Варфарин Никомед
2.5 мг
Варфарин – Warfarin
Takeda Pharma sp.z.o.o., for Takeda Pharma A/S.Denmark
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 180

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 126

Даатгуулагч төлөх дүн: 54

Эмчийн ангилал:

C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Гүнийвенийн бүлэнт үрэвсэл, тромбоэмболийн хүндрэлийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэнэ. 
 • варфаринд эсвэл найрлага дах аль нэг бодист мэдрэг 
 • жирэмсэн (жирэмсний эхний гурван сар, сүүлийн 4 долоо хоног) 
 • элэгний хүнд дутагдал 
 • аль нэг газраас цочмог цус алдалт 
 • цус алдах өндөр эрсдэлтэй (цусархагшилт эмзэгшил, улаан хоолойн венийн өргөсөл, артерийн цүлхэн, тархи нугасны хатгалт хийсний дараа, шархлаат өвчтэй, томоохон шархтай (мэс заслын шарх хамаарна), тархины судасны өвчин, бактерийн шалтгаант эндокардит, хоруу явцтай цусны даралт ихсэлт хамаарна) 
 • удамшлын цөөн тооны эмгэгүүд – галактозын үл тэвчил, лактозын дутагдал эсвэл глюкоз-галактозын мальабсорбцийн үед хэрэглэхийг хориглоно. 

Варфарин хэрэглэж байгаа эмчлүүлэгчид Алтан цэгцүүхэй агуулсан ардын уламжлалт эмийн бэлдмэл/бүтээгдэхүүн хамт хэрэглэвэл варфарины сийвэн дэх концентрацийг бууруулж, эмчилгээний үр нөлөөг багасгадаг тул хамт хэрэглэж болохгүй. 

Варфарин Никомед хоногт 1 удаа хэрэглэнэ. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг эмч хэрэглэх заалтанд нийцүүлэн тогтооно. 

Насанд хүрэгчид 

 • Варфариныг өмнө нь хэрэглэж байгаагүй эмчлүүлэгч:
  • Эхлээд эхний 4 өдрийн турш 5 мг/хоног тунгаар хэрэглэнэ (хоногт 2 шахмал). Олон улсын тэнцвэржүүлсэн харьцааг (ОУТХ) 5 дах өдөр тодорхойлон цааш тунг хувь хүнд тохируулна. Бэлдмэлийн ердийн барих тун 2.5-7.5мг/хоног (хоногт 1-3 шахмал) байна.
 • Варфариныг өмнө нь хэрэглэж байсан эмчлүүлэгч:
  • Эхний тунг зөвлөхдөө бэлдмэлийн мэдэгдэж байгаа барих хоёр тунг эхний 2 хоёр хоногт хэрэглэнэ. Цааш эмчилгээг мэдэгдэж байгаа барих тунгаас эхлэн эмчилгээний 5 дах хоногт ОУТХ-ны эхний хэмжилт хийх хүртэл үргэлжлүүлнэ. 

Эмнэл зүйн нөхцөл байдлаас үндэслэн дээр бичигдсэнээс тунг хэтрүүлэн хэрэглэхийг зөвлөдөггүй. Өндөр тунгаас их тун нь цусны бүлэгнэлтийг саатуулах үйлдлийг даамжрах хүртэлх хугацааг богиносгодоггүй харин ч цус алдах эрсдэлийг ихэсгэдэг. 

Эмчилгээний үеийн хяналт 

 • Эмчилгээ эхлэхийн өмнө цусны бүлэгнэлтийн үзүүлэлтийг хийх хэрэгтэй. Варфарин нь эмчилгээний индекс багатайгаас эмчилгээг тогтмол хянах шаардлагатай.
 • Варфаринд мэдрэг байдал зарим эмчлүүлэгчдэд ялгаатай, заримд нь ижил байдаг. Эмчилгээг тогтмол хянах хэрэгтэй. Хувь хүний мэдрэг байдал нь удмын хүчин зүйл, элэгний үйл ажиллагааны алдагдал, зүрхний архаг дутагдал, эмийн харилцан үйлчлэл зэргээс хамааран өндөр байж болно. 

ОУТХ-ны эмчилгээний түвшин 

 • Барих тунг ОУТХ-ны хүрээ 2-3 байхад венийн бүлэн, уушгины артерийн эмболи, тосгуурын фибриляци (хавхлагын гажигтай холбоогүй), хүнд хэлбэрийн зүрхний тэлэгдэлт кардиомиопати, зүрхний гажигийн хүндрэл, био хиймэл хавалага зүрхэнд суулгасан зэргийн эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэнд зөвлөнө.
 • Өндөр тунг ОУТХ-ны хүрээ 2.5-3.5 байхад зүрхний механик хавхлагатай, зүрхний цочмог шигдээсийн хүндрэлийн үед зөвлөнө. 

Хүүхдэд 

 • Варфариныг хүүхдэд хэрэглэх талаарх мэдээлэл хомс байна. Элэгний үйл ажиллагаа хэвийн хүүхдэд эхлэх тун хоногт 0,2мг/кг, элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай үед хоногт 0,1мг/кг тунгаар эхэлнэ. Хүүхдийн тунг насанд хүрэгчидтэй адил ОУТХ-ны түвшинд явуулна. Хүүхдэд варфарин эмчилгээг нарийн мэргэшсэн мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ. 

Өндөр настан 

 • Варфарин Никомед бэлдмэлийг өндөр настанд хэрэглэхдээ тун зохицуулах шаардлагагүй. Гэхдээ өндөр настанд варфарин эмчилгээний үед таагүй явдал үүсэх эрсдэл ихэсдэг учраас гаж нөлөө үүсэх боломжтойг тооцон сайтар хянах шаардлагатай. 

Элэгний дутагдалтай эмчлүүлэгч 

 • Элгэнд цус бүлэгнүүлэх хүчин зүйлс үүсч, варфарин хувиралд ордог учраас элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын үед варфаринд мэдрэг байдал ихэсдэг. Үүнтэй холбоотойгоор элэгний дутагдалтай эмчлүүлэгчид ОУТХ-ны түвшинг анхааралтай хянах шаардлагатай. 

Бөөрний дутагдалтай эмчлүүлэгч 

 • Варфарин Никомед бэлдмэлийн тунг бөөрний дутагдалтай эмчлүүлэгчид бууруулах шаардлагатай ба хянах хэрэгтэй. 

Тунхэтрэлт 

 • Варфарины тун хэтрэлтийн үндсэн үр нөлөө нь ОУТХ, цус алдах эрсдэл тус тус ихсэх юм. ОУТХ ихсэж VII хүчин зүйлийн идэвхтэй хугацаатай хамааралтай байдаг. Ер нь ийм өсөлт 24 цагийн хугацаанд үүсдэг. Варфариныг хэрэглэсний дараа 36-72 цагийн дараа дээд хэмжээндээ хүрнэ.
 • Шинж тэмдгүүд
  • ууж эхэлсэнээс хойш хэд хоног эсвэл долоо хоногийн дараа илэрнэ. Хамраас, буйлнаас цус гарах, цонхийх, үе болон өгзөгний хэсэгт цус хурах, шээс, өтгөнд цус гарах зэрэг шинжүүд илэрнэ. Бусад илэрч болох шинж тэмдэгт нуруугаар өвдөх, уруул, салст бүрхэвчээс цус гарах, хэвлийгээр өвдөх, бөөлжих, цусархаг толбо хамаарна. Тархинд цус харваснаас хожим саа үүсэх, цус алдалтын шок, үхэлд хүрч болзошгүй.
 • Тун хэтрэлтийн эмчилгээнд барих эмчилгээ, шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ. Фитоменадион антидотыг (К1 аминдэм) хэрэглэж болно, шаардлагатай тохиолдолд өтгөрүүлсэн бүлэгнэлтийн хүчин зүйл, хөлдөөсөн шинэ сийвэн судсанд тарьж, цус сэлбэнэ.
 • Варфарины хагас ялгарлын хугацаа уртассан (20-60 цаг) эмчлүүлэгчийг удаан хугацаанд хянана. 
 • Хамраас цус гарах, гемоптизис (цустай ханиах), гематури (цустай шээх), буйлнаас цус гарах, арьсан дээр хөх толбо гарах, үтрээнээс цус алдах, нүдний салстад цус харвах, шулуун гэдэс болон хоол боловсруулах замын бусад хэсгээс цус алдах, тархинд цус харвах, гэмтэл эсвэл мэс заслын дараа их хэмжээгээр, удаан хугацаанд цус алдах зэрэг гаж нөлөөний хүндрэл үүсч болно. Аль нэг эрхтэний хүнд хэлбэрийн цус алдалт даамжирч болзошгүй. Эмчилгээнд цус бүлэгнэлтийг саатуулах эмийн удаан хугацаагаар хэрэглэж буй эмчлүүлэгчид цус алдалт гүнзгийрвэл үхэлд хүргэж болзошгүй тохиолдолд эмнэлэгт хэвтүүлэх эсвэл цус сэлбэх шаардлагатай. 
 • Варфарин Никомед бэлдмэлийг хэрэглэх үед  илэрхий цус алдах бие даасан эрсдэлт хүчин зүйлсэд өндөр нас, цус бүлэгнэлтийн эсрэг түвшин өндөртэй, цус харваж байсан, ходоод-гэдэснээс цус алдсан өгүүлэмжтэй, хавсарсан өвчтэй, тосгуурын жирвэгнээ зэрэг багтана.
 •  CYP2C9 полиморфизмтой эмчлүүлэгчид цусны бүлэгнэлт саатуулах үйлдэл нь хэт ихсэх эрсдэл ихсэн, цус алдах тохиолдол бий. Ийм эмчлүүлэгчдэд гемоглобин, ОУТХ-ны түвшинг анхааралтай хянана. 

Таагүй гаж нөлөөний илэрсэн давтамж нь дараах дарааллаар тархсан: маш элбэг (≥1/10); элбэг (≥1/100-ээс <1/10 хүртэл); цөөн (≥1/1000-ээс <1/100 хүртэл); ховор (≥1/10000-ээс <1/1000 хүртэл); маш ховор (<1/10000), давтамж тодорхойгүй (илрэлийн давтамжийг тооцох боломжгүй). 

Маш элбэг: 

 • Төрөл бүрийн эрхтэнээс цус алдах 

Элбэг: 

 • Удаан хугацаанд хэрэглэсний дараа варфаринд мэдрэг байдал ихсэх 
 • Хэт мэдрэгшил 

Цөөн: 

 • Бөөлжих, дотор муухайрах, суулгах 

Ховор: 

 • Судасны үрэвсэл, үхжил, үс унах, тууралт, чонон хөрвөс, арьсны загатнаа 
 • Нил ягаан өнгийн хурууны хам шинж 
 • элэгний ферментийн ихсэлт, шарлалт 

Маш ховор: 

 • өтгөн хар гарах, холестерины эмболи 

Эмчилгээний  өмнө, дараа эмийн бэлдмэлийн нөлөөнд үүсч болох бүх гаж нөлөөний тухай мэдээлэх шаардлагатай. Ингэснээр тухайн эмийн бэлдмэлийн үр дүн/эрсдэлийн харьцааны зураглалыг тасралтгүй хянаж болно.  

 • Варфарин нь шууд бус үйлдэлтэй антикоагулянт бөгөөд элгэнд К аминдэм хамааралт нийлэгждэг цусны бүлэгнэлтийн II, VII, IX, X хүчин зүйлүүдийн нийлэгжилтийг хориглоно. 
 • Эдгээр хүчин зүйлс нь К аминдэм исэлдэн 2, 3-эпоксид К аминдэм болдог уургийн урьдал бодис карбоксилжсэний дүнд үүсдэг.
 • Ууж хэрэглэдэг бүлэгнэлт саатуулах бэлдмэлүүд эпоксидыг К аминдэм болж хувирахыг зогсоосноор 2, 3-эпоксид К аминдэм хуримтлагдана. Ингэснээр бүлэгнэлтийн хүчин зүйлс үүсэх нь удааширч, К аминдэмийн нөөц үүсвэрийг бий болгоно.
 • Эцэст нь цусан дахь тухайн нэгдлүүдийн концентраци буурч, бүлэгнэх үйл явц буурах буюу дарангуйлагдана.
 • Цусны бүлэгнэлтийг саатуулах үйлдэл нь хэрэглэж эхэлсэнээс хойш 36-72 цагийн дараа илрэн 5-7 дах хоногт дээд хэмжээндээ хүрнэ.
 • К аминдэм хамааралт бүлэгнэлтийн хүчин зүйлсийн эргэн сэргэлтээс хамаарч хэрэглэхээ больсоны дараа ч үйлдэл хадгалагдана (ойролцоогоор 4-5 хоног).
 • Варфарины зүүн эргэлттэй изомер (S-варфарин) нь баруун эргэлттэй изомерээс (R-энантиомер) бүлэгнэлт саатуулах идэвхээр 2-5 дахин их байдаг.   
 • Бэлдмэл нь ходоод гэдэсний замаас (ХГЗ) хурдан шимэгдэнэ. Цусны сийвэнгийн уурагтай холбогдолт 97-99%. Элгэнд бага идэвхтэй эсвэл идэвхгүй метаболитууд үүсгэнэ.
 • Элгэнд олон замаар  R- болон S- изомерууд үүсгэн хувирах учраас Варфарин нь хүчиллэг холимог байдаг.
 • Изомер бүрээс 2 үндсэн метаболит үүснэ. S-энантиомер варфарин нь CYP2C9 ферментээр хувиралд ордог бол варфарины R-энантиомер нь CYP1A2 болон CYP3A4 ферментээр хувиралд ордог. CYP2C9 ферментийн полиморфизмтой тэр дундаа CYP2C9*2 болон CYP2C9*3 аллельтай эмчлүүлэгчид варфаринд мэдрэг байдал ихсэж, цус алдах эрсдэл ихсэж болзошгүй.
 • Варфарин нь ХГЗ-аас эргэн шимэгдэн бие махбодиос идэвхгүй метаболит хэлбэрээр  цөстэй хамт, мөн шээсээр ялгарна.
 • Хагас задралын хугацаа 20-60 цаг. S-варфарины хагас задралын хугацаа 21-43 цаг,  R-варфариных 37-89 цаг байна.
 • Түүнчлэн варфарин идэвхгүй хэлбэрээр хөхний сүүгээр ялгарна. 
 • Варфарин Никомед нь эмчилгээний индекс багатай, нилээдгүй эмүүдтэй харилцан үйлчилдэг. Варфарин Никомед бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж байхдаа аль нэг эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхээ болих, тун өөрчлөх, эмчилгээ эхлэхийн өмнө эмчтэй зөвлөлдөх шаардлагатайг эмчлүүлэгчид хэлж өгнө.
 • Түүнчлэн жоргүй олгох бэлдмэл, ургамлын бодис, биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт, витамин зэргийг хэрэглэх тун, хоногийн тунг ихэсгэх тохиолдолд зөвлөгөө авах хэрэгтэй.
 • Эмч, эмчлүүлэгч тун зөвөөр тогтоох итгэлтэй байгаа бол эмчилгээний хяналтын зайг аажим ихэсгэж болно.
 • Цусны бүлэгнэлтийг саатуулахыг сайтар хянах хамгийн тохиромжтой нь варфариныг хэрэглэхийн өмнө тунг тохируулах эсвэл бусад эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхээ болих юм.
 • Эмийн бэлдмэлүүд варфаринтай холбогдон фармакодинамик, фармакокинетикийн харилцан үйлчлэл үзүүлж болно.
 • Варфарин элэгний ферментээр хувиралд орно.
 • Адилхан ферментээр хувиралд ордог бусад эмийн бэлдмэлийн үйлдлийн нөлөөнд тухайн ферментийн идэвх дарангуйлагдаж эсвэл хүчжинэ.
 • Энэ нь цусны сийвэн дэх варфарины түвшинг бууруулах эсвэл ихэсгэхэд хүргэж болно. Варфарин уурагтай нэлээд хэмжээгээр холбогддог ба адил механизмтай эмүүд харилцан үйлчлэхэд варфарин уурагтай холбогдсон байдлаас салж болно. 

Варфарин Никомед (ОУТХ багасна) бэлдмэлийн үр нөлөөг бууруулдаг эмүүд

Бүлэг  Нэршил  Механизм 
Зүрх судасны тогтолцоо  Холестерамин  Варфарины шимэгдэлт буурч, гэдэс элэгний эргэлтэнд нөлөөлнө. 
  Бозентан  Элгэнд CYP2C9/CYP3A4 –р варфарины хувирч өөрчлөгдөхийг өдөөнө. 
Ходоод гэдсэнд нөлөөлөх эм  Апрепитант  CYP2C99-р варфарин хувирч өөрчлөгдөхийг өдөөнө. 
Арьсанд хэрэглэх эм  Гризеовульфин  Гризеовульфин, варфарины харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй. 
Халдварын эсрэг бэлдмэлүүд  Диклоксациллин  Варфарины хувирал ихэснэ. 
  Рифампицин  Варфарины хувирал ихэснэ. Тухайн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 
  Ритонавир  CYP2C9-р варфарин хувирахыг нөхцөлдүүлнэ. 
Булчин, үе, ясны өвчний үед хэрэглэх эм  Феназон  Феназон, варфарины харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй. 
Төв мэдрэлийн тогтолцоо  Барбитуратууд 

(жишээ нь фенобарбитал) 

Варфарины хувирлыг ихэсгэнэ. 
  Таталдааны эсрэг бэлдмэл 

(карбамазепин) 

Варфарины хувирлыг ихэсгэнэ. 
Цитостатикууд  Аминоглютетимид  Варфарины хувирлыг ихэсгэнэ. 
  Азатиоприн  Варфарины шимэгдэлтийг бууруулж, хувирлыг ихэсгэнэ. 
  Невирапин  CYP2C9-р варфарин хувирахыг нөхцөлдүүлнэ. 
Уламжлалт эмийн бэлдмэл  Алтан цэгцүүхэй  CYP P450-3A4 болон -1A2-р хувиралд орох варфарины хувирал түүнчлэн  (R- варфарины хувирал) CYP P450-2C9-р хувиралд орохыг нөхцөлдүүлнэ (метаболизм S-варфарины хувирал). Алтан цэгцүүхэйн эмчилгээ дууссанаас хойш доод тал нь 2 долоо хоногийн дараа фермент өдөөх нөлөө илэрч болно. 
  Хүн орхоодой  Варфарины элгэнд хувирахыг өдөөдөг байж болзошгүй. Тухайн бэлдмэлийг хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 
Хүнсний бүтээгдэхүүн  К аминдэм агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн  (жишээ нь байцаа, авокадо, цэцэгт байцаа, бууцай)  Варфарины үйлдлийн эсрэг үйлдэл үзүүлнэ. 

Варфарин Никомед бэлдмэлийн үр нөлөөг ихэсгэх эмүүд (ОУТХ ихэснэ) 

Бүлэг  Нэршил  Механизм 
Цус, цус төлжүүлэх эрхтэн  Абциксимаб 

Тирофибан 

Эптифибатил 

Клопидогрел 

Гепарин 

Бүлэгнэлтийн хүчин зүйлийг дарангуйлна. 
Ходоод гэдэсний зам, бодисын солилцоо  Цимедитин  Варфарины хувирал багасна. 
Зүрх судасны тогтолцоо  Амиодарон  Нэг долоо хоног хамт хэрэглэсний дараа варфарины хувирал буурна. Уг үр нөлөө нь амиодароныг хэрэглэхээ больсоноос хойш 1-3сар хадгалагдаж болно. 
  Этакрины хүчил  Этакрины хүчил, варфарины харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй. 
  Цусан дах липидийг бууруулах эмүүд 

(флувастатин, симвастатин, розувастатин, гемфиброзил) 

Цитохромын P450 2C9- болон 3A4-р хувиралд орохдоо өрсөлдөнө. 
  Пропафенон  Варфарины хувирал буурна. 
  Хинидин  Цусны бүлэгнүүлэх хүчин зүйл буурна. 
Арьсанд хэрэглэх эм  Миконазол  Сийвэн дэх варфарины чөлөөт хэсэг ихсэж, ялангуяа варфарины клиренс буурна; цитохром Р450-р хувирах варфарины хувирал багасна 
Шээс бэлгийн тогтолцоо, бэлгийн дааврууд  Стероид дааврууд 

(даназол, тестостерон) 

Варфарины хувирал багасч бүлэгнэх, фибринолизийн тогтолцоонд шууд нөлөөлнө. 
Системийн хэрэглээтэй дааврууд  Бамбай булчирхайн даавар  К аминдэмийн хувирал ихсэнэ-бүлэгнүүлэх хүчин зүйлсээс хамаарна. 
Халдварын эсрэг бэлдмэл  Пенициллиний бүлэг 

(клоксациллин, амоксициллин) 

Варфаринтай харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй. 
  Хинолонууд 

(ципрофлоксацин, норфлоксацин) 

Варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
  Макролидын бүлэг 

(азитромицин, кларитромицин, эритромицин) 

Варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
  Мөөгөнцөрийн эсрэг бэлдмэл 

(флуконазол, итраконазол, кетоконазол, метронидазол) 

Варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
  Хлорамфеникол  Варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
  Сульфаметоксазол  Варфарины хувирлыг хязгаарлан, уурагтай холбоот хэсгээс түрэн зайлуулна. 
Булчин, үе, ясны өвчинд хэрэглэх бэлдмэл  Ацетилсалицилын хүчил  Варфариныг сийвэнгийн альбуминаас салган, хувирлыг нь хязгаарлаж, аспирины тромбин багасгах шууд үйлдлийг, ходоод шархлаа үүсгэхийг багасгана. 
  Үрэвслийн эсрэг стероид бус бэлдмэл  (ҮЭСББ)  Цитохром P450 2C9 ферментээр хувиралд орохдоо өрсөлдөнө . 
  Лефлуномид  CYP2C9-р хувиралд орох варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
  Парацетамол 

(ацетаминофен) 

Варфарины хувирлыг хязгаарлах буюу  бүлэгнэлтийн хүчин зүйл үүсэхэд нөлөөлнө.  (энэ үйлдэл нь парацетамолыг хоногт 2гр-аас багаар хэрэглэхэд илэрдэггүй). 
  Фенилбутазон  Варфарины хувирлыг бууруулж, уурагтай холбоот хэсгээс салгана. Уг хослолыг хэрэглэхээс зайлсхийнэ. 
Төв мэдрэлийн тогтолцоо  Таталдааны эсрэг бэлдмэл (фосфенитоин, фенитоин)  Варфариныг уурагтай холбоот хэсгээс салган, варфарины хувирлыг ихэсгэнэ. 
  Трамадол  Цитохромом P450 3A4-р хувиралд ороход өрсөлдөнө. 
  Сэтгэл гутралын эсрэг эмүүд   
  Серотонины эргэн орохыг сонгомлоор саатуулагчид (СЭОСС) 

(флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин) 

Варфарины хувирлыг хязгаарлана. СЭОСС нь цитохромын изофермент P450 2C9 (CYP2C9)-ийг хязгаарладаг гэж бодож болно. Энэ фермент нь нэн хүчтэй үйлдэлтэй S-варфарин изомерийг хувиргадаг. Үүний зэрэгцээ СЭОСС, варфарин нь альбуминтай бат бөх холбогддог. Хоёулаа ихэссэн үед аль нэг нь альбуминаас салах боломжтой. 
Цитостатикууд  Фторурацил  Варфариныг хувиргадаг цитохрома P450 2C9 ферментийн нийлэгжилтийг бууруулна. 
  Капецитабин  CYP2C9 изоферментийг багасгана. 
  Иматиниб  Иматинабын улмаас изофермент CYP3A4 болон CYP2C9-тай хязгаарлагдмал өрсөлдөж, түүнчлэн CYP2D6-р хувиралд ордог варфарины хувирал хязгаарлагдана. 
  Ифосфамид  CYP3A4-г дарангуйлна. 
  Тамоксифен  Тамоксифен, варфарины харилцан үйлчлэлийн механизм тодорхойгүй. 
Хорт зуршлын хамаарлын  эмчилгээнд хэрэглэх бэлдмэл  Дисульфирам  Варфарины хувирлыг хязгаарлана. 
Хүнсний бүтээгдэхүүн  Цангис  Цангис нь CYP2C9-р хувиралд ордог варфарины хувирлыг багасгана . 

ОУТХ-г багасгадаг эсвэл ихэсгэдэг бодис 

Бүлэг  Нэршил  Механизм 
Биологийн идэвхт нэмэлт  Коэнзим-Q10  Коэнзим-Q10 нь К2 аминдэмтэй химийн бүтцийн хувьд нэг төрлийнх тул Коэнзим-Q10 варфарины үр нөлөөг дарангуйлж эсвэл ихэсгэж болзошгүй. 
Бусад бодис  Алкоголь  Варфарины хувирлыг сэдээж эсвэл дарангуйлна. 

 • Эцэст нь тромбоэмболийн өвчний урьдчилан сэргийлэлтийн ашиг тус болон цус алдах эрсдэл ихсэх хамаарлыг үнэлж, эмчлүүлэгч заагдсан эмчилгээг сайтар дагах чадварыг үнэлэх шаардлагатай. Мансууруулах бодис, архинд донтсон, тэнэгрэлтэй эмчлүүлэгчид Варфарин Никомед бэлдмэлийн зөвлөгдсөн дэглэмийг дагах чадваргүй байж болзошгүй. Варфарин Никомед бэлдмэлийн эмийн харилцан үйлчлэл өөрчлөгдөж болно. Иймээс варфариныг хэрэглэх хяналтыг эмчилгээний эхэнд, төгсгөлд, бусад эмийн бэлдмэлийн эмчилгээг өөрчлөх зэрэгт ихэсгэнэ.
 • Варфарины цусны бүлэгнэлт саатуулах үйлдэлд цочмог өвчнүүд, бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа хэт ихсэх, багасах, бөөлжих, суулгах, элгэн дэх цусны эргэлтийн зогсонгишил бүхий зүрхний дутагдал зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлнө. Хооллолтын байдал ихээр өөрчлөгдөхөд (ялангуяа цагаан хоолтон) К аминдэмийн шимэгдэлтэнд нөлөөлж, варфарины үр нөлөө өөрчлөгдөнө. Тиймээс тухайн хүчин зүйлийн өөрчлөлтийн үед эмчлүүлэгчийг илүү анхаарч хянана.
 • Эмч, эмчлүүлэгчид ҮЭСББ, ацетилсалицилын хүчил зэргийг эмчилгээнд хамт хэрэглэх үедээ цус алдах, ялангуяа ХГЗамаас цус алдах эрсдэл ихэсдэгийг мэдэж байх ёстой.
 • CYP2C9 –ийг кодлодог генийн мутацтай эмчлүүлэгчид варфарины хагас ялгарлын хугацаа ихэснэ. Ийм эмчлүүлэгчид ачааллын тунг ихээр авбал цус алдах эрсдэлтэй тул барих тунг багаар авах шаардлагатай.
 • Мэс засалд орохоос хэд хоногийн өмнө варфариныг зогсоох хэрэгтэй. Мэс засалд (шүдний мэс ажилбар хамаарна) орох хүртэл бууруулан, ОУТХ-г тохируулан хянах шаардлагатай.
 • Варфарин эмчилгээний эхэнд цусны бүлэн үүсэхийн эсрэг С уургийн дутагдалтай эмчлүүлэгчид арьсны үхжил үүсэх эрсдэлтэй тул варфариныг ачааллын бус тунгаар хэрэглэж хэрэглэж эхэлнэ (гепарин хэрэглэж байгаа ч гэсэн).  S уургийн дутагдалтай эмчлүүлэгчид эрсдэлийн К бүлэгт хамаардаг тул варфарин эмчилгээг маш аажим эхлүүлнэ.
 • Бөөрний дутагдалтай эмчлүүлэгчид илүү анхаарал хандуулна. Хүнд хэлбэрийн цусны даралт ихсэлттэй, элэг эсвэл бөөрний өвчтэй тохиолдолд цус бүлэгнэлт хэт ихэссэн эрсдэлтэй эмчлүүлэгчид ОУТХ-ийг анхааралтай хянана. 

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эсвэл аюултай машин механизм ашиглах чадварт нөлөөлөх нөлөө 

 • Варфарин Никомед бэлдмэл нь тээврийн хэрэгсэл жолоодох, бусад механизм ашиглах чадварт нөлөөлдөггүй буюу үл мэдэг нөлөөтэй.               

Жирэмсэн 

 • Эмчлүүлэгчид жирэмсэн үед нь варфарин хэрэглэсэн туршлагаас төрөлхийн гаж хөгжил, амьгүй ураг үүсч болно.
 • Төрөх насны эмэгтэйчүүдэд Варфарин Никомед бэлдмэлийг эмчилгээнд хэрэглэх үедээ жирэмслэлтээс хамгаалах үр дүнтэй аргыг ашиглах шаардлагатай.
 • Варфарин нь ихэсээр хурдан нэвтэрнэ. Варфарин Никомед бэлдмэлийг жирэмсний эхний гурван сар, сүүлийн дөрвөн долоо хоногт хэрэглэхийг цээрлэнэ. үүний хоорондох хугацаанд варфариныг зөвхөн яаралтай тохиолдолд хэрэглэнэ.
 • Варфарин нь хүнд хэлбэрийн гажиг, ураг цус алдах, умай дотроо ураг амьгүй болох зэргийг үүсгэж болно. Жирэмсэн үед варфарин хэрэглэхэд урагт цэгчилсэн хондродисплазитай төстэй варфарины хам шинж үүсч болзошгүй. Тухайн хам шинжид хамрын дутуу хөгжил, рентген шинжилгээнд мөгөөрсний цэгчилсэн дутуу ургалт, гарын хуруу, бугуй богино, харааны мэдрэлийн хатингаршил, нүдний болорын цайлт, сул эсвэл бүрэн хараагүй, бие, сэтгэцийн хөгжлийн хоцрогдол, микроцефали зэрэг хамаарна.  

Хөхүүл 

 • Варфарин нь хөхний сүүгээр ялгардаг боловч хүүхдэд варфарин эмчилгээний тунгаар хэрэглэх үед нөлөөлнө, хөхөөр хооллолтыг  зөвшөөрнө.
 • Тиймээс Варфарин Никомедийг хөхөөр хооллолтын үед хэрэглэж болно. 

Савлагааны хэлбэр болон савлалт 

 • 50 эсвэл 100 шахмалыг полиэтилен флаконд хийн полиэтилен таглаагаар тагласан. 1 флаконыг хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцганд савласан. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 25ºС-ээс ихгүй хэмд, хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална. 

Хадгалах хугацаа 

 • 5 жил.
 • Хүчинтэй хугацаа хэтэрсэн бол ашиглаж болохгүй. 

Үйлдвэрлэгч 

Такеда Фарма Сп. з о.о., Лышковице, Польша 

12 Ksiestwa Lowichkiego St., 99-420 Lyszkowice, Poland / 

12, ул. Ксенства Ловицкего, 99-420 Лышковице, Польша

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.