Хошногоны язрал (Anal fissures)
Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл:

Хошногоны язрал гэдэг нь гол төлөв хошногоны хуниас булчингийн тонус ихэссэнээс шалтгаалж үүсдэг ба хошногоны шүдлэг шугамнаас алслагдсан хэсгийн арьсны уртааш урагдал юм. Хошногоны язралыг шалтгаан ба өвчний үргэлжлэх хугацаагаар нь ангилдаг.

Ихэвчлэн маш их өвдөлттэй, шулуун гэдсээр тод улаан цус гарах зэрэг шинжүүдээр илэрдэг. Хошногоны язрал нь өвчний түүх, бодит үзлэгийн үр дүнд тулгуурласан эмнэлзүйн онош юм. Менежмент нь үндсэндээ мэс заслын бус эмчилгээ бөгөөд өтгөн зөөлрүүлэх, өвдөлт намдаах, хэсэг газрын булчинг сулруулах эмчилгээ хийдэг. Өтгөн задгайрах эрсдэлтэй тул мэс засал эмчилгээ нь хамгийн сүүлийн сонголт юм.

Зураг 1. Хошногоны язралын анатоми.  

Хошногоны сувгийн дагуу урагдал бөгөөд; шүдлэг шугамны алслагдсан хэсэгт тохиолдоно.

Зураг 2. Хошногоны язрал.  

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.