Цөс чулуужих өвчин (Cholelithiasis)
Ерханат Хуанбай

Ерханат Хуанбай

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Цөс чулуужих өвчин (Холелитиаз) нь цөсний хүүдий болон цөсний замд тохиолддог хамгийн түгээмэл өвчин бөгөөд нийт хүн амын 10-20% нь цөсний чулуутай байдаг. Үндэсний эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн үзлэгийн судалгаагаар АНУ-д 20-74 насны 6.3 сая эрэгтэйчүүд, 14.2 сая эмэгтэйтэйчүүд цөсний хүүдийн эмгэгтэй нь тогтоогджээ. Цөсний чулуу нь ихэвчлэн холестеринээс бүрддэг боловч нөсөөт   эсвэл холимог байж болно. Цөсний чулуу нь цөсний колик хэлбэрээр илэрдэг боловч шинж тэмдэггүй хүмүүст тохиолдлын байдлаар оношлогддог. Хэт авиан шинжилгээ нь оношилгоонд гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд оношийг хэт авиан шинжилгээгээр баталгаажуулдаг. Шинж тэмдэгтэй бүхий цөс чулуужих өвчнийг дурангийн аргаар цөсний хүүдийг авах мэс заслаар эмчилдэг.

Мөн

 • Холедохолитиаз
 • Цочмог холецистит
 • Цочмог холангит-г харна уу !

Цөсний чулуужилтаас үүдэлтэй үүсэх эмгэгүүд
Цөс чулуужих өвчин Холедохолитиаз Цочмог холецистит Цочмог холангит
Тодорхойлолт Цөсний хүүдийд цөсний чулуу байх Цөсний ерөнхий сувагт цөсний чулуу байх Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл Цөсний замын бактерийн халдвар
Механизм Цөс холестеринээр хэт ханах, цөсний зогсонгишил, цөсний хүчлийн эргэлт муудах → цөсний хүүдийд чулуу үүсэх Холелитиаз → цөсний чулуу цөсний ерөнхий суваг руу шилжин байрлах Цөс чулуужих өвчин эсвэл цөсний хүүдийн элсэнцэр → цөсний хүүдийн хананы үрэвсэл Холедохолитиаз → цөсний замын бөглөрөл, зогсонгишил → бактерийн халдвар
Эмнэлзүйн онцлог
 • Ихэвчлэн шинж тэмдэггүй байдаг
 • Шинж тэмдэг : Хэвлийн баруун дээд хэсгийн өвдөлт < 6 цаг
 • Хэвлийн баруун дээд хэсгийн өвдөлт > 6 цаг
 • Шарлалт илэрч  болно
 • Хэвлийн баруун дээд хэсгийн өвдөлт
 • Халууралт
 • Мерфийн шинж
 • Шаркогийн гурвал шинж: Хэвлийн баруун дээд хэсгийн өвдөлт,Халууралт, шарлалт
 • Рейнольдын тавт шинж: Шаркогийн гурвал шинж НЭМЭХ нь гипотензи ба сэтгэцийн байдлын өөрчлөлт
Лабораторийн шинжилгээ
 • Хэвийн
 • ↑ Нийт билирубин
 • ↑ ГГТ
 • ↑ ШФ
 • ↑ АСАТ, АЛАТ
 • ↑ Лейкоцит 
 • ↑ С урвалжит уураг
 • ↑ Лейкоцит 
 • ↑ С урвалжит уураг
 • ↑ ШФ
 • ↑ АСАТ, АЛАТ
 • ↑ Нийт билирубин
Багажийн шинжилгээ
 • Чанд авиан шинжилгээ: арын акустик сүүдэртэй цөсний чулуу харагдана
 • Чанд авиан шинжилгээ: цөсний ерөнхий суваг өргөсөл, элгэн доторх цөсний замын тэлэгдэл
 • MRCP эсвэл ERCP: тодосгогч бодис бүхий цөсний ерөнхий сувгийн дүүргэлтийн дефект
 • Чанд авиан шинжилгээ: цөсний хүүдийн хана зузаарах,хавагнах   
 • Холесцинтографи: цөсний хүүдийн зураглал цацраг идэвхт бодис нэвтрүүлсний дараа 4 цагийн дотор харагдахгүй
 • Чанд авиан шинжилгээ: цөсний замын тэлэгдэл эсвэл бөглөрлийн шинж тэмдэг , цөсний хүүдийн эргэн тойрны үрэвсэл
 • Хэрэв онош тодорхойгүй бол MRCP хийнэ
Эмчилгээ
 • Дэмжих эмчилгээ, өвдөлт намдаах
 • Холецистэктоми:
  • Шинж тэмдэг бүхий цөс чулуужих өвчин
  • Цөсний хүүдийд хорт хавдар үүсэх эрсдэл өндөр байгаа тохиолдолд шинж тэмдэггүй холелитиаз

‘Цөсний коликийн цочмог үеийн менежиентийн хяналтын хуудсыг’ харна уу.

 • Дэмжих эмчилгээ, өвдөлт намдаах
 • Дурангийн аргаар чулуу авах
 • Дахилтаас сэргийлэхийн тулд холецистэктоми хийх

‘Холедохолитиазын цочмог үеийн менежиентийн хяналтын хуудсыг’ харна уу.

 • Дэмжих эмчилгээ, өвдөлт намдаах
 • Судсаар антибиотик эмчилгээ хийх
 • Холецистэктоми хийх  

‘Цочмог холециститийн цочмог үеийн менежиентийн хяналтын хуудсыг’ харна уу.

 • Дэмжих эмчилгээ, өвдөлт намдаах
 • Судсаар антибиотик эмчилгээ хийх
 • Цөсний замын даралтыг яаралтай бууруулах
 • Хэрэв цөсний чулуу байвал завсарлагатай холецистэктоми хийх

‘Цочмог холангитын цочмог үеийн менежиентийн хяналтын хуудсыг’ харна уу.

Цөс чулуужих өвчний тархалтад үндэс угсаа, хүйс, хавсарсан өвчин, удамшил зэрэг олон хүчин зүйл нөлөөлдөг.

 • АНУ-д 20 сая орчим хүн цөсний чулуутай байдаг бөгөөд жил бүр хүмүүсийн 1-3% нь цөсний чулуу үүсч, 1-3%-д нь шинж тэмдэг илэрдэг байна. Жил бүр АНУ-д ойролцоогоор 500,000 хүнд цөсний чулуужих өвчний шинж тэмдэг эсвэл хүндрэл илэрч, холецистэктоми хийх шаардлагатай болдог.
 • Цөс чулуужих өвчний улмаас АНУ-д жилд 10,000 орчим хүн нас бардаг. Үүнээс 7000 орчим нас баралт нь цочмог нойр булчирхайн үрэвсэл зэрэг цөсний чулууны цочмог хүндрэлээс үүдэлтэй байдаг. Харин 2000-3000 орчим нас баралт нь цөсний хүүдийн хорт хавдраас үүдэлтэй байдаг. Хэдийгээр цөсний хүүдийг авах мэс засал нь харьцангуй аюулгүй, түгээмэл мэс засал боловч ховор тохиолддог хүндрэлүүдийн улмаас нас баралтын тохиолдлууд бүртгэгддэг.
 • Холестерины чулууны тархалт нь барууны орнуудад АНУ-ынхтай төстэй боловч Ази, Африкт тархалт нь бага байдаг.
 • Шведийн эпидемиологийн судалгаагаар 100 хүн тутамд цөс чулуужих өвчний тохиолдол 1.39 байжээ. Италийн судалгаагаар эмэгтэйчүүдийн 20%, эрэгтэйчүүдийн 14% нь цөсний чулуутай байжээ. Данийн судалгаагаар 30-аас дээш насны хүмүүст цөсний чулууны тархалт эрэгтэйчүүдэд 1.8%, эмэгтэйчүүдэд 4.8%; 60-аас дээш насны хүмүүсийн дунд цөс чулуужих өвчний тархалт эрэгтэйчүүдэд 12.9%, эмэгтэйчүүдэд 22.4% байжээ.
 • Цөс чулуужих өвчний тархалт хойд европ гаралтай хүмүүс, Испани болон уугуул америкчуудын дунд хамгийн өндөр байдаг. Харин Ази болон Африк гаралтай америкчуудын дунд цөсний чулуу өвчний тархалт бага байдаг.
 • Хүйсийн хувьд эмэгтэйчүүдэд холестерины чулуу үүсэх магадлал нь эрэгтэйчүүдээс 2-3 дахин их байдаг. Энэ нь цөсний холестерины шүүрлийг нэмэгдүүлдэг эстрогентэй холбоотой байж болох юм.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Тохирох эрх авснаар та манай контент, бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжтой болно.
Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Сурталчилгаа

Ойролцоо сэдвүүд:

Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)
Архаг гастрит (Chronic gastritis)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
Мухар олгойн цочмог үрэвсэл (Appendicitis)
Хэвлийн цочмог өвдөлт (Acute abdomen)
Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл (Acute cholecystitis)
Цочмог холангит (Acute cholangitis)
Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу (Choledocholithiasis)
A1
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
Сошиалаар нэвтрэх
Сошиалаар нэвтрэх

Хамтран ажиллах

Цааш унших

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.

Бид үнэ цэнтэй мэдээллийг та бүхэндээ үнэгүй хүргээд даруй 3 жилийн нүүрийг үзжээ. Энэхүү хугацаанд биднээс оюуны болон санхүүгийн зардал ихээр шаардагдаж байлаа.

Өдөрт дунджаар 400-500 орчим эмч, эрүүл мэндийг салбарын мэргэжилтнүүд манай платформоор үйлчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт бидний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэдээллийг тогтмол хүргэж, улам өргөжин тэлэх үйлсэд таны тусламж, хандив бидэнд хэрэгтэй байна.

Таны өгч буй хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй ба ирээдүйнхээ төлөө хөрөнгө оруулж буй танд маш их баярлалаа !