Варикоцель (Varicocele)

Залуу Анатомич Клуб

Сүүлийн шинэчлэл:

Төмсөгний үр дамжуулах цоргыг (ductus deferens) хүрээлсэн Рlexus рampiniform-д венийн судасны хавхлагуудын дутагдал үүссэнээр цусны урсгал зогсонгшин  тухайн хэсгийн венийн судас өргөсөн тэлж, мушгирч венийн комплекс үүсдэг . Энэхүү венийн комплекс нь төмсөгний дулааныг ихэсгэснээр эр бэлгийн эс хадгалагдах таатай нөхцлийг алдагдуулан үргүйдэлд хүргэх аюултай . Нөгөө талаар цусны урсгалыг саатуулснаар төмсгөнд цусны урсгал зогсонгшин микро судасны даралт ихсэж мөн адил үргүйдэлд хүрэх шалтгаан болно.

Варикоцелийг оношлоход эмнэлзүй болон төмсөгний эхо шинжилгээ хангалттай байдаг. Варикоцелийн эмчилгээг төлөвлөхөд өвчтөний нас, илэрч буй шинж тэмдэг, спермиограмм, зарим тохиолдолд гоо зүйн хүчин зүйлсийг харгалзан үздэг. Үргүйдэл хүрхээс сэргийлэн хийгддэг мэс ажилбарын дараа үр тогтоох чадвар ойролцоогоор 10-40%-р нэмэгддэг.

  • Ойролцоогоор бүх эрэгтэйчүүдийн 20% (Насанд хүрэгчдэд)
    • Ойролцоогоор 25-40% нөхөн үржихүйн идэвхтэй насанд (15-25 нас)
    • Үргүйдлийн шалтгаанаар эмнэлэгт үзүүлж буй нөхөн үржихүйн насны эрэгтэйчүүдийн 10-25%-д варикоцель оношлогддог.
  • 90% зүүн талын төмсөг
  • 2% баруун талын төмсөг
  • 8% хоёр талын төмсөг
  • Нас: Нас ахих тусам өвчлөл нэмэгдэнэ.

Монгол улсын статистик мэдээллийг өөр эх сурвалжаас харна уу!

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.