Ходоод (Gaster)

Залуу Анатомич Клуб

Сүүлийн шинэчлэл:

Ходоод (Gaster) нь хоол боловсруулах замын хамгийн өргөн хэсэг бөгөөд улаан хоолойгоор дамжин ирсэн хоолыг анхан шатны боловсруулалт хийдэг. Ингэхдээ ходоодны булчирхайнаас ялгарсан хүчлийн тусламжтай бүхэл хатуу зүйл нь шингэрэн зутан холимог болдог. Ходоод нь pars anterior, pars posterior гэсэн хоёр ханатай ба амсар (Pars cardiaca), ёроол (Fundus gastricus), их бие (Corpus gastricum), Нугалуур (Pars pylorica) гэсэн хэсгээс тогтоно. Ходоод нь хүний биеийн хоол тэжээлийг боловсруулах хадгалах холих үүрэг гүйцэтгэдэг. Гистологи бүтцийн хувьд бусад хоол боосруулах замын эрхтнүүдтэй адил зарим нэг онцлог шинжүүдийг эс тооцвол.

Ходоод (ventriculus seu gaster) нь хоол боловсруулах замын хамгийн өргөн хэсэг бөгөөд англи цагаан толгойн “J” үсэг шиг хэлбэртэй 1.500мл орчим багтаамжтай. Ходоод нь хэвлийн дээд хэсгийн зүүн талд, зүүн сүврэг regio hypochondriaca sinistra, аюулхай regio epigastrica дор улаан хоолой, нарийн гэдэсний хооронд орших булчинлаг эрхтэн.

Ходоодны 4 хэсэг

 • Pars cardiaca – амсар хэсэг, ThX-ThXI нугалмын харалдаа зүүн талд дээрээсээ доош, зүүнээсээ баруун тийш дугуйран байрлана. Улаан хоолойноос ходоод руу орж байгаа нүхийг ostium pyloricum гэнэ.
 • Fundus gastricus – ёроол, ходоодны зүүн дээд бүдүүн өргөн хэсэг
 • Corpus gastricum – их бие. Ходоодны ёроол, нугалуур хэсгийн хооронд байрлана
 • Pars pylorica – нугалуурын хэсэг, ThXII-LI нугалмын чиглэлд баруун талдаа байрладаг бөгөөд 3 хэсэгт ангилна.
  • Antrum pyloricum
  • Canalis pyloricus
  • Pylorus
   • Ostium pyloricum – ходоодноос нарийн гэдэс рүү орж байгаа нүх

Ходоодны хана

 • Paries anterior – урд хана
 • Paries posterior – хойд хана

Ходоодны махиа

 • Curvatura gastrica major – их махиа
 • Curvatura gastrica minor – бага махиа
  • Incisura angularis – ходоодны их бие нугалуур хоёрын хоорондох хэсэг
  • Incisura cardiaca – Ходоодны ёроол. улаан хоолой хоёрын хоорондох сэтэрхий

Ходоод хоосон байх үед түүний урд талаар нь бүдүүн гэдэсний хөндлөн хэсэг шахаж элэг ба өрцний дор байрлана. Ходоод сунасан үед доод зах нь хүйс хүрч болох бага аарцгийн хөндийд хүрдэг тохиолдол ч байх ба хүн хүнийх харилцан адилгүй.

Ходоодны зааг

Чиглэл Ходоодны хэсэг Зэргэлдээ эрхтэн
Cranial
 • Fundus gastricus
 • Өрц
Ventral
 • Paries anterior
 • Fundus тал хэсэг
 • Pars cardiaca
 • Lobus hepatis sinister
 • Зүүн хавирганы нум
Баруун
 • Corpus gastricum
 • Pars cardiaca
 • Fundus тал хэсэг
 • Lobus hepatis sinister
Зүүн
 • Fundus gastricus
 • Дэлүү
Dorsal
 • Corpus gastricum
 • Cauda pancreatis
 • Зүүн бөөрний дээд булчирхай
 • Зүүн бөөрний дээд хэсэг
Caudal
 • Ходоодны доод хэсэг
 • Pars pylorica
 • Curvatura ventriculi major
 • Colon transversum

Ходоодны холбоосууд

 • Ходоодны амсар хэсгийн гялтан хальсаар бүрхэгдээгүй хэсэгт холбоос үүсдэг
 • Элэг ба Curvatura gastrica minor хоёрын хооронд гялтан хальс давхралдан lig.hepatogastricum буюу omentum minus үүсгэнэ.
 • Curvatura gastrica major-аас гялтан хальс уруудаж бүдүүн гэдэсний хөндлөн хэсэгтэй нийлж түүнийг холбосон холбоос lig.gastrocolicum буюу omentum majus мөн lig.gastrolienale-г үүсгэнэ.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.