Хошногоны язрал (Anal fissures)
Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

  1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
  2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
  3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана. 1-0-0 гэсэн товчлол нь өглөө нэг ширхэгээр ууна. Өдөр, орой уухгүй гэсэн утгатай. Товчлол p.o = per os буюу амаар уух, i.v = судсаар хийх, s.c = арьсан доор
  4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

  1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
  2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
  3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
  4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Хошногоны язрал гэдэг нь гол төлөв хошногоны хуниас булчингийн тонус ихэссэнээс шалтгаалж үүсдэг ба хошногоны шүдлэг шугамнаас алслагдсан хэсгийн арьсны уртааш урагдал юм. Хошногоны язралыг шалтгаан ба өвчний үргэлжлэх хугацаагаар нь ангилдаг.

Ихэвчлэн маш их өвдөлттэй, шулуун гэдсээр тод улаан цус гарах зэрэг шинжүүдээр илэрдэг. Хошногоны язрал нь өвчний түүх, бодит үзлэгийн үр дүнд тулгуурласан эмнэлзүйн онош юм. Менежмент нь үндсэндээ мэс заслын бус эмчилгээ бөгөөд өтгөн зөөлрүүлэх, өвдөлт намдаах, хэсэг газрын булчинг сулруулах эмчилгээ хийдэг. Өтгөн задгайрах эрсдэлтэй тул мэс засал эмчилгээ нь хамгийн сүүлийн сонголт юм.

Зураг 1. Хошногоны язралын анатоми.  

Хошногоны сувгийн дагуу урагдал бөгөөд; шүдлэг шугамны алслагдсан хэсэгт тохиолдоно.

Зураг 2. Хошногоны язрал.  

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Хямдрал дуусахад

Өдөр
Цаг
Минут