Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу (Choledocholithiasis)
Хуанбай Ерханат

Хуанбай Ерханат

Сүүлийн шинэчлэл:

Цөсний ерөнхий сувагт цөсний чулуу байхыг холедохолитиаз гэдэг. Цөсний ерөнхий сувгийн чулуу нь цөсний чулуутай өвчтөнүүдийн 1-15%-д нь тохиолддог гэж үздэг. Хэвлийн баруун дээд хэсгийн өвдөлт, элэгний гаднах холестазын шинж тэмдгүүд илрэх нь холедохолитиазын эмнэлзүйн онцлог шинж тэмдгүүд юм. Оношилгооны эхний эгнээний шинжилгээнүүд нь хэт авиан шинжилгээ болон лабораторийн шинжилгээ бөгөөд оношилгооны магадлал дээр үндэслэн баталгаажуулах зорилгоор ERCP,MRCP эсвэл EUS хийж болно. Эмчилгээ нь чулууг авах болон дахилтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэдэг.

Мөн Цөс чулуужих өвчин, Цочмог холецистит, Цочмог холангит-ыг харна уу.

  • Анхдагч цөсний ерөнхий сувгийн чулуу нь цөсний сувагт шинээр үүсдэг ба хоёрдогч цөсний ерөнхий сувгийн чулуу нь цөсний хүүдийгээс цөсний цорго руу дамждаг.
  • Анхдагч цөсний ерөнхий сувгийн чулуу нь ихэвчлэн бор нөсөөт чулуу байдаг.
  • Анхдагч буюу бор нөсөөт чулуу нь Азийн хүн амд илүү түгээмэл байдаг бол хоёрдогч чулуу нь АНУ-д илүү түгээмэл байдаг. 
  • Хүйсийн хувьд: ♀ > ♂
  • Тархалт: Холецистэктоми хийлгэсэн өвчтөнүүдийн ~5-20%-д нь мэс заслын үед холедохолитиаз оношлогддог.
  • Өвчний оргил тохиолдол: нас >40

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.