doctor1
Нэвтрэх
 • Эдийн бичил бүтэц (Tissue histology)

  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Ясны бичил бүтэц

  Яс бол онцгой хэлбэрийн холбогч эд юм. Ясны эдийн бүтэц нь өвөрмөц бөгөөд энэ нь түүний гүйцэтгэдэг дараах үүргүүдтэй холбоотой

  • Цус төлжилт (Haematopoiesis) – ясны чөмгөнд байрлах цус төлжүүлэх үүдэл эсээс цусны эсүүдийг хэлбэржихэд оролцоно.
  • Өөх ба эрдсийг нөөцөлнө – Яс нь өөхний эдийг ясны чөмөгт барьж нөөцлөх ба кальцийг гидроксиапатитын талст байдлаар нөөцөлдөг.
  • Тулгуур  – яснууд нь биеийн хэлбэр болон үндсэн араг ясны тогтолцоог бүрдүүлнэ.
  • Хамгаалах  – ялангуяа биеийн томоохон цуллаг эрхтнүүдийг гадуур нь хүрээлэн хамгаалах үүрэгтэй.

  Ясны бүрэлдхүүн 

  Яс нь холбогч эдийн нэг өвөрмөц хэлбэр юм. Бусад холбогч эдүүдийн адилаар

  • Эсийн бүрэлдэхүүн – Ясны эдэд гурван төрлийн эс байдаг
   • Остеобласт/Osteoblasts – Кальцижаагүй , эрдэсжээгүй эсийн гаднах матрикс болох остеойд (osteoid)-ийг нийлэгжүүлдэг. Цаашид кальц/эрдэсжиснээр ясыг хэлбэржүүлдэг.  
   • Остеоцит / Osteocytes – Остеойд эрдэсжихэд, остеобластууд нь ясны хөндий (lacunae)-д байрлах  ясны хавтан (lamellae)-ийн хооронд орж тэндээ насанд хүрсэн эс буюу Остеоцит болдог. Тэдгээр нь ясны массын эрдэс болон уургийн  зохицуулгыг хянадаг. 
   • Остеокласт /Osteoclasts – Моноцитээс гаралтай ба устөрөгчийн анионнууд болон лизосомыг явлгаруулсанаар ясыг эргэн шимдэг. Эдгээр нь том, олон бөөмтэй эсүүд юм. 
  Остеобластаас остеокласт руу шилжих идэвхийн байдал нь эдийн бүтцийн бүрэн бүтэн байдалд маш чухал үүрэгтэй. Мөн эсрэгээрээ яс сийрэгжилтийн байдалд мөн нөлөөлдөг. 
  • Эсийн гаднах матрикс (Extracellular Matrix) -аас тогтоно.
   • Эсийн гаднах матрикс (ECM) гэдэг нь эсийг бүтцийн болон биохимийн хувьд дэмжих үүрэгтэй молекулуудыг хэлдэг. Ясны ECM нь маш нарийн хөгжсөн байдаг
   • Холбогч эдийн хувьд коллаген болон түүнтэй хамаатай уургууд байдаг бол ясанд нэмээд эрдэсжсэн давснууд, ялангуяа кальцийн гидроксиапатитийн талстууд байдаг
   • Эдгээр талстууд нь коллагены ширхэгүүдтэй хамтдаа ясыг хатуу, бат бөх болгодог
   • Энэ матрикс нь  хавтан (lamellae) гэж нэрлэгдэх олон давхараас тогтоно

  Ясны бүтэц

  Микроскопоор харвал ясыг хоёр хэлбэрт хувааж үзэж болно

  • Woven bone (анхдагч яс) – Үр хөврөлийн хөгжлийн үед болон хугаралын дараа тохиолддог ба остеойд (эрдэсжээгүй ЕСМ), коллаген ширхэгүүдээс тогтдог. Энэ нь түр зуурын бүтэц бөгөөд удахгүй бүрэн хөгжсөн ясны хавтан lamellae болж хувирна. 
  • Lamellar bone (хоёрдогч яс) – Насанд хүрсэн хүний араг ясыг бүрдүүлэгч яс, нарийн зохион байгуулалттай эрдэсжсэн остеoойдын давхаргуудаас тогтоно иймд анхдагч яс woven bone – аас илүү хатуу, бат бөх байж чаддаг. Хоёрдогч яс Lamella bone нь өөрөө дотроо мөн хоёр хэсэгт хуваагдана
   • Нягт (compact bone) – гадна хэсэг 
    • Нягт яс нь ясны гадна хуяг (‘shell’)-ийг бүрдүүлдэг.  Энэ хэлбэрийн яс нь тууш Гаверсийн суваг (дотуур нь жижиг мэдрэл, судас, тунгалгийн судаснууд явдаг )-ийг тойрсон хавтан (lamellae) -аас тогтдог. Энэ бүтцийг бүхэлд нь остеон (osteon) гэж нэрлэдэг бөгөөд, остеон нь ясны бүтэц үйл ажиллагааны нэгж болдог. 
    • Гаверсийн суваг (The Haversian canal) -ууд нь хөндлөн Волкманны сувгууд (Volkmann’s canals) -аар холбогдсон байдаг ба энэ нь дотроо Гаверсын сувгуудын артерүүдыг хооронд нь холбодог жижиг цусны судсуудыг агуулдаг.  Волкманны сувгууд нь мөн ясны хальснаас (periosteum) цусны судаснуудыг дамжуулах үүрэгтэй. 
    • Остеоцит (Osteocytes)-үүд нь хавтан (lamellae) болон жижиг хөндий (lacunae)-үүдийн хооронд байрладаг. The lacunae -ууд нь хоорондоо хэд хэдэн canaliculi гэж нэрлэгддэг сувгуудаар хоорондоо холбогддог. 
   • Хэмт (spongy bone) – 
    • Ясны матрикс (The bony matrix) нь 3D хэмжээст, багануудын сүлжээснээс тогтох бөгөөд, ясны  энэ зөвт бус хэмт (trabeculae) бүтэц нь солбисон сүлжээсүүдээс тогтдог байна. Яс нь энэхүү химт бүтцийнхээ ачаар нэгдүгээрт жингийн хувьд хөнгөн, хоёрдугаарт янз бүрийн чиглэлтэй хүчнүүдийн эсрэг бат бөх  байж чаддаг. Энэ хэмт ясны (spongy bone) хөнгөн чанар нь биеийн хөдөлгөөнийг хангахад чухал нөлөөтэй. 
    • Химийн зай буюу trabeculae хоорондын зай нь ихэвчлэн ясны чөмгөөр дүүргэгдсэн байдаг
    • Ясны шар чөмөг (Yellow bone marrow) нь өөхний эсүүд (adipocytes)-ээс тогтдог
    • Ясны улаан чөмөг (red bone marrow) нь цус төлжүүлэх үүдэл эс (haematopoietic stem cells)-үүдээс тогтдог.
    • Энэ төрлийн яс нь Волкманий эсвэл Гаверсийн сувгуудыг агуулдаггүй.

  Аль ч хэлбэрийн ясанд,  гадна гадаргуу нь холбогч эдэн давхаргаар хучигдсан байдаг ба үүнийг нь ясны хальс – периостиум – periosteum гэдэг. Ижилхэн давхарга endosteum дотор хөндий талаас нь мөн адил хучдаг. 

  Зураг 1.1 – Нягт ясны бичил бүтэц. ганц Гаверсийн суваг (Haversian canal) -ийн эргэн тойрныг харуулсан байгааг анхаарна уу!  .

    

  Зураг 1.2 – Хоёрдогч ясны бүтэц (mature bone). Хатуу яс болон химт ясны бүтцийн онцлогийг ажиглаарай. 

  Ясжилт ба шинэчлэлт (Ossification and Remodelling)

  Ясжилт (Ossification) гэдэг нь шинээр яс үүсэх үйл явц юм.  Энэ үйл явц нь дараах хоёр механизмаар явагддаг. 

  • Мөгөөрс дотроосоо ясжих (Endochondral ossification) – Гиалин мөгөөрснүүд нь остеойд ялгаруулагч остеобластуудаар солигддог. Дунд чөмөг (femur) нь эндохондрал буюу мөгөөрснөөсөө ясждаг ясны жишээ юм. 
  • Мембранаасаа ясжих (Intramembranous ossification) – Мезенхимийн (үр хөврөлийн – embryonic) эд нягтаршиж яс болдог. Хатуу хавтгай яснуу энэ хэлбэрээр ясждаг ба тухайлбал чамархай  яс  болон  дал яс зэрэг.

  Аль механизмийн үед, анхдагч яс эхлэж үүсдэг. Дараа нь хоёрдогч ясаар солигдодог. 

  Шинэчлэлт 

  Яс нь байнгын шинэчлэлт явагдаж байдаг амьд эд юм. Шинэчлэлт гэдэг нь ясны эд буцаж шимэгдээд шинэ ясны эд хэлбэржих үйл явц юм.  Энэ үйл явц нь ясны эсийн түвшинд явагддаг. 

  Остеокластууд нь ясыг зүсэгч конус (cutting cone) -аар задалдаг. Шим тэжээлийн бодисууд нь эргэн шимэгдэх ба остеобластууд шинэ остеоид үүсгэдэг. Шинэчлэлт нь стресс болон гэмтлийн голомтод нөлөөлж, нөлөөлөлд өртсөн газруудыг бэхжүүлдэг. 

  Эмнэл зүйн ач холбогдол – ясны эмгэгүүд

  Яс нь үйл ажиллагаатайгаа зохицолдсон өвөрмөц гистологийн бүтэцтэй байдаг. Өвчний улмаас энэ бүтэц өөрчлөгдсөнөөс хэд хэдэн эмнэлзүйн нөхцөлүүд бий болдог.

  Osteogenesis imperfecta бол остеобласт эсүүдээс хэвийн бусаар коллаген синтезлэгдэх байдлыг хэлнэ.  Эмнэл зүйд яс хэврэгших, ясны хэлбэр алдагдах, болон хөх склер (blue sclera) шинжүүдээр илэрдэг. Ховор бөгөөд удмын шалтгаантай буюу аутосомын доминантаар удамшдаг эмгэг юм. Яс хэврэгшсэний улмаас хугарахад хүрдэг – энэ нь анагаах-хууль зүйн чухал ач холбогдолтой, учир нь хүүхдэд зориудаар бэртэл үүсгэсэн гэж андуурагддах магадлалтай. 

  Яс сийрэгжих (Osteoporosis) нь ясны нягт буурах юм, энэ нь бүтцийн бүрэн байдлыг алдагдуулдаг. Энэ эмгэг нь остеокластын идэвхи (яс эргэн шимэгдэх) остеобластын  идэвхи (яс үүсэл) -ээс ихсэх байдлаар тодорхойлогдоно.  Яснууд мөн хэврэгшинэ, хугарах эрсдэл нэмэгдэнэ.

  Гурван хэлбэр байдаг:

  1. Цэвэршилтийн дараах яс сийрэгжилт (Postmenopausal osteoporosis) – Эмэгтэйчүүдэд цэвэршилтийн дараа эстроген даавар буурсантай холбоотой тохиолдоно. Эстроген нь остеокластийн идэвхийг бууруулж, остеобластийн идэвхийг нэмэгдүүлсэнээр яс сийрэгжилтээс сэргийлж байдаг.  
  2. Насжилттай холбоотой яс сийрэгжилт (Senile osteoporosis) – Голдуу 70-аас дээш насанд тохиолддог. 
  3. Хоёрдогчоор яс сийрэгжих (Secondary osteoporosis) – Хавсарсан өвчний улмаас яс сийрэгжих (жишээлбэл бөөрний архаг дутмагшил).  

  Эрсдэлт хүчин зүйлс:

  Нас, хүйс, хооллолт (Д амин дэм болон Кальци), яс үндэс, тамхидалт, болон өвчлөл зэрэг орно.  Бифосфонат (bisphosphonates)-аар эмчилдэг, энэ нь остеокластуудыг идэвхигүй болгож апоптозд оруулах механизмтай. Ингэснээр яс цаашид сийрэгжихийг багасгадаг. 

  Рахит (Rickets) нь хүүхдэд яс өсөх явцад тохиолдох Д амин дэм болон кальцийн дутагдал юм.  Ясны эрдэсжилт муугийн улмаас яс зөөлөн болдог. Биеийн жингийн нөлөөллийн улмаас эпифизийн өсөлтийн ялтасны хэлбэр алдагдаж улмаар араг ясны хэлбэр гаждаг (skeletal deformities) байна.  

  Яс хайлах (Osteomalacia) нь насанд хүрэгчдэд Д амин дэм болон кальцийн дутагдлын улмаас яс шинэчлэлт өөрчлөгддөг эмгэг юм. Энд остеобластуудаас тогтох остеойд нь эрдэсжилт багатайн улмаас яс хэврэг болж амархан хугарах хандлагатай болдог.

  Санамж: Д амин дэмийн дутагдал нь хоол тэжээлийн дутагдал, нарны гэрлийн дутагдал, болон бодисын солилцооны эмгэгүүдийн улмаас үүсч болно.  Жишээлбэл: бөөрний дутагдлын улмаас Д амин дэм хоёрдогч гидроксжилтийг саатах эсвэл нарийн гэдэсний эмгэгийн улмаас хангалттай эргэн шимэгдэлт явагдахгүй байх зэрэг болно. А амин дэмийн дутагдал нь мөн хооллолтоос эсвэл Д амин дэм бага байгаагаас шалтгаалж болдог. 

  Арьсны бичил бүтэц

  Арьсны үйл ажиллагаа 

  Арьс нь гадаад орчин болон биеийн дотоод орчны хоорoндох чухал хориг болдог. Улмаар механик, химийн, даралтын, дулааны, болон хэт ягаан туяа (UV),  бичил биетнээс хамгаалдаг.

  Арьсны бусад үйл ажиллагаанд

  • Д амин дэмийн нийлэгжилт
  • Биеийн дулааны тохируулга
  • Психосексуал (Psychosexual) харилцаа
  • Хүрэлцэх, дулаан мэдрэх, өвдөлт, болон бусад сэрлүүдийг мэдрэх эрхтэн болох зэрэг багтана.

  Макро бүтэц.

  Биеийн гадаргууг бүрхэж байгаа арьсны бүтэц нь хэсэг бүрт янз бүр байдаг.

  • Арьс нь нимгэн, үстэй, үсэрхэг (hirsute) эсвэл огт үсгүй (glabrous) байж болдог.
  • Огт үсгүй (Glabrous skin) арьс нь зузаан, гарын алга, хөлийн ул, болон хурууны нугалагч гадаргууд байдаг.

  Ерөнхийдөө биеийн бүрхэж байгаа арьс гурван давхаргаас тогтдог

  • Эпидермис (epidermis)
  • Дермис (dermis)
  • Гиподермис (hypodermis) юм.

  Зураг 1 – Арьс гурван давхаргаас тогтдог, эдгээр нь: эпидермис (epidermis), дермис (dermis) болон гиподермис (hypodermis) юм.

  Бичил бүтэц

  Эпидермис (Epidermis)

  Эпидермис нь арьсны хамгийн өнгөн давхарга бөгөөд голдуу хөгжлийн эцсийн шатандаа байгаа олон давхар кератиноцит (keratinocyte) эсүүдийн  давхаргаас тогтдог.  Энэ давхаргад кератин боловсорч, гадна гадаргуу руу чиглэсэн шилжилт явагддаг ба энэ үйл явцыг эвэршилт (cornification) гэж нэрлэдэг.

  Мөн эпидермис давхаргад хэд хэдэн төрлийн кератиноцит бус эс (non-keratinocyte)-үүд байрладаг үүнд:

  • Меланоцит (Melanocyte) – Меланин үүсэлт болон нөсөө бүрэлдэхэд чухал үүрэгтэй. 
  • Лангергансын эс (Langerhans cell) – Антиген таниулагч дендриттэй эс.
  • Меркелийн эс (Merkel cell) – Мэдрэхүйн механорецепторууд.

  Эпидермисийн давхаргууд

  Эпидермис нь кератиноцит эсүүдийн давхаргуудад (strata) хуваагддаг – тэдгээр нь гадаргуу руугаа шилжих тусам бүтэц нь өөрчлөгддөг.  Хамгийн гүний хэсгээсээ гадаргуу хэсэг рүү давхаргуудыг нэрлэвэл:

  • Суурийн давхарга (Stratum basale) – энэ давхаргад кератиноцит эсүүдийн митоз хуваагдал явагддаг.
  • Өргөст давхарга (Stratum spinosum) – кератиноцит эсүүд нь хоорондоо десмосом (desmosomes) гэгдэх холбоосоор маш хүчтэй холбогдсон байдаг.
  • Мөхлөгт давхарга (Stratum granulosum) – энэ давхаргад липид ялгаруулагч эсүүд болон бусад ус нэвтрүүлэхгүй молекүлүүд энэ давхаргад байдаг.
  • Тунгалаг давхарга (Stratum lucidum) – энд эсүүд нь бөөмгүй болж кератин үүсэлт огцом нэмэгддэг.
  • Эвэрлэг давхарга (Stratum corneum) – эсүүд бүх эрхтэнцэрүүд (organelles) -гүй болсон байх ба мөн кератинийг үргэлжлүүлэн үйлдвэрлэсээр байна.
  Суурийн давхаргаас эвэрлэг давхарга хүртэл кератиноцит нь 30-40 өдрийг зарцуулдаг.

  Зураг 2 –  Кератиноцит эсийн хөгжлийн өөр үе  шатуудаасаа хамаараад эпидермис нь давхаргуудад хуваагддаг.

  Дермис (Dermis)

  Дермис нь эпидермисийн яг доор байрладаг бөгөөд энэ хоёр нь хоорондоо маш бат бөх дермо -эпидермал холбоос (dermo-epidermal junction) нягт холбогдсон байдаг. Дермис нь хоёр давхаргаас тогтдог бөгөөд тэдгээр нь эпидермистэй харьцуулахад хоорондоо тодорхой сайн ялгардаггүй.

  • Өнгөц давхарга нь хөхлөгт давхарга (papillary layer)
  • Гүнийх нь торлог (reticular layer) давхарга юм. 

  Дермис давхаргад доорх эсийн төрлүүд  болон бүтцүүд тохиолддог

  • Фибробласт (Fibroblasts) – эдгээр эсүүд нь these эсийн гаднах матрикс (extracellular matrix – ECM)-ийг нийлэгжүүлдэг бас эсийн гаднах матрикс нь коллаген болон эластинээс голдуу бүрддэг.
  • Мөхлөгт эс (Mast cells) – эдгээр нь төрөлхийн дархлааны эсүүд бөгөөд дотроо гистамины мөхлөг агуулдаг.
  • Цусны судаснууд болон арьсны мэдрэхүйн мэдрэл (Blood vessels & cutaneous sensory nerves)
  • Арьсны дайврууд (Skin appendages) –Жишээ нь: үсний уутанцарууд, хумс, хөлс болон тосны булчирхайнууд үүнд орно. 

  Үсний уутанцарууд болон тосны булчирхай (Hair Follicles & Sebaceous Glands)

  Үсний уутанцарууд болон тосны булчирхай нь хамтдаа pilosebaceous нэгжийг үүсгэдэг. Энэ нь зөвхөн үстэй арьсан (hirsute skin) -д байдаг. Тосны булчирхай нь булчирхайн шүүрлээ холокрин (holocrine) механизмаар үсний уутны иш (hair follicle shaft) хэсэг рүү ялгаруулдаг. Үсний уут нь өөрөө arrector pili булчинтай холбогддог, энэ булчингийн агшилтаар уутанцар эгц босоо байрлалд ордог.

  Хөлсний булчирхай (Sweat Glands) – Хоёр төрлийн хөлсний булчирхай байдаг

  • Эккрин булчирхай (Eccrine glands) – Хүний биед байрлах хөлсний булчирхайн ихэнхи нь энэ төрөлд багтана. Шүүрэл нь өнгөгүй, үнэргүй, ихэнхи хэсгийг нь натрийн хлорид болон ус эзлэдэг – дулааны зохицуулгад оролцдог.
  • Апокрин булчирхай (Apocrine glands) – Илүү том хэмжээтэй хөлсний булчирхайнууд юм, суга болон бэлэг эрхтэн орчим байрладаг. Эдгээр апокрин булчирхайн шүүрлүүд нь арьсны бичил биетнүүдээр задарч биеийн үнэрийг үүсгэдэг.

  Зураг 3 – Дермис нь хөхлөг болон торлог давхаргад хуваагддаг.

  Гиподермис (Hypodermis) Гиподермис буюу арьсан доорх эд нь яг дермисийн доор байрладаг.

  Биеийн өөхний хуримтлалын ихэнхи хэсэг энд байдаг ба хүн бүрт өөхний эдийн хэмжээнээсээ шалтгаалаад хэмжээ янз бүр байдаг.

  Эмнэл зүйн ач холбогдол  – Арьсны эмгэгүүд 
  • Alopecia Areata – Үс халцралт (alopecia) нь аутойммнунийн шалтгаантай үсний уутны сөнөрөлт болдог улмаар үс халцарч унадаг эмгэг юм.
  • Vitiligo – Халцралттай адил аутойммуни өвчин багаад сонгомолоор меланоцит эсийн сөнөрөл явагддаг. Тэгш хэмтэй нөсөөгүйжих шинж илэрдэг, ялангуяа бараан арьстай хүмүүст илүү тохиолддог.
  • PsoriasisХайрст үлд нь суурийн давхарга дахь кератиноцит эсийн митоз хуваагдал хэт ихсэлт бөгөөд улмаар өргөст давхарга илүү зузаардаг. Эмнэл зүйд хайрст мэт (“scaly” skin) арьсаар илэрдэг. Өвдөг болон тохойд илүүтэй мэдэгддэг.

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Тунгалгын тогтолцоо
  Цусны судасны бичил бүтэц
  Булчингийн эсийн бичил бүтэц
  Мэдрэлийн бичил бүтэц
  Эх сурвалж

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB

  FAQ - Тогтмол асуугддаг асуултууд

  Эрдэмед платформ гэж юу вэ ?

  Анагаах ухааны нотолгоо баримтад суурилан батлагдсан болон шинэ, судлагдаж буй мэдлэг, мэдээллийг цахимаар хүргэдэг Анагаах ухааны мэдлэгийн лавлах платформ юм.

  Яагаад эрх авах хэрэгтэй вэ ?

  Хэдийд ч, хаанаас ч өөрийн гар утас, таблет, компьютерыг ашиглан анагаахын мэдлэгийг хурдан хугацаанд лавлан харах боломжтой. Эрдэмед анагаах ухааны мэдлэгийн платформд хамгийн сүүлийн үеийн эмчилгээ, оношилгооны удирдамж зөвлөмжүүдээс гадна анатоми, физиологи зэрэг суурь мэдлэгийн контентуудыг унших боломжтой. 

  • Мэргэжлийн ном худалдан авах гэж шуудан хүлээх эсвэл дэлгүүр явах шаардлагагүй
  • Орчин үеийн E-Learning платформ нь байгальд ээлтэй суралцах аргуудын нэг
  • Олон мэргэжлийн ном худалдан авахаас зайлсхийж таны мөнгө, санхүүг хэмнэнэ
  Хайсан зарим сэдэв байхгүй байна ?

  Тийм, таны зөв. Анагаах ухаан өөрөө маш өргөн хүрээг хамарсан асар их мэдээллийн урсгал байдаг. Одоогоор та 150 гаруй контент, 600 гаруй эмийн мэдээлэл, ICD-10 өвчний олон улсын ангиллын цахим лавлах үзэх боломжтой байгаа ба сэдвийн тоо, цар хүрээ цаашид тогтмол нэмэгдэх юм. Ингэхдээ бид хамгийн түрүүнд зонхилон тохиолдох суурь мэдлэгийн сэдэв, өвчин, эмгэгийг сонгон оруулж байна. Шинээр нэмэгдсэн сэдвийн мэдээллийг бид бүхэн танд тогтмол илгээж байх болно.

  Асуулт байна. Яаж холбогдох вэ ?

  Дэлгэцийн баруун доор байрлах чатаар, info@erdemed.com цахим хаягаар болон сошиал сувгуудаар холбогдож хэрэгцээт мэдээллээ авах боломжтой.

  ErdeMed-г ашиглахад төлбөр төлөх үү?

  Манай платформ нь төлбөртэй үндсэн багцын үйлчилгээ болон үнэгүй үзэж болох контентүүдийг санал болгодог. Мөн та мэдээ уншихад ямар ч төлбөр төлөхгүй.

  Би зөвхөн интернеттэй газар татаж унших уу?

  Тийм. Одоогоор зөвхөн интернеттэй орчинд ашиглах боломжтой байгаа ба удахгүй Апп ашиглалтад орох үед offline горим буюу интернетгүй орчин ашиглах боломж бүрдэх юм.

  Хамтарч ажиллахад яаж холбогдох вэ?

  Бидэнтэй хамтран ажиллахад бидний үүд хаалга ямагт нээлттэй ба info@erdemed.com хаяг болон Fb-чат уруу холбоо барина уу !

  Ашиглахад ямар Web-browser, гар утас, таблет тохиромжтой вэ?

  Бүх Web-browser дээр ашиглах боломжтой ба бид Google Chrome-г санал болгодог. Таны утас Android 5.0 болон iOS 10.01 хувилбараас дээш үйлдлийн системтэй бол ашиглаж болно.