Суправентрикуляр эксрасистолууд (Supraventricular extrasystoles)
Дорж Аззаяа

Дорж Аззаяа

Сүүлийн шинэчлэл:

Суправентрикуляр экстрасистол-ууд (СВЭС) нь дангаараа бие даасан өвчин биш. Гиссийн багцын дээрээс нэмэлт сэрэл үүсч буй экстрасистолуудыг  СВЭС-ууд гэх ба эрүүл хүнд, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд элбэг тохиолдох ЗХА-д тооцогддог . СВЭС нь ихэвчлэн эрүүл мэнд, амь насанд аюулгүй байх ба цаашдын тавиланд хор уршиггүй учир дангаараа тохиолдож байгаа тосгуурын экстрасистолд эмчилгээ шаарлагагүй. Гэхдээ зүрхний суурь өвчин эсвэл эрдсийн тэнцвэр алдалтын үед мөн тохиолдох боломжтой учир шалтгааны эсрэг эмчилгээ хийх шаардлага үүснэ.

  • Зүрхний эмгэг өөрчлөлтгүй үед идиопатик хэлбэрээр (Ж.нь: Кофе уусны дараа эсвэл сэтгэл хөдөлсөн үед, архи, тамхи г.м.)
  • Зүрхний өвчин
  • Эрдсийн тэнцвэр алдалт (Ж.нь: Гипокалиеми)

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.