Нипертен (Niperten)
10 мг
Бисопролол – Bisoprolol
KRKA-RUS LLC
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 640

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 192

Даатгуулагч төлөх дүн: 448

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Бэлдмэлийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ. 

 • Бисопрололыг бэлдмэлийн найрлага дах бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба бусад бета-адреноблокаторуудад хэт мэдрэг хүмүүс, шок (ялангуяа зүрхний шок), коллапс (даралт унах), уушигны хаван, зүрхний цочмог дутагдал, II-III зэргийн тосгуур ховдлын хориг, синусын зангилаа ба тосгуурын хориг, синусын зангилааны ба тосгуурын хориг, синусын зангилааны сульдлын хам шинж, илэрхий брадикарди.
 • Принцметалын зүрхний бах, кардиомегали (зүрхний дутагдлын шинжгүй ), артерийн гипотензи(систолын артерийн даралт 100мм мөнгөн усны баганаас бага, ялангуяа зүрхний шигдээс үед), хүнд явцтай бронхын багтраа ба уушигны архаг бөглөрөлт өвчнөөр өвдөж байсан өгүүлэмжтэй хүмүүс, Моноаминооксидаза ферментийг хориглогч бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх (МАВ-В-д бусад), захын цусны эргэлтийн хямралын хожуу шат Рейно-ын өвчин, феохромоцитома (альфа адреноблокатор зэрэг хэрэглээгүй), бодисын солилцооны хүчилшил, 18 хүртэл насны хүүхэд (судлаглаагүй) зэрэгт тус тус хэрэглэхийг цээрлэнэ.
 • Элэгний дутагдал, бөөрний архаг дутагдал, булчин сульдал, бамбай булчирхайн дааврын хордлого, чихрийн шижин, тосгуур ховдлын хориг I зэрэг, сэтгэл унал (ялангуяа сэтгэл уналын өгүүлэмжтэй), настай хүмүүс зэрэгт тус тус болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Өглөө өлөн үедээ 1 удаа зажлалгүйгээр ууж хэрэглэнэ.

Артерийн гипертензи ба зүрхний бах, ачааллыг шалтгаант зүрхний бахын өвчин хөдлөлөөс сэргийлэх: 

 • Бэлдмэлийг 5мг-р 1 удаа хэрэглэх ба шаардлагатай үед тунг 10мг-р хоногт 1 удаа хэрэглэх хүртэл нэмэгдүүлнэ. Хоногийн дээд тун 20мг.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд креатининий клиренс 20мг/мин-с бага үед болон элэгний үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлтийн үед хэрэглэх хоногийн дээд тун 10мг. Настангуудад тунг тохируулах шаардалагагүй. 

Зүрхний архаг дутагдал

 • Зүрхний архаг дутагдлын эмчилгээг эхлэхдээ бэлдмэлийн тунг сонгох тусгай үе зайлшгүй шаардагдана. 

Эмчилгээг эхлэх урьдчилсан нөхцөл 

 • Өмнөх 6 долоо хоног хурцдалын шинж тэмдэггүй байгаа зүрхний архаг дутагдал 
 • Өмнөх 2 долоо хоногийн хугацаанд суурь эмчилгээ нь өөрчлөглөөгүй байх 
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч эм (ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгч бэлдмэл зохихгүй үед судас өргөсгөх бэлдмэл), шээс хөөх эм, шаардлагатай үед зүрхний гликозидыг тохиромжтой тунгаар хэрэглэх эмчилгээ 

Эмчилгээг тунг сонгох доорх схемийн дагуу явуулна. 

 • Явуулж буй эмчилгээнд өвчтөн бүрд өвөрмөц урвал илэрч болно. Өөрөөр хэлбэл хэрэв зөвхөн өмнөх тун зохимж сайн байгаа тохиолдолд тунг нэмж болно.
 • 1 дэх долоо хоног: 1,25мг (2,5мг-ын хагас шахмал) хоногт 1 удаа
 • 2 дах долоо хоног: 2,5мг хоногт 1 удаа
 • 3 дах долоо хоног: 3,75мг хоногт 1 удаа
 • 4-7дах долоо хоног: 5мг хоногт 1 удаа
 • 8-11 дэх долоо хоног: 7,5мг хоногт 1 удаа
 • 12 дах долоо хоног ба түүнээс дээш 10мг барих эмчилгээнд хоногт 1 удаа 

Бэлдмэлийн дээд тун 10мг-р хоногт 1 удаа хэрэглэх юм. Эмчилгээг 1,25мг-р (2,5мг-ын хагас шахмал) эхэлсний дараа ойролцоогоор 4 цагийн турш өвчтөнг ажиглаж зүрхний агшилтын давтамжын өөрчлөлт, зүрхний архаг дутагдлын шинж гүнзгийрэх, эсэхийг тус тус хянана. 

 • Тунг сонгох үед буюу үүний дараа зүрхний архаг дутагдлын явц түр зуур гүнзгйрч бие махбодод шингэн хуримтлагдах, артерийн даралт багасах, зүрхний цохилт цөөрөх зэрэг шинж илэрч болзошгүй.
 • Энэ тохиолдолд юуны урьд нипертен бэлдмэлийн тунг багасгахаас өмнө дагалдах суурь эмчилгээний (шээс хөөх эм болон ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн тунг тохируулах) тунг сонгоход анхаарлаа хандуулна.
 • Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай үед бисопрололын эмчилгээг завсарлана.
 • Өвчтөний биеийн байдал тогтворжсоны дараа давтан титрлэлт (тунгийн сонголт) явуулах ба эсвэл эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө

 • Шинж тэмдэг:
  • зүрхний хэмнэл алдагдал, ховдлын экстрасистол, илэрхий брадикарди, тосгуур ховдлын хориг, артерийн даралт илэрхий багасах, зүрхний архаг дутагдал, алга буюу хурууны хумс хөхрөх, амьсгал хүндрэх, бронх агчих, толгой эргэх, муужрах, таталдаа. 
 • Эмчилгээ:
  • ходоод угааж шингээх эм хэрэглэнэ.
  • Шинж тэмдгийн эмчилгээ:
   • тосгуур ховдлын хориг үүссэн ү?д 1-2мг атропин, эпинефрин судсанд тарих буюу зүрх идэвхжүүлэгч түр зуур тавина.
  • Ховдлын экстрасистолын үед лидокайн (IA бүлгийн эм хэрэглэхгүй), артерийн даралт багассан үед өвчтөнг Трендленбургийн байрлалд байлгах ба хэрэв уушигны хавангийн шинж илрээгүй бол сийвэн орлуулагч уусмал судсанд тарих, үр дүнгүй үед эпинефрин, допамин, добутамин тарих (хронотроп, инотроп үйлдлийг дэмжих ба артерийн даралт илэрхий багасахыг арилгах), зүрхний дутагдлын үед зүрхний гликозид, шээс хөөх эм, глюкагон, таталдааны үед диазепам судсанд тарих, бронхын агчлын үед бета-2-аденорецепторыг сэргээх эм амьсгалын замаар хэрэглэх зэрэг арга хэмжээ авна. 
 • ТМС ба захын мэдрэлийн системийн зүгээс:
  • ядрамтгай болох, сульдах, тлгой эргэх,ба өвдөх, нойрны өөрчлөлт, сэтгэл унал, тайван бус болох, ухаан балартах, богино хугацааны ойгүйдэл, хий юм үзэгдэх, сульдаа, булчин сульдал, мөчдөөр гаж мэдрэхүй (ээлжилж доголох, Рейно-ын хам шинж), салганах, таталдаа.
 • Харааны эрхтний зүгээс:
  • хараа өөрчлөгдөх, нулимсны шүүрэл багасах, нүд хуурайшиж эмзэг болох, нүдний салст бүрхүүлийн үрэвсэл.
 • Зүрх судасны системийн зүгээс:
  • синусын брадикарди, зүрх дэлсэх, зүрхний булчингийн сэрэл дамжуулалт өөрчлөгдөх, тосгуур ховдлын хориг (зүрх зогсох болон бүрэн хөндлөн хориг үүсэх хүртэл), зүрхний хэмнэл алдагдал, зүрхний булчингийн агших чадвар сулрах, зүрхний архаг дутагдал үүсэх буюу гүнзгийрэх (хөлний шагай улаар хавагнах, амьсгаадах), артерийн даралт багасах, босох үед даралт багасах, судасны агчлын шинж (захын цусны эргэлтийн хямрал ихсэх, доод мөч хөрөх, Рейно-ын хам шинж), цээжээр өвдөх.
 • Хоол боловсруулах замын зүгээс:
  • амны хөндийн салст бүрхүүл хуурайших, дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлийн өвдөлт, өтгөн хатах, суулгах, элэгний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх (шээс бараан гарах, арьс ба нүдний склер шарлах, цөсний зогсонгишил), амт өөрчлөгдөх.
 • Амьсгалын системийн зүгээс:
  • хамар битүүрэх, өндөр тунгаар хэрэглэх үед амьсгал хүндрэх (сонгомол чанараа алдах) ба өртөмгий бүлэг өвчтөнд төвөнх ба гуурсан хоолой агчих.
 • Дотоод шүүрлийн системийн зүгээс:
  • цусан дах сахарын хэмжээ ихсэх (инсулин хамааралгүй чихрийн шижинтэй өвчтөн), цусан дах сахарын хэмжээ багасах (инсулин хэрэглэж буй өвчтөн), бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа багасах
 • Харшлын урвал:
  • арьсны тууралт, загатнаа, тууралт, чонон хөрвөс 
 • Арьсны зүгээс:
  • их хэмжээгээр хөлрөх, арьс улайх, экзантем, хайрст үлд төст арьсны урвал, хайрст үлдийн шинж хурцдах, үс унах 
 • Лабораторийн үзүүлэлт:
  • тромбоцитын тоо цөөрөх (ер бусын цус алдалт ба цус харвалт), агранулоцитоз, лейкоцитын тоо цөөрөх, элэгний ферментийн идэвх өөрчлөгдөх (аланинаминотрансфераза АЛТ, аспарагина-минотрансфераза АСТ-ын хэмжээ ихсэх), билирубин, триглицеридийн хэмжээ өөрчлөгдөх.
 • Урагт үзүүлэх нөлөө:
  • ургийн өсөлт саатах, цусан дах сахарын хэмжээ багасах, зүрхний цохилт удаашрах
 • Бусад:
  • нуруу өвдөх, үе өвдөх, бэлгийн дур хүсэл буурах, бэлгийн сулралг үгүйдлийн хам шинж (зүрхний бахын өвчин хөдлөл ихсэх, артерийн даралт нэмэгдэх) 
 • Мембран бэхжүүлэх ба симпатик мэдрэлийн идэвхийг идэвхжүүлэх үйлдэлтэй сонгомол үйлдэлтэй бета-1-адреноблокатор. Цусан дахь рениний идэвхийг багасгах, зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгах, зүрхний агшилтын давтамжийг цөөрүүлэх, (тайван ба ачааллын үед) үйлдэл үзүүлэхийн зэрэгцээ артерийн даралт бууруулах, зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг, зүрхний бахын эсрэг үйлдэлтэй.
 • Эмчилгээнийхээ тунгаар зүрхний бета-1-адреноблокаторыг хориглож катехоламинаар идэвхжсэн АТФ (адренозинтрифосфат)-с цАМФ (цагирагт аденозинмонофосфат) үүсэхийг саатуулах, эсийн доторхи кальцийн ионы урсгалыг багасгах, сөрөг хроно (диастолын удаашруулах), дромо (зүрхний сэрэл дамжилтыг удаашруулах), батмо (зүрхний сэрэмтгий чанарыг багасгах), инотроп (зүрхний агшилтын хүчийг багасгах) үйлдэл үзүүлэх, тосгуур ховдлын сэрэл дамжуулалт ба сэрэмтгий чанарыг багасгах үйлдэл тус тус үзүүлнэ.
 • Эмчилгээний тунгаас их тунгаар бета-1-адреноблокаторыг хориглох үйлдэлтэй.
 • Бэлдмэлийг хэрэглэх үед эхний 24 цагийн хугацаанд ерөнхий захын судасны эсэргүүцэл (бета-1-адреноблокаторын идэвхжил арилах ба альфа адренорецепторын хариу нэмэгдсний үр дүнд ) ихсэх ба 1-3 хоногийн дараа өмнөх байдалдаа эргэж орох бөгөөд удаан хугацаагаар хэрэглэх үед багасна.
 • Бисопрололын даралт бууруулах үйлдэл нь ТМС-д нөлөөлөх болон цусны минутын эзлэхүүн, захын судасны симпатик мэдрэлийн идэвхжил артерийн даралт буурсны хариуд сэргэх мэдрэгшил тус тус буурсантай холбоотой.
 • Артерийн гипертензийн (даралт ихсэх) үед үйлдэл 2-5 өдрийн дараа илрэх ба 1-2 сарын дараа тогтворжино.
 • Зүрхний бахын эсрэг үйлдэл нь зүрхний булчингийн цусны урсгалыг сайжруулах, диастолыг удаашруулах, зүрхний булчингийн агших чадварыг багасгах, зүрхний агшилтын давтамжийг цөөрүүлсний дүнд зүрхний булчингийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ багасснаар нөхцөлдөнө. Ялангуяа зүрхний архаг дутагдалтай өвчтөнд зүүн ховдлын төгсгөлийн диастолын даралт ихсэх болон ховдлын булчингийн ширхэгийн суналт ихэссэний улмаас хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ихсэж болзошгүй.
 • Бэлдмэлийн зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг үйлдэл нь зүрхний хэмнэл алдагдал үүсгэгч хүчин зүйлүүдийг (зүрхний цохилт олшрох, симпатик мэдрэлийн системийн идэвх ихсэх, цАМФ-ын агууламж ихсэх, артерийн гипертензи) арилгах, ритмийн гаж удирдлага ба синусын зангилааны сэрэх, хурдыг багасгах, нэмэлт замаар тосгуур ховдлын сэрэл дамжилтыг (ихэвчлэн урагшаа, хааяа хойшоо чиглэлд ) удаашруулсантай тус тус холбоотой. Эмчилгээний дундаж тунгаар хэрэглэх үед бета-2-адренорецептор агуулсан эрхтнүүд (нойр булчирхай, араг ясны булчин, захын артерийн судасны гөлгөр булчин, бронх, умай) болон нүүрс усны солилцоонд бага нөлөөлдөг, бие махбодод натрийн ионыг хуримтлуулдаггүй зэргээрээ сонгомол бус бета-2-адреноблокаторуудаас ялгаатай бөгөөд судасны хатуурал үүсэх үйлдэл нь пропранололынхоос ялгагддаггүй. 
 • Бэлдмэл 80-90% шимэгдэх бөгөөд хооллолт нь бэлдмэлийн шимэгдэлтэнд нөлөөлдөггүй.
 • Түүний цусан дахь дээд концентраци 1-3 цагийн дараа ажиглагдах бөгөөд цусны сийвэнгийн уурагтай ойролцоогоор 30% холбогдоно.
 • Цус тархины хориг ба ихсийн хоригоор нэвтрэх чадвар сул.
 • Хэрэглэсэн тунгийн 50% нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр, 2%-с бага хувь нь цөстэй гадагшилна. 
 • Бисопролол хэрэглэж байгаа өвчтөнд дархлаа эмчилгээний зорилгоор харшил үүсгэгч хэрэглэх буюу арьсны сорил тавих зорилгоор харшил үүсгэгчийн экстракт хэрэглэвэл хүнд явцтай системийн харшлын урвал ба анафилаксийн урвал үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ.
 • Судсанд тарих зориулалттай йод агуулсан рентген тодруулагч бодис анафилаксын урвал үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ.
 • Фенитион судсанд тарих, амьсгалын замаар хэрэглэдэг наркозын бодис (нүүрс устөрөгчийн уламжлал) нь бэлдмэлийн зүрхний үйл ажиллагааг багасгах болон артерийн даралтыг бууруулах үйлдлийг хүчжүүлнэ.
 • Инсулин болон ууж хэрэглэдэг цусан дах сахарын хэмжээг багасгах бэлдмэлийн үйлдлийг өөрчилж гипогликеми үүсэх шинжийг (зүрхний цохилт олшрох, артерийн даралт ихсэх) далдална.
 • Лидокайн ба ксантины (теофиллинээс бусад) клиренсийг багасгаж, ялангуяа өмнө нь тамхины нөлөөгөөр теофиллинй клиренс ихсэж байсан өвчтөнд тэдгээрийн цусан дах концентрацийг нэмэгдүүлнэ.
 • Стероид бус бүтэцтэй үрэвслийн эсрэг эм (натрийн ионыг бие махбодод барих ба простагландины нийлэгжилтийг саатуулж), глюкокортикостероид, эстроген (натрийн ионыг хуримтлуулж), зэрэг нь бэлдмэлийн даралт бууруулах үйлдлийг сулруулна.
 • Зүрхний гликозид, метилдопа, резерпин, гуафацин, кальцийн удаан сувгийг хориглогч эм (верапамил, дилтиазем), амиокардин ба зүрхний хэмнэл алдагдлын эсрэг эм бусад эм нь брадикарди, тосгуур ховдлын хориг, зүрх зогсох, зүрхний дутагдал үүсэх ба гүнзгийрэх эрсдлийн тус тус нэмэгдүүлнэ.
 • Нифедипин артерийн даралтыг илэрхий бууруулж болно.
 • Шээс хөөх эм, клонидин, симпатолитик эм, гидралазин ба даралт бууруулах бусад эм артерийн даралт огцом багасгаж болзошгүй.
 • Деполяризацийн эсрэг булчин сулруулах эмийн үйлдлийг уртасгаж, кумарины цус шингэлэх үйлдлийг нэмэгдүүлнэ.
 • 3 ба 4 цагирагт сэтгэл уналын эсрэг эм, солиорлын эсрэг эм, этанол, тайвшруулах нойрсуулах эмийн бэлдмэл ТМС-ийг дарангуйлах үйлдлийг хүчжүүлнэ.
 • Даралт бууруулах үйлдэл хэт хүчжиж болох учир МАО ферментийг хориглогч бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхгүй. Иймээс бисопролол ба МАО ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээний хооронд 14-с дээш хоног завсарлана.
 • Харга мөөгний алкалоид захын цусны эргэлтийн өөрчлөлт үүсгэх эрсдлийг нэмэгдүүлнэ.
 • Эрготамин захын цусны эргэлтийн өөрчлөлт үүсгэх эрсдлийг ихэсгэх ба сульфасалазин бисопрололын цусан дах концентрацийг нэмэгдүүлнэ. Рифамипицин хагас ялгарлын хугацааг нь багасгана. 
 • Нипертен хэрэглэж байгаа өвчтөний зүрхний агшилтын давтамж, артерийн даралтыг (эмчилгээний эхэнд өдөр бүр, дараа нь 3-4 сард 1 удаа ) хэмжих, зүрхний цахилгаан бичлэг хийх, чихрийн шижинтэй өвчтөний цусан дах сахарын хэмжээг тодорхойлох (4-5 сард 1 удаа) зэргээр хянана. Настай өвчтөний бөөрний үйл ажиллагааг 4-5 сард 1 удаа хянах шаардлагатай. Өвчтөнд зүрхний агшилтын давтамжийг тооцох аргачлалыг зааж сургах ба зүрхний агшилтын давтамж 1 минутанд 50-с бага байгаа үед эмчийн зөвлөгөө шаардлагатай талаар зааварчилна.
 • Гуурсан хоолой, уушгины хүнд өвчний өгүүлэмжтэй хүмүүст эмчилгээг эхлэхээс өмнө гадаад амьсгалын үйл ажиллагааг шинжилнэ.
 • Зүрхний бахтай өвчтөний ойролцоогоор 20%-д нь бета-аденоблокатор үр дүнгүй байдаг.
 • Үндсэн шалтгаан нь босго бага титэм судасны илэрхий хатуурал бүхий зүрхний бах (зүрхний агшилтын давтамж минутанд 100-с цөөн), зүүн ховдлын төгсгөлийн диастолын эзлэхүүн ихсэх , эндокардын доорх цусны урсгал өөрчлөгдөх зэрэг юм.
 • Тамхичдад бета-адреноблокаторын үйлдэл сул байдаг.
 • Харааны линз зүүж байгаа өвчтөн уг бэлдмэлийн эмчилгээний суурин дээр нулимсны шүүрэл багасаж болохыг анхаарах хэрэгтэй. Феохромоцитомтой өвчтөн хэрэглэж байгаа үед гаж артерийн даралт ихсэлт илрэх эрсдэлтэй(хэрэв урьдчилж үр дүнтэй альфа адреноблокатор хэрэглээгүй бол).
 • Бамбай булчирхайн дааврын хордлогын үед бисопролол нь уг эмгэгийн тодорхой эмнэлзүйн шинжийг (жишээ нь зүрхний цохилт олшрох) далдалж болзошгүй. Иймд өвчтөнд бэлдмэлийн эмчилгээг огцом зогсоож болохгүй. Учир нь өвчний шинж хүчжинэ:
 • Чихрийн шижингийн үед цусан дах сахарын хэмжээ багассаны улмаас үүссэн зүрхний цохилт олшрох шинжийг далдаж болно. Сонгомол бус үйлдэлтэй бета-адреноблокатороос ялгаатай нь инсулинээр үүсгэгдсэн гипогликемийг хүчжүүлэхгүй ба цусан дах сахарын хэмжээг хэвийн түвшинд хүртэл эргэж сэргэхийг саатуулдаггүй.
 • Клонидинтэй хамт хэрэглэж байгаа үед зөвхөн нипертений эмчилгээг зогсоосноос хойш хэдэн өдрийн дараа түүнийг хэрэглэхээ зогсоож болно.
 • Харшлын өгүүлэмжтэй хүмүүст эпинефринийг ердийн тунгаар хэрэглэхэд үр нөлөөгүй байх ба харшлын урвалын илрэл хүчжиж болзошгй.
 • Төлөвлөгөөт мэс ажилбар шаардлагатай байгаа тохиолдолд ерөнхий унтуулгаас 48 цагийн өмнө бэлдмэлийг зогсооно. Хэрэв өвчтөн мэс ажилбарын өмнө бэлдмэлийг хэрэглэсэн тохиолдолд сөрөг инотроп үйлдэл аль болох бага ерөнхий унтуулгын бодис сонгож хэрэглэнэ.
 • Тэнэгч мэдрэл идэвхжсэн тохиолдолд атропиныг 1-2мг-р судсанд тарьж түүнийг арилгана.
 • Катехоламины нөөцийг багасгадаг эмийн бэлдмэл (резерпин) бета-адреноблокаторын үйлдлийг хүчжүүлж болно. Иймээс дээрх бэлдмэлийн хослолыг хэрэглэж байгаа үед артерийн даралт илэрхий буурах ба брадикарди илэрч болзошгүй тул эмчийн байнгын хяналтанд байлгана.
 • Гуурсан хоолойн агчилт өвчтэй хүмүүст артерийн даралт бууруулах бусад эмүүд үр дүнгүй буюу зохимжгүй байгаа үед зүрхэнд сонгомлоор үйлчилдэг бета-адреноблокаторыг хэрэглэж болно. Тун хэтрэх үед гуурсан хоолой агчих аюултай.
 • Настангуудад даамжрах явцтай брадикарди (минутанд 50-с бага цохих), артерийн даралт илэрхий буурах (систолын даралт 100мм мөнгөн усны баганаас бага), тосгуур ховдлын хориг илэрсэн тохиолдолд тунг багасгах буюу эмчилгээг зогсоох шаардлагатай.
 • Сэтгэл унал илэрвэл эмчилгээг мөн зогсооно. Үгүйдлийн хам шинж (хүнд явцтай зүрхний хэмнэл алдагдал, зүрхний шигдээс) үүсэж болзошгүй тул эмчилгээг гэнэт огцом завсарлаж болохгүй. Эмчилгээг 2 долоо хоногоос удаан хугацааны турш тунг аажим бууруулж (3-4 хоногт тунг 25%-р бууруулж) зогсооно.
 • Эмчилгээг цус ба шээсэнд бөөмийн эсрэг антителийн титр, катехоламин, норметанефрин, ванилинминдалийн хүчлийн агууламжийг шинжилж тогтоохоос өмнө зогсооно. 

Автомашин ба бусад машин механизм жолоодох чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө

 • Анхаарал төвлөрүүлэлт, сэтгэл хөдөлгөөний түргэн урвал шаардлагатай ажил эрхлэхэд хэрэглэж болох эсэхийг бэлдмэлийг хэрэглэсний дараа хүн бүрт илэрч буй өвөрмөц урвалыг үнэлж дүгнэсний дараа шийднэ. (Ялангуяа толгой эргэх шинж илэрдэг учир эмчилгээний эхэнд) 
 • Ураг ба хүүхдэд гаж нөлөө үүсэх эрсдлээс эхэд үзүүлэх эмчилгээний үр нөлөө нь илүү шаардлагатай болсон тохиолдолд л хэрэглэж болно.
 • Бисопролол хөхний сүүтэй ялгардаг талаар мэдээлэл байдаггүй учир хөхүүл үед бэлдмэлийг хэрэглэх шаардлага гарвал хөхөөр хооллолтыг зогсоох шаардлагатай. 

Үйлчлэгч бодис

 • Бисопрололын фумарат (2:1) 2,5мг , 5мг, 10мг 

Туслах бодис

 • Бичил талст целлюлоза, натрийн карбометилцардуул, повидон, усгүй коллиод кремний хоёрч исэл, магнийн стеарат 

Бүрхүүл

 • гипромеллоза, макрогол, титанийн хоёрч исэл, тальк 

Дүрслэл

 • 2,5мг шахмал: зуйван хэлбэртэй, нэг талдаа хэрчлээстэй, 2 тал руугаа гүдгэр, нимгэн бүрхүүлтэй, цагаан өнгийн шахмал.
 • 5мг шахмал: дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа хэрчлээстэй, 2 тал руугаа гүдгэр, нимгэн бүрхүүлтэй, цагаан өнгийн шахмал.
 • 10мг шахмал: дугуй хэлбэртэй, нэг талдаа хэрчлээстэй, 2 тал руугаа гүдгэр, нимгэн бүрхүүлтэй, цагаан өнгийн шахмал. 

Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • сонгомол үйлдэлтэй бета-1-адреноблокатор 

Эмийн хэлбэр, савлалт

 • 2,5мг, 5мг, 10мг бүрхүүлтэй шахмал хэлбэрээр үйлдвэрлэж 10 ширхгээр тусгай үүр бүхий савлалтанд савлана. 2, 3, 5, 10 тусгай үүр бүхий савлалтыг хэрэглэх зааврын хамт цаасан хайрцганд савлаж гаргана. 

Хадгалалт

 • “Б” дансанд бүртгэж 30°С-аас доош хэмд хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална. 

Хадгалах хугацаа

 • 2 жил. Хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш бэлдмэлийг хэрэглэхгүй. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.