Тосгуурын фибрилляци (Atrial fibrillation)
Дорж Аззаяа

Дорж Аззаяа

Сүүлийн шинэчлэл: 20231230

Тосгуурын фибрилляци (ТФ) нь ихэвчлэн хамгийн түгээмэл тохиолдох суправентрикуляр зүрхний хэм алдалтын хэлбэр. Энэ нь зүрхний болон зүрхний бус олон эрсдэлт хүчин зүйлүүдийн улмаас тосгуурт эмх замбараагүй байдлаар сэрэл үүсдэг. Тосгуурын фибрилляцийн ихэнх үед эмнэл зүйн зовуурьгүй ч, зарим тохиолдолд зүрх дэлсэх, зүрхний хэм хурдсах (Тахикарди), толгой эргэх, амьсгал давхцах, тархины шигдээсний шинж тэмдэг илэрч болно.Брадикарди, тахикардийн үед ховдол, тосгуурын жигд бус агшилтын улмаас муужрах буюу синкопи (eng. Syncope), зүрхний дутагдал (eng. Heartinsufficiency) болох, урьтал зүрхний дутагдал доройтож болзошгүй. Зүүн тосгуурын бүрэн бус агшилтын улмаас цусны урсгал хуйлран (eng. Turbulent flow), бүлэн үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Энэ нь эмболи тархины шигдээс, бусад тромбоэмболийн эмгэгүүдийн өндөр эрсдэлийг дагуулдаг.

Тосгуурын фибрилляцийг ЭКГ жигд бус хэмтэй, нарийн QRS бүрдэл, Р шүд алга болох  зэрэг ололтуудад үндэслэж оношилдог. Үе үе тохиолддог (параоксисмаль) тосгуурын фибрилляцийг урт хугацааны ЭКГ (Холтер монитор), тохиолдол-бичлэгийн аппарат (eng. Event recorder) ашиглан оношилно. Зүрхний эхосонографи шинжилгээ зүрхний бүтцийн эмгэг, тосгуурт бүлэн буй эсэхийг нягтлахад чухал.

Цусны хөдлөл зүйн тогтворгүйн шинж тэмдэгтэй өвчтөнд үргэлж яаралтай синхрон кардиоверси (eng. synchronized cardioversion) эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Цусны хөдлөл зүй тогтвортой өвчтөний эмчилгээнд антикоагулянт,  хэмнэл эсвэл зүрхний цохилтын тоо (ЗЦТ) зохицуулагч эмчилгээнүүдийг тосгуурын фибрилляцийн шинж тэмдэг, тромбоэмболийн хүндрэлүүдээс сэргийлэхийн тулд ашиглана. Антикоагулянт эмчилгээний хэрэгцээг CHA2DS2-VCs оноонд үндэслэн тодорхойлно. Өндөр эрсдэл бүхий өвчтөнүүдэд антикоагулянт эмчилгээг цус алдах эрсдэл, харвалтын эрсдэлийг бууруулах ач тусыг харьцуулан тооцоолж эмчилгээг хувь хүн бүрд тохируулах нь чухал. Зүрхний цохилтын тоо зохицуулагч (ЗЦТ) эмчилгээ (eng. rate control therapy) үндсэндээ бета хориглогч эсвэл кальцийн суваг хориглогчоос бүрддэг. Харин хэмнэл зохицуулагч эмчилгээ (eng. rhythm control therapy) сайн дурын синхрон кардиоверси, мөн/эсвэл зүрхний хэм алдалтын эмүүдээс бүрдэнэ. Шинж тэмдэг эмчилгээний үндсэн хувилбар нь хэмнэл болон ЗЦТ зохицуулагч юм. Хэмнэл эмчилгээ кардиоверсиг зүрхэнд бүлэн байхгүйг бататгасны дараа, эсвэл сүүлийн 4 долоо хоногт өвчтөн антикоагулянт уусны дараа хийж болно. Катетер ашиглан, эсвэл мэс заслын аргаар хэм алдалт үүсгэгч эдийг аблаци хийх зэрэг шинэ эмчилгээний аргууд эмчилгээнд тэсвэртэй, эсвэл хүнд хэлбэрийн тосгуурын фибрилляцийн үед хийгдэж байна.

Тосгуурын савчилт (Өөрөөр тосгуурын жирвэлзэл, чичрэл, тосгуурын трептани гэж нэрлэгддэг, eng. Atrial Flutter) нь тосгуур дотор нэг макро ре-интер тойрог үүссэний улмаас үүсдэг суправентрикулар хурдан хэлбэрийн ЗХА (Тахиаритм, eng. Tachyarrhythmia). Тосгуурын фибрилляцитай эрсдэлт хүчин зүйл, эмчилгээний төлөвлөгөө төстэй боловч тосгуурын хурд арай удаан, QRS бүрдэл ихэвчлэн жигд хэмтэй, таних тэмдэг болсон "хөрөөний-ир шиг" хэлбэртэй P шүд ЭКГ дээр харагддаг.

Тосгуурын фибрилляци (ТФ) (Atrial fibrillation/Afib)

 • Тодорхойлолт
  • Тосгуурын фибрилляци Тосгуурт сэрэл эмх замбараагүй үүссэний улмаас тосгуурын жигд бус дутуу агшилтууд үүсдэг суправентрикуляр тахи-аритм.
 • Өөр нэршил
  • “Тосгуурын жирвэгэнэх хэм алдалт”, “Тосгуурын жирвэгэнээ”, “Тосгуурын мерцани”

Тосгуурын фибрилляцийн ЗЦБ дээрх онцлог ололтууд:
 • Жигд бусын жигд бус хэмтэй QRS бүрдлүүд (Тосгуур-ховдлын дамжуулалт эмгэг өөрчлөлтгүй үед)
 • P шүд алга болох
 • Жигд бус тосгуурын агшилтууд

Эмнэл зүйн тосгуурын фибрилляци (eng. Clinical Afib)

 • ЭКГ дээр бичигдсэн зовуурьтай эсвэл зовуурьгүй тосгуурын фибрилляци.
 • Тосгуурын фибрилляци оношийг бататгахийн тулд ЭКГ хамгийн багадаа 30 секундын турш үргэлжилсэн, бүх 12-холболт дээр хийгдсэн байх ёстой.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.