Амлодипин-БПСОН
10 мг
Амлодипин – Amlodipine
Syncom healthcare limited
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 430

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 129

Даатгуулагч төлөх дүн: 301

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Эссенциаль гипертензи. 
 • Архаг тогвортой болон судасны агчилтат (Принцметалын) зүрхний бах.

Амлодипин дараах өвчтөнүүдэд хориглох заалттай.

 •  Хүнд хэлбэрийн гипотензи 
 •  Шок (зүрхний шокийг оролцуулаад) 
 •  Дигидропиридиний уламжлалууд, амлодипин болон эмийн найрлаганд орсон аль нэгэн туслах бодист хэт мэдрэгшсэн өвчтөнүүд 
 •  Зүрхний цочмог шигдээсийн дараах гемодинамик нь тогтворгүй байгаа зүрхний үйл ажиллагааны дутмагшил (эхний 28 хоногийн хугацаанд) 
 •  Зүүн ховдолын цус шахан гаргах урсгалд саадтай үед (гол судасны ноцтой стеноз). 

Насанд хүрэгсдэд

 • Цусны даралт ихсэлт болон зүрхний бахын эмчилгээнд эхлээд 5мг тунгаар өдөрт нэг удаа уудаг. 
 •  2-7 долоо хоногийн дотор эмчилгээний зорилтот түвшинд хүрэхгүй бол хувь хүний хариу урвалыг харгалзан тунг ихэсгэн хоногийн дээд тун болох 10мг-д (тунг нэг удаа хэрэглэнэ) хүргэдэг.
 • Артерийн даралт ихэсэн 6-17 насны хүүхдэд
 • 6-17 насны хүүхдэд цусны даралт бууруулах эхлэх тэн нь хоногт 2.5мг байх бөгөөд хэрэв 4 долоо хоногийн дараа цусны даралт зорилтот түвшинд хүрэхгүй бол хоногийн тунг 5мг хүртэл нэмэгдүүлнэ. 
 •  Хүүхдэд хоногт 5мг-с их тунгийн судалгаа хийгдээгүй.
 • 6-с доош насны хүүхдэд
  •  6-с доош насны хүүхдэд Амлодипин цусны даралтанд нөлөөлдөг эсэх нь тогтоогдоогүй.
  • Амлодипин 2.5мг тунгаар үйлдвэрлэгддэггүй учраас 5мг тунтай шахмалын 2 тэнцүү хувааж хэрэглэнэ. 

Хэрэглэх арга

 • Энэхүү шахмалыг ууж хэрэглэнэ. 

Тун хэтрэлт ба эмчилгээ

 • Шинж тэмдэг
  •  Одоогийн байгаа мэдээллийг үндэслэвэл тун хэтрэлтийн үед захын судас хэт тэлэн, рефлексийн тахикарди үүсэх боломжтой. 
  •  Удаан хугацаагаар системийн гипотензи үүсч шокд орон улмаар үхлээр төгсч болох нь тэмдэглэгдсэн.
 • Эмчилгээ
  • Амлодипиний тун хэтрэлтийн улмаас эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий системийн гипотони үүссэн үед зүрх ба амьсгалын үйл ажиллагааг хянах, мөчийг дээш өргөх болон эргэлдэн буй шингэний хэмжээ ба шээсний гаралтыг хянах зэрэг идэвхтэй дэмжих арга хэмжээ авна. 

Эмчилгээний явцад

 • нойрсоглох
 • толгой эргэх
 • толгой өвдөх
 • зүрх дэлсэх
 • нүүр улайх
 • хэвлийгээр өвдөх
 • дотор муухайрах
 • шагай хавагнах
 • хавагнах болон ядрах зэрэг гаж нөлөөд илүү олонтоо тохиолддог байна.
 • Амлодипин нь дигидропиридиний бүлгийн кальцийн сувгийг хориглогч бөгөөд зүрхний болон судасны гилгэр булчингийн эсийн мембраны кальцийн гаднаас дотогш чиглэсэн урсгалыг саатуулдаг. Энэхүү механизмаараа судасны гилгэр булчинг шууд сулруулан артерийн даралтыг бууруулдаг. Амлодипиний зүрхний бахыг намдаах механизм нь бүрэн тодорхойлогдоогүй бөгөөд тэрээр дараах хоёр чиглэлт үйлдлээр ерөнхий ишемийг багасгадаг хэмээн үздэг. Үүнд: 
 • Амлодипин захын артериолыг өргөсгөдөг тул зүрхний үйл ажиллагаанд захын эсэргүүцлийг (зүрхний дараах ачаалал) багасгана. Тиймээс зүрхний хэм тогтмол үлддэг ба ингэж зүрхний ачааллыг багасган миокардийн энергийн болон хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгадаг. 
 • Амлодипиний үйлдлийн механизмд хэвийн болон ишемитэй аль ч үед титэмийн гол артери болон артериолуудыг өргөсгөдөг явдал нь бас нөлөөтэй байдаг. Титэмийн агчсан артерийн судсыг ингэж өргөсгөсний улмаас зүрхний булчинд хүрч очих хүчилтөрөгчийн хэмжээ нэмэгддэг. 

Шимэгдэлт

 • Эмчилгээний тунгаар ууж хэрэглэсний дараа Амлодипин сайтар шимэгдэн 6-12 цагийн дараа цусанд хамгийн өндөр түвшиндээ хүрдэг. 
 • Амлодипиний шимэгдэлтэнд хамт хэрэглэсэн хоол ундны зүйл нөлөөлөхгүй.

 

Тархалт

 • Тархалтын эзлэхүүни ойролцоогоор 21л/кг. 
 • Амлодипиний “pKa” нь 8.6. 
 • “In vitro” судалгаагаар Амлодипин нь сийвэнгийн уурагтай 97.5% хүртэл холбогддог.

 

Ялгаралт

 • Сийвэнгийн хагас элиминацийн хугацаа өдөрт нэг удаа хэрэглэж байгаа үед ойролцоогоор 35-50 цаг байдаг. 
 • Амлодипин элгэнд эрчимтэй хувирч анхны бодисын 10% нь идэвхгүй метаболит үүсгэдэг бөгөөд метаболитуудын 60% нь шээсээр ялгардаг.
 • “In vitro”судалгааг үндэслэвэл Амлодипиннь дигоксин, фенитоин, варфарин болон индометациний хүний сийвэнгийн уурагтай холбогдолтонд нөлөөлөхгүй. 

Өндөр настны хэрэглээ

 • Өндөр настанд тунг ихэсгэхдээ ихээхэн болгоомжтой хандах хэрэгтэй. 

Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөний хэрэглээ

 • Амлодипинийг дээрх эмгэгтэй өвчтөнд ердийн тунгаар хэрэглэж болно. 
 • Амлодипиний сийвэн дэх концентрацийн өөрчлөлт нь бөөрний дутмагшилын зэрэгтэй хамааралтай бус байдаг. 
 • Амлодипин диализээр гадагшилдаггүй. 

Жирэмсэн үед

 •  Амлодипин жирэмсэн эхэд аюулгүй эсэх нь тогтоогдоогүй. 
 •  Жирэмсэн үед түүнийг зөвхөн өөр аюулгүй эмийн сэлгээ байхгүй буюу эсвэл уг өвчний байдал эх болон урагт ноцтой эрсдэлтэй болсон тэр үед л хэрэглэнэ.

Хөхүүл үед

 •  Амлодипин хөхний сүүгээр ялгардаг эсэх нь тодорхойгүй.   
 •  Эхэд нь амлодипин хэрэглэх нь ашигтай юу, эсвэл хүүхдээ хөхөөр хооллох нь ашигтай юу гэдгийг дэнслэн тооцсоны үндсэн дээр хүүхдээ хөхүүлэхээ үргэлжлүүлэх үү, зогсоох уу, эсвэл амлодипин эмчилгээгээ үргэлжлүүлэх үү, зогсоох уу гэдгийн аль нэгийг сонгоно.

  Хадгалах нөхцөл: 

 • 30°C-с доош хэмд, гэрэл ба чийгшилтээс хамгаалан хадгална. 
 • Эмийг хүүхэд хүрэхгүй газарт хадгална. 

Савлалт

 • Блистерт 3 x 10 шахмалаар цаасан хайрцагт савлагдана. 

Хүчинтэй хугацаа

 • 36 сар. 

Энэтхэг дэх үйлдвэрлэгч

SYNCOM HEALTHCARE LIMITED 

D-42, UPSIDC Industrial Area, Selaqui, 

(Dehradun) 248 197 Uttarakhand, INDIA 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.