг эмийн давтамж ба/буюу шалтгааны харилцан хамаарлыг үнэмшилтэйгээр тогтоох боломжгүй.
 • Арьс болон арьсан дорх эд: арьсны үрэвсэл, тууралт, чонон хөрвөс, экзем, олон хэлбэрт улайралт болон анафилакси төст буюу анафилаксын урвал, нүүр хавдах, Стивенс-Джонсоны хам шинж, эпидермийн хорт үхжил (Лайллын хам шинж) болон бусад хэт мэдрэгшлийг бүртгэгдсэн.
 • Элэг болон цөсний тогтолцоо: элэгний үрэвсэл ба элэгний энзимийн хэвийн бус ихсэлт бүртгэгдсэн.
 • Зүрх судас: хэм алдалт.
 • Мэдрэл сэтгэц: таталт, солиорол.
 • Ходоод гэдэс: ходоод гэдэсний цус алдалт, цус алдалт бүхий бүдүүн гэдэсний үрэвсэл.
 • Бодисын солилцоо: чихрийн шижин даамжирах.
 • Судас: эозинофили, лейкеми
 • Бусад: нойр булчирхайн үрэвсэл, судаслаг хаван, төвөнхийн хаван, хэл хавдах, гуурсан хоолойн агчил, нүүр хавдах болон цус шээх бүртгэгдсэн.
 • Ерөнхийдөө халууралт, томуу нь нойргүйдэл, хий үзэгдэл, таталт болон ухаан санааны түвшин өөрчлөгдөх зэрэг мэдрэл сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй холбоотой, уг эмийг хэрэглээгүй байсан ч гэсэн холбоотой байдаг. Эмнэлзүйн дараах байдлаар эдгээр гаж урвалууд бүртгэгдсэн боловч уг эм болон эдгээр гаж нөлөөнүүдийн харилцаа хамаарал нь тодорхойгүй байна.
 • Солонгос улсад эмнэлзүйн дараах тархалтыг 6 жилийн турш 3,130 оролцогчийг хамруулан дахин үнэлсэн. Гаж урвалын түвшингийн илэрхийлэл 0.93% (29 тохиолдол/3,130 оролцогч) нь учир шалтгааны холбоо харилцаанаас хамааралгүй байсан. Эдгээрээс 0.67% (21 тохиолдол/3,130 оролцогч) нь учир шалтгааны хамааралтай гэж үзсэн. Хамгийн их давтамжтай илэрсэн гаж нөлөө нь дотор муухайрах (12 тохиолдол), бөөлжих (4 тохиолдол) болон суулгалт (2 тохиолдол) байв. Ходоод өвдөх, хар дарах, толгой эргэх / вертиго болон арьсны үрэвсэл нэг удаа бүртгэгдсэн.
 • Дотоодын эмнэлзүйн дараах гаж урвалын мэдээлэл дээр үндэслэн (1989-2016 оны зургаадугаар сар), дараах шинэ гаж урвалыг баталгаажуулахын тулд дохиоллын шинжилгээ болон үнэлгээ хийгдсэн. Гэсэн хэдий ч энэ нь энэ нь гаж урвал болон эмийн хоорондох шалтгаан хамаарлыг тодорхойлоогүй.
 • Сэтгэц: нойрын эмгэг
 • Уг эмийн эм судлалын болон фармакокинетикийн судалгааны үр дүнгүүд нь эмнэлзүйн ач холбогдолтой эмийн харилцан нөлөөлөл адилгүй байгааг илтгэнэ.
 • Энэхүү эм нь ихэвчлэн элгэнд байх эстеразуудтай харилцан нөлөөлсөнөөр идэвхитэй хэлбэрт хурдан хувирдаг. Эстеразуудын өрсөлдөөн дээр суурилсан эмийн харилцан нөлөөллийг дэмжихүйц хэвлэлийн мэдээлэл хомс байна. Эм өөрчлөх харилцан нөлөөллийн магадлал нь энэхүү эмийн болон идэвхитэй хэлбэрийн уурагтай холбогдолт бага байдаг шиг байна. In-vitro судалгаанд уг эм болон түүний идэвхитэй метаболитын хэлбэрүүд нь CYP-450 холимог-үйл ажиллагаат оксидаз буюу глюкуронил трансфераза-р идэвхижих нь бага байдаг; эмийн харилцан нөлөөлөл нь CYP-450 изоэнзимүүдтэй холбоотой магадлал багатай.
 • Эдгээр эмүүдийн ихэнхийнх нь аюулгүй байдал болон идэвхтэй метаболитын хэлбэрүүдийн онцлог нь тодорхой учраас (түүдгэнцэрийн фильтраци ба сувганцараар анионы ялгаралт) эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий эмийн харилцан нөлөөлөлд бөөрний сувганцараар өрсөлдөн ялгарах магадлал багатай.  Бөөрөөр идэвхитэй ялгарахдаа аюулгүй байдлын хүрээ багатай эмүүдийг хавсруулан хэрэглэхдээ (Хлорпропамид, Метотрексат болон Фенилбутазон г.м) болгоомжлох шаардлагатай.
 • Жирэмслэлтээс хамгаалах ууж хэрэглэдэг эмнүүдтэй харилцан нөлөөлдөггүй эм нь үйлдлийн механизмаар хангагдана.
 • Циметидин нь ходоодны хүчилшилийг өөрчилж, бөөрний сувганцараар өвөрмөц бус дарангуйлагч байдлаар катион эсвэл суурьлаг эмийн бодистой өрсөлдөнө. Циметидин нь энэ эм буюу уг эмийн идэвхитэй метаболитын хэлбэрийн цусан дахь концентрацийн түвшинд нөлөөлөхгүй. Тиймээс эмнэлзүйн ноцтой эмийн харилцан нөлөөлөлд ходоодны хүчилшилийг саармагжуулж, ходоодны хүчилшилийг өөрчилдөг эмүүд багтахгүй, тэдгээр нь хувирлын ижил замаар ялгардаг. In-vivo нөхцөлд ходоодны хүчлийг саармагжуулах эмийн харилцан нөлөөлөл судлагдаагүй.
 • Пробенецидтэй хавсруулан хэрэглэхэд бөөрний сувганцараар идэвхитэй ялгарахыг нь бууруулдаг учраас уг эмийн идэвхитэй метаболитын системийн хэрэглээг хоёр дахин ихэсгэдэг. Гэхдээ аюулгүй байдлын хүрээний хязгаараас ихсээгүй тул тун зохицуулалт шаардлагагүй.
 • Амоксациллинтэй хавсруулан хэрэглэхэд аль аль эмнийх нь цусан дахь концентрацийн түвшинд нөлөө илрээгүй. Энэ нь анионы ялгарах замд өрсөлдөх магадлал багатайг харуулж байгаа бөгөөд бөөрний сувганцарын системээр ялгардаг Аспирин буюу бусад органик хүчлүүдтэй хүчтэй өрсөлдөх нь маш бага байдаг.
 • Ацетаминофентэй хавсруулан хэрэглэхэд ацетаминофен эсвэл уг эм, түүний идэвхитэй хэлбэрийн цусан дахь концентрацийн түвшинд нөлөө илрээгүй.
 • Энэ эмийг (75мг, хоногт хоёр удаа 4 хоногийн турш) Аспирин 900мг тунтай хамт хэрэглэхэд Аспирин эсвэл энэ эмийн идэвхитэй метаболит хэлбэрийн фармакокинетикийн үзүүлэлтүүдэд илэрхий өөрчлөлт ажиглагдаагүй.
 • Энэ эмийг магнийн гидроксид, хөнгөн цагааны гидроксид, кальцийн карбонат, ацетаминофен, аспирин, циметидин, варфарин ба/буюу лимантадин зэрэг ходоодны хүчил саармагжуулагчтай хамт хэрэглэхэд энэ эм болон үүний идэвхитэй хэлбэрийн метаболитын фармакокинетикийн үзүүлэлтүүдэд илэрхий өөрчлөлт ажиглагдаагүй.
 • Бөөрний сувганцарын системээр ялгардаг ганцикловирын харилцан нөлөөллийг эмнэлзүйн дараах нөхцөлд бүртгэсэн.
 • Эмнэлзүйн III шатны судалгааны үед ихэвчлэн зөвлөдөг өвдөлт намдаах эмүүд (Аспирин, ибупрофен, ацетаминофен), ингаляцийн гуурсан хоолой тэлэгчид, бөөрний дээд булчирхайн дааврууд, опоидууд (кодейн), симпатомиметик эмүүд (псевдоэфедрин), ксантинууд (теофиллин), бета-рецепторыг хориглогчид (пропранолол), Н2 рецепторыг хориглогч (циметидин, ранитидин), антибиотикууд (пенициллин, Цефалоспорин, Азитромицин, Эритромицин ба доксициклин), тиазидын бүлгийн шээс хөөгчид (бендрофлуазид) болон АХФерментийг саатуулагчидтай (эналаприл, каптоприл) хамт хэрэглэхэд гаж урвалын давтамж буюу хэлбэр өөрчлөгдөөгүй.
 • Томуугийн вакцин: хамарт хэрэглэдэг, томуугийн сулруулсан амьд вакциныг (ТАСВ) энэ эмтэй хамт хэрэглэх хэрэглээг үнэлээгүй. Уг хоёр бодисын хооронд харилцан нөлөөлөл явагдах тул эмнэлгийн заалтаас бусад тохиолдолд уг эмийг хэрэглэхээс 48цагийн өмнө буюу 2 долоо хоногийн дотор ТАСВакциныг хэрэглэж болохгүй. Вирүсийн амьд вакцины репликацийг дарангуйлах вирүсийн эсрэг шууд бус нөлөөлөл ихэсдэгийг анхаарууштай. Гурван валентат идэвхигүйжүүлсэн томуугийн вакциныг уг эмийг хэрэглэж байгаа аль ч цаг хугацаанд хэрэглэж болно.
 • Энэхүү эм нь томуугийн дархлаажуулалтыг орлох бодис биш юм. Уг эмийн хэрэглээ нь томуугийн жил бүрийн дархлаажуулалтын хувь хүний үнэлгээнд нөлөөлөхгүй байх ёстой. Томуугийн эсрэг хамгаалалт нь зөвхөн энэ эмийг хэрэглэх хугацаанд л үйлчилнэ.
 • Уг эмийг зөвхөн тархвар зүйн үнэн бодит мэдээллээр томуугийн вирүс олон нийтийн дунд тархаж буй нь илэрсэн үед томуугийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэх ёстой.
 • Уг эмийг томуугийн А ба В вирүсийн халдварын эмчилгээнээс бусад хэрэглээний үр нөлөө болон аюулгүй байдал тогтоогдоогүй.
 • Томуутай эмчлүүлэгчдэд, голлон хүүхэд, өсвөр насныханд уг эмийг хэрэглэх үед таталт, дэмийрэл зэрэг мэдрэл сэтгэцийн үр нөлөө бүртгэгдсэн. Ховор тохиолдолд эдгээр үр нөлөө нь санамсаргүй гэмтэхэд хүргэнэ. Эдгээр үр нөлөөнд энэ эм хэрхэн нөлөөлдөг нь тодорхойгүй бөгөөд эдгээр нь уг эмийг хэрэглээгүй томуутай эмчлүүлэгчдэд ч мөн үүссэн талаар бүртгэгдсэн.
 • Ялангуяа хүүхэд, өсвөр насны эмчлүүлэгчдэд хэвийн бус зан авирын шинж тэмдэг илрэх эсэхийг сайтар хянах шаардлагатай. 10 буюу түүнээс дээш насны хүүхдийн хэвийн бус зан авир болон энэ эм хоёрын хоорондын холбоо хамаарал нотлогдоогүй
 • гэхдээ ихэвчлэн Япон улсад уг эмийг хэрэглэсэний дараах хэвийн бус зан авир нь өндрөөс унах болон бусад гэмтэл үүсэхэд хүргэсэн тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Тиймээс өндөр эрсдэл бүхий эмчлүүлэгчдээс (өмнөх эрүүл мэндийн өгүүлэмж буюу эмнэлгийн хүндрэлүүд г.м ) үл оролцуулаад энэ насны бүлэгт хамаарах эмчлүүлэгчдэд зөвлөхгүй. Эмчилгээний эхэн үед хүүхэд, өсвөр насныхан, эмчлүүлэгчид болон асран халамжлагчдыг осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хэвийн бус зан авирын болзошгүй эрсдэлийн талаар мэдлэг олгосон байх ёстой бөгөөд хэрэв эмчлүүлэгч гэртээ байх бол хамгийн багадаа хоёр хоногийн турш эмчлүүлэгчийг сайтар хянах нь зүйтэй.
 • Үүний зэрэгцээ, томуугийн энцефалопати нь ижил төстэй хэвийн бус шинж тэмдэг үүсгэж болзошгүйг баталж байгаа тул хангалттай тайлбар өгөх хэрэгтэй.

Дараах эмчлүүлэгчдэд болгоомжтой хэрэглэнэ.

 • Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай эмчлүүлэгч
  • Бөөрний үйл ажиллагааны дунд (креатининий клиренс 30~60мл/мин-ын хооронд) бa хүнд (креатининий клиренс 10-30 мл/мин-ын хооронд) хэлбэрийн дутмагшилтай, гемодиализ ба/буюу хэвлийн диализ эмчилгээнд орж буй эмчлүүлэгчдэд тун зохицуулахыг зөвлөсөн (Тун болон Хэрэглэх арга хэсгийг харна уу). Диализ эмчилгээ хийлгээгүй, бөөрний өвчний эцсийн үе шат бүхий эмчлүүлэгчдэд зөвлөх тунгийн дэглэм байхгүй (тухайлбал, креатининий клиренс 10мл/мин-аас бага).
  • Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшил бүхий хүүхдэд уг эмийг хэрэглэхэд үүсэх үр нөлөө болон аюулгүй байдал тогтоогдоогүй.
 • Өндөр эрсдэл бүхий эмчлүүлэгчид (гуурсан хоолойн багтраа, дархлаа дутмагшил, гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл) (нотолгоо болон хэрэглэх тохиолдол маш хязгаарлагд)

Болгоомжлол

 • Уг эм нь томуугийн жил бүрийн дархлаажуулалтыг орлох бодис биш юм. Энэ эмийг хэрэглэх нь томуугийн дархлаажуулалтанд нөлөөлдөггүй болохыг өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэлтийн төвийн дархлаажуулалтын практикт зөвлөгөө өгөх хорооноос зөвлөсөн.
 • Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай ноцтой нөхцөл байдалд буюу хүнд  байдалд байгаа эмчлүүлэгчдэд зориулсан эмчилгээний боломжит мэдээлэл байхгүй байна. Давтан эмчилгээний аюулгүй байдал болон үр нөлөөний мэдээлэл тогтоогдоогүй. 6 долоо хоногоос удаан хугацаагаар уг эмийг хэрэглэсэн тохиолдлууд эмнэлзүйн 3р шатны судалгаанд бүртгэгдээгүй.
 • Дэгдэлтийн үед дархлаа дутмагшилтай эмчлүүлэгчдийг томуугаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дээд тал нь 12 долоо хоногийн турш хэрэглэн аюулгүй байдлыг тогтоосон. Дархлаа дутмагшилтай эмчлүүлэгчдэд томуугийн урьдчилан сэргийлэлт болон эмчилгээнд уг эмийн үр нөлөө тодорхой тогтоогдоогүй.
 • Шинж тэмдэг илэрсэнээс хойш 40 цагийн хугацаанд хэрэглэсэн энэ эмийн үр нөлөө тогтоогдоогүй.
 • Бактерийн хүнд хэлбэрийн халдварууд нь томуу төст шинж тэмдгээр илэрч болзошгүй буюу хавсран илэрч болзошгүй эсвэл ээлжит томуугийн үед хүндрэл байдлаар илэрнэ. Энэхүү эм нь иймэрхүү хүндрэлээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй.
 • Уушги, зүрхний архаг өвчтэй эмчлүүлэгчдэд энэ эмийн үр нөлөө тогтоогдоогүй. Энэхүү бүлэг хүн амд эм ба плацебо хэрэглэхэд эмчилгээний болон плацебо бүлэгт хүндрэлийн илрэлийн ялгаа ажиглагдаагүй.
 • Эмчлүүлэгчдэд томуугийн шинж тэмдэг илэрч эхэлсэнээс хойш аль болох эрт энэ эмийг эмчилгээнд хэрэглэж эхлэхийг зөвлөх ёстой. Хэрэв дараагийн товлолт эмийг 2 цагийн дотор уухаас бусад тохиолдолд эмчлүүлэгч тун мартсан бол аль болох тэр даруйд мартсан тунг хэрэглэх хэрэгтэй. Үүний дараа эмчлүүлэгчид ердийн тогтмол хуваарьт цагийн дагуу эмээ үргэлжлүүлэн хэрэглэх шаардлагатай.
 • Түүнчлэн машин механизм ашигалх буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодох чадварт нөлөөлдөггүй нь ажиглагдсан ч томуугийн улмаас эдгээр чадварууд өөрчлөгдөж болзошгүй.
 • Пре/постнаталь судалгаанд харханд 1,500 мг/кг/хоног тунгаар хэрэглэхэд тээлтийн хугацаа уртасч, эхний төрөлтөөс 4 хоногийн дараа төрөлтийн тоо буурч байсан нь ажиглагдсан.  Нөхөн үржихүйн хорон чанарыг харх болон туулайнд судлахад гаж хөгжлийн тохиолдол илрээгүй. Харханд нөхөн үржихүй болон үр тогтоолтыг судалсан судалгаанд, тээлт бүрд бүх тунгийн заалт байхгүй.
 • Харх, туулайны ургийн эмэнд өртөх өртөлт нь эхийг хордлогод оруулах тунтай харьцуулахад 15~20% хэлбэлзэлд байв. одоо цагт хэвлэлийн материалд жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд уг эмийг хэрэглэх нь хязгаарлагдмал байна; ургийн гажиг эсвэл хордлого үүсэх эрсдэлийг тодорхойлж чадаагүй. Тиймээс хэрэв энэ эмийг жирэмсэн эсвэл жирэмсэн байж магадгүй эмэгтэйд зөвлөхдөө урагт үзүүлэх ашиг тус, үүсэх эрсдэлийг тайлбарлах шаардлагатай.
 • Түүнчлэн жирэмсэн эмэгтэйд уг эмийг хэрэглэсэн эмнэлзүйн судалгаа байхгүй, баталгаажуулалтын дараах тохиолдлын судалгаа, тойм судалгааны боломжит мэдээлэл хомс байна. Амьтан ашигласан судалгааны мэдээллийг харьцуулахад ургийн хөгжил, төрсний дараах хөгжил, жирэмссэн үед гарч болзошгүй шууд эрсдэл ажиглагдаагүй. Уг эмийг жирэмсэн эмэгтэйд эрүүл мэндийн байдал, аюулгүйн зураглал болон өвчин үүсгэгч вирүсийн омгийг тооцоолсоны дараа хэрэглэж болох юм.
 • Хөхүүл харханд уг эм, түүний идэвхитэй метаболитын хэлбэр нь хөхний сүүгээр ялгарч байсан. Амьтан ашигласан энэ судалгааны үр дүнгээс уг эмийн  0.01мг/хоног, түүний идэвхитэй метаболитын хэлбэрийн 0.3мг/хоног нь ялгарна хэмээн таамагласан. Энэ эмийг хэрэглэсэн эхийн сүүг хөхсөн нярайн мэдээлэл эсвэл сүүнд уг эмийн тодорхойлогдох байдал нь маш хомс байна. Энэхүү хязгаарлагдмал мэдээлэл нь уг эм, түүний идэвхитэй метаболитын хэлбэр нь хөхний сүүгээр ялгарах боловч эмчилгээний тунгаас доогуур, бага хэмжээгээр ялгарна.  тийм учраас хөхүүл эхэд уг эмийг хэрэглэхдээ ашиг тус, үүсч болох эрсдэл, аюулгүй байдлын зураглал, өвчин үүсгэгч вирүийн омог зэргийг анхаарах нь зүйтэй бөгөөд хөхүүл эмчлүүлэгчийн байдлыг анхааран эм хэрэглэнэ.

Хадгалалт болон олголтонд зориулсан болгоомжлол

 • Хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална.
 • Өгөгдсөн савлагааг өөр савлагаагаар солих нь алдаа эндэгдэл үүсгэх шалтгаан болох бөгөөд үндсэн зорилгод нийцэх чанарын хувьд үүнийг зөвлөхгүй. Болгоомжтой хэрэглэнэ үү.

Эм зүйн тэнцвэржилтийн судалгаа

 • Осельтамивир фосфат бүрээс 75мг (Yuhan Corporation) туршилтын эм бa хяналтын эм Taмифлю бүрээс 75мг (oсельтамивир фосфат) (Roche Korea)-ыг 2×2 солбимол туршилтанд хэрэглэсэн. Эрүүл, насанд хүрсэн оролцогчдод (n=48) хоолны өмнө нэг удаа ууж хэрэглэхэд нь биотэнцвэржилтийг тогтоосон; осельтамивирын цусан дахь түвшинг хэмжин, үүний AUCt бa Cmax-ыг log хувиргалт ашиглан статистикийн хувьд шинжлэн тогтоосон. 90% итгэлцэх интервалд хэлбэлзэл нь log 0.8 -аас log 1.25 байв.
Харьцуулалт Лавламж
AUC0-12hr

(нг∙цаг/мл)

Cmax

(нг/мл)

Tmax(цаг) t1/2(цаг)
Хяналтын эм Taмифлю бүрээс 75мг

(Roche Korea)

128.4±28.3 69.58±23.02 0.67

(0.33~3.50)

1.91±0.60
Туршилтын эм Oсельтамивир фосфат бүрээс 75мг (Yuhan Corporation) 130.5±26.2 69.79±20.52 0.67

(0.33~3.50)

1.92±1.04
90% итгэлцэх интервал *(стандарт: log 0.8~log 1.25) log 0.9923~

1.0489

log 0.9385~

1.0997

(AUCt, Cmax, t1/2; дундаж ± стандарт хазайлт, Tmax; дундаж (хэлбэлзэл), n=57)

AUCt: хэрэглэсэнээс эхлээд цусан дахь эмийн концентраци сүүлд хэмжигдэж болохүйц хүртэлх сийвэнгийн дорх t –талбайн сүүлд хэмжигдэхүйц концентраци-хугацааны муруй хүртэлх эмийн концентраци

Cmax: ажиглагдсан дээд концентраци

Tmax: дээд концентраци ажиглагдах хугацаа

t1/2: төгсгөлийн хагас ялгарлын үе

* log-ын дундаж ялгааны  итгэлцэх интервал 90% (AUCt бa Cmax)

Эмзүйн Тэнцвэржилтийн Стандартын судалгааны 7(2)р зүйлийн тайланд туршилтын осельтамивир фосфат бүрээс 45мг, 30мг (Yuhan Corporation) ба хяналтын осельтамивир фосфат бүрээс 75мг (Yuhan Corporation)  уусалтын харьцуулсан шинжилгээний бүртгэлийг Солонгос улсын Хоол, Эмийн аюулгүй байдлын Яаманд өгч уусалтын тэнцвэржилтийн зураглалыг батлуулсан. Иймд судалгааны үр дүнд үндэслэн биотэнцвэржилтийг тодорхойлсон.

Бусад

 • Японд томуугийн урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний эмнэлзүйн III шатны судалгаанд чихрийн шижин даамжирсан нэг тохиолдол бүртгэгдсэн. Бусад улс оронд томуугийн урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний эмнэлзүйн III шатны судалгаанд бодисын солилцооны эмгэгтэй эмчлүүлэгчдийн дунд чихрийн шижин даамжирсан буюу гипергликемийн 7 тохиолдол бүртгэгдсэн. Гэхдээ эмнэлзүйн бус судалгаанд эмнэлзүйн тунг 100 дахин нэмэгүүлэхэд гликометаболик дарангуйлагдалт  ажиглагдаагүй.

Тэсвэржилт

 • Томуугийн вирүсийн осельтамивирт тэсвэржих буюу мэдрэг чанар бууралтын ихсэлтийг эмнэлзүйн судалгаагаар үнэлсэн. Осельтамивир эмчилгээнд тэсвэржсэн вирүстэй эмчлүүлэгчдийн тохиолдол тохиолдлын шинжтэй байсан; вирүс устсан байх магадлалтай бөгөөд томуугийн шинж тэмдгийн даамжирал ажиглагдаагүй.

Эмчлүүлэгч Тэсвэртэй мутац бүхий эмчлүүлэгчид (%)
фенотип* Гено- болон фенотип *
Насанд хүрэгчид болон өсвөр насныхан 4/1,245(0.32%) 5/1,245(0.4%)
Хүүхэд (1~12нас) 19/464(4.1%) 25/464(5.4%)

* бүх судалгаанд генотипийг бүрэн хийж гүйцэтгээгүй.

 • Эмнэлзүйн судалгаанд өртөлтийн дараах дархлаатай эмчлүүлэгч (7 хоног), гэртээ өртсөний дараа (10 хоног), улирлын томуу (42 хоног) багтаасан, Осельтамивирын эмчилгээтэй холбоотой эмийн тэсвэржилтийн нотолгоо заагдаагүй. Дархлаа дутмагшилтай эмчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх туршилтын 12 долоо хоногийн турш тэсвэржилт ажиглагдаагүй.
 • In vitro нөхцөлд осельтамивир эмчилгээ хийлгээгүй хувь хүнийг хамруулан судлахад томуугийн А ба В вирүсийн аяндаа үүсэх мутацийн экспресс нь осельтамивирт мэдрэг чанар буурсантай холбоотой нь ажиглагдсан. 2008 онд Европ-д дэгдсэн H1N1 томуугийн 99% -аас ихэд нь осельтамивирт тэсвэрт чанарыг нөхцөлдүүлэгч нь H275Y байв. Нөгөө талаас 2009 оны H1N1 “гахайн ханиад” нь осельтамивирт бараг жигд мэдрэг байсан. Осельтамивир эмчилгээний өгүүлэмжтэй, дархалаа дарангуйлагдсан буюу дарангуйлагдаагүй бүх эмчлүүлэгчдэд тэсвэртэй омог тусгаарлагдсан байв. Тэсвэржсэн вирүсийн давтамж, тархалт болон осельтамивирт тэсвэржих сонголт нь улирал ба бүс нутгийн хувьд өөрчлөгдөнө. Түүнээс гадна  томуугийн  H1N1 вирүсийн дэгдэлтийн үед эмчлүүлэгчийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэхэд осельтамивирт тэсвэржилт бүртгэгдсэн. Вирүсийн осельтамивирт тэсвэржих сонголт нь хүүхэд (12-оос бага нас) бa дархлаа дутмагшилтай эмчлүүлэгчдэд өндөр давтамжтай илэрсэн. N1 болон N2 нейроаминадазын мутацууд осельтамивирээр эмчлүүлсэн эмчлүүлэгчдээс ялгасан осельтамивирт тэсвэрт вирүст мөн лабораторит ургуулсан осельтамивирт мэдрэг томуугийн вирүст илэрсэн. Тэсвэржсэн мутант омог нь өвөрмөц дэд зүйл болох хандлагатай. Тиймээс эм зөвлөх мэргэжилтэн Осельтамивирыг хэрэглэх эсэхийг шийдэхдээ улирлын томуугийн эмэнд мэдрэг чанарын зураглалыг анхаарч үзэх шаардлагатай.

Хадгалах нөхцөл

 • 250С-ээс бага хэмд, битүү савлагаанд хадгална.

Хадгалах хугацаа

 • Хайрцагны гадна талд заагдсан “Хүчинтэй хугацаа” –г харна уу.

Савлагаа

 • 10 бүрээс (10 бүрээс /PTPx1)

Үйлдвэрлэсэн

Yuhan Corporation

Төв оффис: 74, Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul, Republic of Korea

Үйлдвэр : 219, Yeongudanji-ro, Ochang-eup,

Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.