doctor1
Нэвтрэх
 • Варикоцель (Varicocele)

  Дутуу хөгжил ба согогууд, Ерөнхий мэс засал
  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Тойм

  Төмсөгний үр дамжуулах цоргыг (ductus deferens) хүрээлсэн Рlexus рampiniform-д венийн судасны хавхлагуудын дутагдал үүссэнээр цусны урсгал зогсонгшин  тухайн хэсгийн венийн судас өргөсөн тэлж, мушгирч венийн комплекс үүсдэг . Энэхүү венийн комплекс нь төмсөгний дулааныг ихэсгэснээр эр бэлгийн эс хадгалагдах таатай нөхцлийг алдагдуулан үргүйдэлд хүргэх аюултай . Нөгөө талаар цусны урсгалыг саатуулснаар төмсгөнд цусны урсгал зогсонгшин микро судасны даралт ихсэж мөн адил үргүйдэлд хүрэх шалтгаан болно.

  Варикоцелийг оношлоход эмнэлзүй болон төмсөгний эхо шинжилгээ хангалттай байдаг. Варикоцелийн эмчилгээг төлөвлөхөд өвчтөний нас, илэрч буй шинж тэмдэг, спермиограмм, зарим тохиолдолд гоо зүйн хүчин зүйлсийг харгалзан үздэг. Үргүйдэл хүрхээс сэргийлэн хийгддэг мэс ажилбарын дараа үр тогтоох чадвар ойролцоогоор 10-40%-р нэмэгддэг.

  Тархвар зүй
  • Ойролцоогоор бүх эрэгтэйчүүдийн 20% (Насанд хүрэгчдэд)
   • Ойролцоогоор 25-40% нөхөн үржихүйн идэвхтэй насанд (15-25 нас)
   • Үргүйдлийн шалтгаанаар эмнэлэгт үзүүлж буй нөхөн үржихүйн насны эрэгтэйчүүдийн 10-25%-д варикоцель оношлогддог.
  • 90% зүүн талын төмсөг
  • 2% баруун талын төмсөг
  • 8% хоёр талын төмсөг
  • Нас: Нас ахих тусам өвчлөл нэмэгдэнэ.

  Монгол улсын статистик мэдээллийг өөр эх сурвалжаас харна уу!

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Шалтгаан
  Эмнэл зүй
  Оношлогоо
  Ялган оношлогоо
  Эмчилгээ
  Тавилан
  Өвчний ангилал (ICD-10)
  Эх сурвалж

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB