Гэдэсний түгжрэл (Bowel obstruction)
Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл: 20221010

Гэдэсний түгжрэл гэдэг нь үйл ажиллагааны болон механик бөглөрлийн улмаас гэдэсний доторх агуулагдахууны хэвийн урсгал тасалдахыг хэлнэ. Гэдэсний үйл ажиллагааны түгжрэл буюу саажилт түгжрэл гэдэг нь механик бөглөрөл байхгүй үед гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн түр зуур алдагдахыг хэлдэг. Харин гэдэсний механик түгжрэл гэдэг нь бүтцийн саатлаас болж гэдэсний хэвийн агуулагдахууны хэвийн урсгал тасалдах явдал юм.

Гэдэсний механик түгжрэлийг байршлаар нь НГТ болон БГТ гэж ангилдаг ба түгжрэлийн хэмжээгээр нь хэсэгчилсэн болон бүрэн гэж ангилдаг. Хагалгааны дараах гэдэсний наалдац нь нарийн гэдэсний түгжрэлийн хамгийн түгээмэл шалтгаан бөгөөд хорт хавдар нь бүдүүн гэдэсний түгжрэлийн хамгийн түгээмэл шалтгаан болдог.

Шалтгаанаас үл хамааран гэдэсний түгжрэл нь ихэвчлэн дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлийгээр өвдөх, хэвлийгээр цанхайх, өтгөн хатах, өтгөн огт гарахгүй байх зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Гэдэсний чимээ нь гэдэсний түгжрэлийн эхэн үе шатанд ихсэж, хожуу үе шатанд багасаж заримдаа огт байхгүй болдог. Гэдэс цанхайх нь гуравдагч орон зайд эзэлхүүний алдагдалд хүргэдэг бөгөөд энэ нь шингэн алдалт, электролитийн хэвийн бус байдалд хүргэдэг.

Гэдэсний түгжрэлийн шинж тэмдгүүд нь гэдэсний бүрэн түгжрэлтэй харьцуулахад гэдэсний хэсэгчилсэн түгжрэлийн үед хөнгөн илэрдэг. Гэдэсний түгжрэлийн оношийг багажийн шинжилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай . Гэдэсний түгжрэлийн ерөнхий шинж тэмдгүүд нь түгжрэлийн ойролцоо гэдэсний гогцоо өргөсөх, түгжрэлийн алслагдсан хэсэгт гэдэсний гогцоо нарийсах, олон тооны агаар-шингэний түвшин тодорхойлогдох зэрэг шинжүүд байдаг.

Хүндийн зэргийг үнэлэхийн тулд лабораторийн шинжилгээ хийх ба хүчил-суурь ба электролитийн тэнцвэргүй байдлыг тодорхойлох шаардлагатай. Гэдэс амраах, дэмжих эмчилгээ бүхий мэс заслын бус эмчилгээг гэдэсний энгийн түгжрэл илэрсэн өвчтөнүүдэд хүндрэл илрээгүй тохиолдолд хийнэ.

Гэдэсний хүндрэлтэй түгжрэл, битүү гогцоот гэдэсний түгжрэл, мэс заслын бус эмчилгээнд үр дүнгүй гэдэсний энгийн түгжрэлийн үед мэс засал хийх заалттай байдаг.  Гэдэсний түгжрэлийн үндсэн шалтгааныг тогтоож, зохих ёсоор эмчлэх хэрэгтэй.

 • Гэдэсний түгжрэл: гэдсээр дамжин өнгөрөх агуулагдахуун тасалдах
  • Гэдэсний механик түгжрэл: бүтцийн саад тотгороос болж гэдсээр дамжин өнгөрөх агуулагдахуун тасалдах.
  • Саажилт түгжрэл : механик бөглөрөл байхгүй үед гүрвэлзэх хөдөлгөөн түр зуур алдагдах
 • Гэдэсний түгжрэл үүссэн газраас хамааран гэдэсний механик түгжрэлийг дараах байдлаар ангилдаг.
  • Бүдүүн гэдэсний түгжрэл: мухар гэдэс, бүдүүн гэдэс, шулуун гэдэсний түгжрэл
  • Нарийн гэдэсний түгжрэл: арван хоёр хуруу гэдэс, өлөн гэдэс, цутгалан гэдэсний түгжрэл
  • Ходоодны гарах хэсгийн түгжрэл: ходоодны нугалуур хэсэг эсвэл арван хоёр хуруу гэдэсний түвшний түгжрэл

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.