Улаан хоолойн хорт хавдар (Esophageal cancer)
Ерханат Хуанбай

Ерханат Хуанбай

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Улаан хоолойн хучуур эдийн болон булчирхайлаг эсийн замбараагүй ургалтаас үүсэлтэй хорт хавдрыг улаан хоолойн хорт хавдар гэнэ. Улаан хоолойн хорт хавдар нь дэлхий дахинд хамгийн түгээмэл хорт хавдруудын наймдугаарт ордог бөгөөд голчлон эрэгтэйчүүдэд тохиолддог . Үндсэн хоёр хэлбэр нь улаан хоолойн аденокарцинома ба хавтгай эсийн хавдар юм. Барууны орнуудад аденокарцинома нь хамгийн хурдан нэмэгдэж буй хавдар гэж тооцогддог бол хавтгай эсийн хавдар нь хөгжил багатай орнуудад хамгийн түгээмэл хэвээр байна.

Улаан хоолойн хорт хавдар үүсэхэд хэд хэдэн эрсдэлт хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Аденокарцинома нь ихэвчлэн улаан хоолойн доод гуравны нэгд тохиолддог бөгөөд ходоод-улаан хоолойн сөргөө өвчин болон Барреттын улаан хоолой зэрэг өвчнүүдтэй холбоотой үүсч болно. Бусад эрсдэлт хүчин зүйлст тамхидалт, таргалалт зэргүүд ордог.

Хавтгай эсийн хорт хавдрын гол эрсдэлт хүчин зүйлс нь хорт хавдар үүсгэгч бодисууд , нитрозамин агуулсан хоол хүнс ба жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо бага агуулсан хооллолт байдаг. Улаан хоолойн хорт хавдар нь эхэн үедээ ихэвчлэн шинж тэмдэггүй байдаг учраас оношлогдох үедээ аль хэдийн даамжирсан байдаг.

Хожуу үедээ хүзүүний аденопати, хоолой сөөх, байнгын ханиалгалт болон хоол бололвсруулах дээд замын цус алдалтын шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Эзофагогастродуоденоскопи шинжилгээгээр шууд харах боломжтой бөгөөд мөн гистологийн шинжилгээгээр баталгаажуулахын тулд биопси авах боломжийг олгодог.

Хэсэг газрын инвазив хавдрын үед төгс мэс засал эмчилгээг хийж болох боловч өвчтөнүүдийн 60% орчим нь оношлогдох үедээ аль хэдийн тайрах авах боломжгүй үе шатанд орсон байдаг. Ийм тохиолдолд эмчилгээний сонголтуудад хими эмчилгээ, туяа эмчилгээ, хөнгөвчлөх стент зэргүүд ордог. Улаан хоолойн хорт хавдар нь ихэнхдээ хожуу оношлогддог тул тавилан нь ерөнхийдөө муу байдаг.

 • Хүйс: ♂ > ♀ (3:1)
 • Насны хувьд:
  • Улаан хоолойн аденокарцинома нь ихэвчлэн 50-аас дээш насны хүмүүст тохиолддог.
  • Улаан хоолойн хавтгай эсийн хорт хавдар нь ихэвчлэн 60-70 насны хүмүүст тохиолддог.
  • Залуу хүмүүст улаан хоолойн хорт хавдар ховор тохиолддог.
 • Тохиолдол: 2020 онд АНУ-д улаан хоолойн хорт хавдрын 18,440 шинэ тохиолдол оношлогдсон
 • Оношлогдох дундаж нас: 60-70 нас
 • Аденокарцинома: АНУ-д улаан хоолойн хорт хавдрын хамгийн түгээмэл төрөл
 • Хавтгай эсийн хорт хавдар: дэлхий дахинд түгээмэл тохиолддог улаан хоолойн хорт хавдрын төрөл
 • Хорт хавдрын өвчлөл, нас баралт дэлхий дахинаа төдийгүй Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд өсч байгаа ба ДЭМБ-ын судалгаагаар 2025 он гэхэд жилд 19.3 сая өвчлөлийн шинэ тохиолдол, 11.4 сая хорт хавдрын шалтгаант нас баралтын тохиолдол бүртгэгдэх тооцоололтой байна.
 • 2012 оны байдлаар улаан хоолойн хорт хавдрын өвчлөлийн 456000 шинэ тохиолдож, зонхилон тохиолдох хавдрын дотор 8-р байранд, хавдрын шалтгаант нас баралтын дотор 6-р байранд орж байна.
 • Улаан хоолойн хорт хавдрын 80 хувь нь буурай хөгжилтэй орнуудад бүртгэгдэж байна.
 • Монгол улсад 2014 оны байдлаар улаан хоолойн хорт хавдрын 380 шинэ тохиолдол бүртгэгдэж, нийт хавдрын дотор 6.3 хувийг эзэлж, зонхилон тохиолдох хавдрын 5-р байранд, хавдрын шалтгаант нас баралтын дотор 4-р байранд орж байна.
 • Монгол оронд 100000 эрэгтэйчүүдэд улаан хоолойн хорт хавдрын 21.7 шинэ тохиолдол, 22.0 нас баралт, 100000 эмэгтэйчүүдэд улаан хоолойн хорт хавдрын 14.0 шинэ тохиолдол, 11.0 нас баралт ноогдож байна.

Улаан хоолойн аденокарцинома нь АНУ-д илүү түгээмэл тохиолддог.

Аденокарцинома

 • Гадаад эрсдэлт хүчин зүйлс
  • Тамхи татах  
  • Таргалалт
 • Дотоод эрсдэлт хүчин зүйлс
  • Эрэгтэй хүйс
  • Ахимаг нас
  • Ходоод улаан хоолойн сөргөө
  • Барреттийн улаан хоолой
 • Байршил: ихэвчлэн улаан хоолойн доод гуравны нэгд

Улаан хоолойн аденокарциномын хамгийн чухал эрсдэлт хүчин зүйлс нь ходоод-улаан хоолойн сөргөө ба түүнтэй холбоотой Барреттийн улаан хоолой юм.

Хавтгай эсийн хавдар

 • Гадаад эрсдэлт хүчин зүйлс
  • Архины хэрэглээ
  • Тамхи татах
  • Жимс, хүнсний ногоо багатай хоолны дэглэм
  • Халуун цай, ундаа
  • Нитрозамин агуулсан хүнс
  • HPV
  • Туяа эмчилгээ
  • Улаан хоолойн кандидоз
 • Дотоод эрсдэлт хүчин зүйлс
  • Эрэгтэй хүйс
  • Ахимаг нас
  • Африк гаралтай америк хүмүүс
  • Пламмер-Винсоны хам шинж
  • Ахалази
  • Улаан хоолойн цүлхэн
  • Тилоз
 • Байршил: голдуу улаан хоолойн дээд гуравны хоёрт

Генетикийн хүчин зүйлс:

 • Янз бүрийн генүүд улаан хоолойн хорт хавдартай холбоотой байдаг ч ихэнх улаан хоолойн хорт хавдрын хувьд өвөрмөц мутаци байдаггүй.
 • Хэд хэдэн удамшлын хам шинжүүд нь улаан хоолойн хорт хавдар үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг
  • Тилоз: RHBDF2 генийн мутациас үүдэлтэй ховор аутосомын доминиант хам шинж
  • Блүүмийн хам шинж: BLM генийн мутациас үүдэлтэй ховор тохиолддог аутосомын рецессив хам шинж
  • Фанконийн цус багадалт: Хэд хэдэн генийн мутациас үүдэлтэй аутосомын рецессив эмгэг

Улаан хоолойн хавтгай эсийн хавдрын гол эрсдэлт хүчин зүйлc нь архины хэрэглээ, тамхи татах, хооллолтын хүчин зүйлc (жишээлбэл, жимс, хүнсний ногоо багатай хооллолт) юм.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Тохирох эрх авснаар та манай контент, бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжтой болно.
Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Сурталчилгаа

Ойролцоо сэдвүүд:

Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)
Архаг гастрит (Chronic gastritis)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
Мухар олгойн цочмог үрэвсэл (Appendicitis)
Хэвлийн цочмог өвдөлт (Acute abdomen)
Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл (Acute cholecystitis)
Цөс чулуужих өвчин (Cholelithiasis)
Цочмог холангит (Acute cholangitis)
A1
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
Сошиалаар нэвтрэх
Сошиалаар нэвтрэх

Хамтран ажиллах

Цааш унших

6 сарын эрх 50% хямдарлаа. Хугацаа дуусахад

Өдөр
Цаг
Минут
Хямдралын хугацаа дууссан

  6 сарын бүх агуулга үзэх эрх

ICD – 10 Өвчний ангиллын цахим лавлах

  Хөнгөлөлттэй эмийн лавлах

79,800 ₮

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.

Бид үнэ цэнтэй мэдээллийг та бүхэндээ үнэгүй хүргээд даруй 3 жилийн нүүрийг үзжээ. Энэхүү хугацаанд биднээс оюуны болон санхүүгийн зардал ихээр шаардагдаж байлаа.

Өдөрт дунджаар 400-500 орчим эмч, эрүүл мэндийг салбарын мэргэжилтнүүд манай платформоор үйлчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт бидний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэдээллийг тогтмол хүргэж, улам өргөжин тэлэх үйлсэд таны тусламж, хандив бидэнд хэрэгтэй байна.

Таны өгч буй хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй ба ирээдүйнхээ төлөө хөрөнгө оруулж буй танд маш их баярлалаа !