Предникорт
8 мг
Метилпреднизолон – Methylprednisolone
PT. Otto Pharmaceutical Industries
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 490

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 343

Даатгуулагч төлөх дүн: 147

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Дотоод шүүрлийн эмгэгшлүүд, бөөрний дээд булчирхайн адренокортикостероидуудын анхдагч ба хоёрдогч дутмашилд нөлөөлнө (гидрокортизон буюу кортизоныг эхний ээлжинд сонгоно); нийлэг аналогууд нь мениралкортикостероидуудтай хавсран хэрэглэгддэг бөгөөд дутуу нярайд мениралкортикостероид нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд нь ихээхэн чухал болно. Бөөрний дээрх булчирхайн төрөлхийн гиперплази, идээд бус тироидит болон гиперкалциеми  бүхий хавдрын үед хэрэглэгдэнэ. 
 • Хэрлэг төст эмгэгшилүүд
  • богино хугацаагаар нэмэлт болгон хэрэглэдэг (эмгэгшил хурцдан даамжирсан үед) хэрэглэх бөгөөд тухайлбал хайрст үлдийн артрит, ревматоид артрит, залуу хүний ювениль артрит (сонгон хэрэглэж байгаа тохиолдлуудад эмчилгээний хамгийн бага барих тунгаар хэрэглэнэ); анхилозот спондилит; цочмог ба цочмогдуу бурсит; цочмог өвөрмөц бус теносиновит; цочмог тулайн артрит; гэмтлийн дараах остеоартрит; үений үрэвслийн синовит ба эпикондилитийн үед хэрэглэнэ.
 • Холбох эдийн эмгэгүүд
  • системийн дерматомиозитын хурцдалын үед барих тунгаар сонгон хэрэглэнэ (полимиозит).
 • Арьсны эмгэгшилүүд
  • пемфигүс, цэврүүт херпес төст дерматит, хүнд хэлбэрийн олон хэлбэрт улайлт (Стивин-Жонсоны хам шинж), зулгаралтат дерматит, мөөгөнцөр хэлбэрийн микоз, хүнд хэлбэрийн хайрст үлд болон хүнд хэлбэрийн батгашилт бүхий дерматитын үед хэрэглэнэ.
 • Харшилт эмгэгүүд
  • хүнд хэлбэрийн буюу хөдөлмөрийн чадвар алдагдагдахад хүргэдэг харшилт эмгэгүүдийн үед ердийн эмчилгээнд нэмэлтээр хэрэглэнэ. Улиралын шинж чанартай буюу бүтэн жилийн турш үргэлжилдэг харшилт ренит, сийвэнгийн өвчин, гуурсан хоолойн багтраа, эмийн  харшилт урвалууд, хавьталт дерматит болон атопик дерматит.
 • Нүдний эмгэгшилүүд
  • нүдний болон түүний дайвар булчирхайн хүнд төлөвийн цочмог, архаг үрэвсэлт эмгэгүүд, нүдний эвэрлэгийн захын шархлаа, нүдний херпес зоострын халдвар, урд хэсгийн үрэвсэлүүд, хойд хэсгийн нэчвмэл увиет ба хороидит, нүд бүлтийх шинж тэмдэг, харшилын гаралтай конъюнкевит кератит, хороиретинит, нүдний мэдрэлийн үрэвсэл болон иридоциклитын үед хэрэглэнэ.
 • Амьсгалын замын эмгэгшилүүд
  • шинж тэмдэгийн саркоидоз, Лоеффлерийн хам шинж эмчилгээнд үр дүн муутай байгаа бусад эмгэгшилүүд бериллиоз, цахилгаан буюу тархмал уушгины сүрьеэ, уушгины сүрьеэгийн хими эмчилгээ болон аспирацит уушгины үрэвсэлийн эмчилгээнд хавсруулан хэрэглэдэг.
 • Цусны эмгэгшилүүд
  • идиопантик тромбоцитопеник цус хуралтууд болон насанд хүрэгсэдийн 2-догч тромбоцитопени, аутоиммуны цуст задралтат цус багадалт, эритробластопени (улаан эсийн анеми) болон төрөлхийн гипопластиканеми (эритроид).
 • Хавдарууд
  • насанд хүрэгчдийн лейкеми болон лимфоматозит эмгэгүүд, хүүхдийн* лейкемийн паллиатив эмчилгээнд хэрэглэдэг.
 • Хаваншилт эмгэгүүд
  • уреми үүсээгүй нефротик хам шинжийн үеийн протеинури болон идиопатик хэлбэрийн чонон яр төст эмгэгшилийн үед хэрэглэнэ.
 • Ходоод гэдэсний эмгэгшилүүд
  • хэсэг газрын энтэрит болон шархлаат колитын ноцтой хүндрэлийн үед хэрэглэнэ.
 • Мэдрэлийн систем
  • цочмог тархмал хатуурлын хүндрэлийн үед хэрэглэнэ.
 • Бусад
  • субарахноид хориг бүхий сүрьегийн менингит буюу хориг үүсэхээр завдаж буй үед сүрьеэгийн эсрэг үндсэн хими эмчилгээтэй хавсруулан хэрэглэнэ.
 • Нейрологикормиокардиал трихонозийн эмчилгээнд хэрэглэнэ.
 • Системийн мөөгөнцрийн халдвар болон энэхүү эмийн найрлаганд орсон аль нэгэн бодист хэт мэдрэгшсэн өвчтөнд хэрэглэхгүй. 

Насанд хүрэгсдэд

 • Эхний тун нь өдөрт 4-48мг хүртэл янз бүрийн тунгаар хэрэглэж болно. Эмчлгээний байдлаас хамааран нэг болон олон удаагийн тунгаар хэрэглэж болно.
 • Тархмал хатуурлын үед: Хоногт 160 мг тунгаар нэг долоо хоног хэрэглээд цаашид 2 хоногт 64мг тунгаар нэг сар хэрэглэдэг.  

Хүүхдэд

 • Адренокортикостероидын дутмагшилын үед: Биеийн жинд 0.18мг/кг тунгаар эсвэл биеийн гадаргууд  3.33мг/м2 тунгаар тооцон 3 хувааж  хэрэглэнэ.
 • Бусад заалтаар
  • Биеийн жинд 0.42-1.67 мг/кг тунгаар эсвэл биеийн гадаргууд 12.5-50 мг/м2 тунгаар тооцон хоногийн тунг 3 буюу 4 хувааж хэрэглэнэ.
 • Сэлгээ-Өдрийн эмчилгээ (ADT: Alternate-day therapy):
  • Сэлгээ-Өдрийн эмчилгээ гэдэг нь  кортикостероидыг хоногийн тунг 2 дахин ихэсгээд өнжөөд өглөө хэрэглэх тунгийн дэглэм болно.
 • Эмчилгээний энэхүү арга нь кортикоидыг удаан хугацаагаар эмчилгээний тунгаар,  өнчин тархи-бөөрний дээд булчирхайн адреноидэвхит хэсгийг дарангуйлахгүйгээр, Кушингойд шинж тэмдэг үүсгэхгүйгээр, кортикоидын хамаарал үүсгэхгүйгээр, хүүхдэд өсөлт дарангуйлахгүйгээр буюу хүүхдэд өсөлтийг дарангуйлахгүйгээр аль болох сөрөг нөлөө багатайгаар кортикоидыг ашигтай үйлдэлтэйгээр хөрөглөх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.  
 • Шингэн ба электролитийн тэнцвэр алдагдан, натри, ус биед хуримтлагдан, зүрхний дутмагшил хүндрэн, кали алдагдан, гипокалиемийн алкалоз үүсч цусны даралт ихсэж болзошгүй. 
 • Булчин-ясны талаас
  • Булчин сулран, стероидын миопати үүсч, яс сийрэгшин, багана нурууны даралтат хугарал үүсэн, асептик некроз болон эмгэг хугарал үүсч болзошгүй.
 • Ходоод-гэдэсний талаас
  • ходоод цооролт, ходоодны цус алдалт, гэдэсний цооролт, нойр булчирхайн үрэвсэл, гэдэс дүүрэлт болон улаан хоолойн шархлаа бүхий ходоод гэдэсний идэгдмэл шархлаа үүсэж болох юм.
 • Кортикостероид эмчилгээг дагалдан аланин трансаминаза (АлАт, Сийвэнгийн глютамин оксалоацетик трансаминаза), аспартат трансаминаза (АлАт, Сийвэнгийн глютамин оксалоацетик трансаминаза) болон шүлтлэг фосфатаза ихсэх нь илэрч байсан нь ажиглагдсан. Энэхүү өөрчлөлтүүд нь ихэнхдээ хөнгөн хэлбэртэй эмнэлзүйн шинж тэмдэггүй байх бөгөөд эмчилгээг зогсоосоны дараа арилдаг байна.
 • Арьсны талаас
  • шархлааны эдгэрэлт удаашрах, арьс нимгэрэх, цусархаг тууралт гарах, цус хуралт үүсэх, нүүрэнд улаан тууралт гарах болон ихээр хөлрөх зэрэг шинж тэмдэг илэрч болзошгүй.
 • Мэдрэлийн талаас
  • Гавлын хөндийн дотоод раралт ихсэн, тархины хуурамч хавангийн шинж илрэх болон сэтгэц хямран таталт үүсч болзошгүй.
 • Дотоод шүүрлийн талаас
  • Кушингоид шинж тэмдэг илрэх, өнчин тархи-бөөрний дээд булчирхай дарангуйлагдах, 2-догчоор адренокортикал болон өнчин тархины хариу урвал доройтох зэрэг шинж тэмдэг ялангуяа гэмтлийн, мэс ажилбарын, сарын тэмдэгийн алдагдалын үеийн стрессын хугацаанд үүсэж болох бөгөөд нүүрс усны тэсвэржилт буурч, нууц чихрын шижин үүсэн улмаар инсулин буюу чихрийн шижингийн ууж хэрэглэх эмүүдийн хэрэгцээ ихсэж хүүхдийн өсөлт дарангуйлагдаж болзошгүй.
 • Нүдний талаас
  • Хойд субкапсуляр катаракт, нүдний дотоор даралт ихсэх буюу глауком болон нүд бүлтийж болзошгүй.
 • Бодисын солилцоонй талаас
  • Уургийн катаболизмын улмаас нитрогений тэнцвэл алдагдаж болзошгүй.
 • Бэлдмэлийг ууж болон тарьж хэрэглэх аль ч тохиолдолд чонон хөрвөс болон харшилын бусад урвалууд, анафилаксийн болон хэт мэдрэгшилийн урвалууд үүсч болзошгүй.
 • Дархлалын систем, халдвар далдлагдах, нууц халдвар идэвхжих, оппортунист халдварууд, анафилакси зэрэг хэт мэдрэгшилийн урвалууд үүсэх болон арьсны сорилын урвал бүдгэрч болзошгүй.  
 • Метилпреднизолон нь адренокортикал глюкокортикоид бөгөөд тэрээр нийлэг бэлдмэл ба ходоод гэдэсний замаас сайн шимэгддэг.
 • Байгалийн гаралтай кортикостероидууд нь бөөрний дээд булчирхайн адренокортикал гормоны дутагдалын үед түүүнийг орлуулах зорилгоор хэрэглэдэг. Тэдгээр нийлэг аналогууд нь олон эрхтэн системийн үрэвсэлийн үед хэрэглэгддэг үйлдлийн хүч сайтай бэлдмэл болно.
 • Кортикостероидууд нь бодисын солилцоонд төрөл бүрийн чиглэлээр нөлөөлдөг. Мөн түүнчлэн тэрээр бие махбодийн дархлалын хариу урвалд өвөрмөцөөр нөлөөлдөг.  
 • Метилпреднизолоныг ходоод гэдэсний замыг цочроох нөлөөнөөс сэргийлэхийн тулд хоол идэх үедээ хэрэглэхийг зөвлөдөг.
 • Хэрэв чихрийн шижингийн эмтэй хамт хэрэглэвэл тунг багасгахыг зөвлөдөг болно.
 • Элэгний микросомын ферментийг өдөөгч: Барбитуратууд, фенитоин болон рифампицин зэрэг эмүүд нь элэгний ферментүүдийг өдөөн глюкокортикостероидуудын хувиралтыг түргэсгэн эмийн тунг зохицуулах шаардлага буюу эсвэл ер нь хамт хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй.
 • Стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд: Индометацин зэрэг шархлаа үүсгэгч эмүүдтэй хамт хэрэглэвэл ходоод-гэдэсний замын шархлаа үүсгэх эрсдэл нь нэмэгдэнэ. Стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд буюу хэрлэгийн эсрэг бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэвэл ходоод-гэдэсний талаас илрэх сөрөг нөлөө нь ихсэн цус алдалт үүсэх эрсдэлтэй. Гипопротромбинемитэй өвчтөнд аспиринийг болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай. Мөн түүнчлэн салицилатуудтай хамт хэрэглэвэл ходоод-гэдэсний замын шархлаа үүсгэх тохиолдол иэхсдэггүй боловч энэ нөлөө бас л үүсч болно гэдгийг тооцох ёстой.
 • Холинэстеразагийн эсрэг эмүүд: Амбенони, неомстигмин буюу пиридостигмин зэрэг холинэстеразагийн эсрэг эмүүд ба глюкокортикоидуудыг хамт хэрэглэвэл тэдгээр нь харилцан нөлөөлж булчингийн сульдалтай (myasthenia gravis) өвчтөний биеийг улам сулруулдаг. Хэрэв бололцоотой бол холинэстеразагийн эсрэг эмийн эмчилгээг глюкокортикоид эмчилгээг эхэлснээс хойш дор хаяж 24 цагийн дотор зогсоох шаардлагатай.
 • Вакцинууд ба анатоксинууд: глюкокортикоид нь эсрэг биеийн үүсэлтийг саатуулж болох тул ПРЕДНИКОРТ® нь анатоксинууд болон амьд болон идэвхгүйжүүлсэн вакцины хариу урвалыг ихэсгэж болох юм. Кортикостероидуудыг эмчилгээнд хэрэглэж буй өвчтөн цагаан цэцэгийн вакцинжуулалт болон дархлааны бусад вакциныг ялангуяа их тунгаар хэрэглээ болохгүй.
 • Кали багасгагч бэлдмэлүүд: Тиазидууд, фуросемид, этикриний хүчил зэрэг кали-гадагшлуулагч шээс хөөх эмүүд ба амфотерацин 5 зэрэг кали-гадагшлуулагч бусад эмүүд нь глюкокортикоидуудын кали-хамааралт нөлөөг ихэсгэнэ. Тиймээс глюкокортикоид болон кали-гадагшлуулагч шээс хөөх эмүүд ийг хэрэглэж буй өвчтөний цусны сийвэн дэх калийн хэмжээг сайтар хянаж байх хэрэгтэй.  

Анхааруулга ба болгоомжлол

 • Кортикостероидууд нь халдварын зарим шинж тэмдэгийг түүний дотор эмчилгээний үед шинээр үүссэн хадварын шинж тэмдэгийг бүдгэрүүлдэг. 
 • Кортикостероидуудыг удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа үед хойд субкапсулар катаракт болон нүдний дотоод даралтыг ихэсгэн, нүдний мэдрэлийг гэмтээх болон мөөгөнцөр болон вирусын шалтгаант нүдний хоёрдогч халдварт өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.
 • Гидрокортизон болон кортизоныг удаан хугацаагаар өндөр тунгаар хэрэглэвэл давс усны эргэн шимэгдэлийг нэмэгдүүлэн, калийн гадагшлалтыг ихэсгэн цусны даралт ихэсгэдэг. Энэхүү сөрөг нөлөө нь нийлэг уламжлалыг эмүүдийг хэрэглэхэд их тунгаар хэрэглээгүй үед ч илэрч болзошгүй. Өвчтөнд давс усны хэрэгцээг хязгаарлан калийн нэмэлт хэрэглэж болно. Бүх кортикостероидууд нь кальцийн ялгаралтыг ихэсгэдэг;
 • Кортикостероид эмчилгээний үед цагаан цэцгийн эсрэг вакцин хийж болохгүй. Кортикостероидуудыг ялангуяа өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа өвчтөнд бусад дархлаажуулалтын ажилбаруудыг хийж болохгүй учир нь мэдрэлийн хүндрэлүүд үүсэж болохын зэрэгцээ, эсрэг бие үүсэх хариу урвалууд сулардаг.
 • Цахилгаан хэлбэрийн идэвхитэй тархмал сүрьеэтэй өвчтөнд “ПРЕДНИКОРТ” бэлдмэлийг хориглоно. Учир нь сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг тохиомжтой дэглэмээр хэрэглэж байгаа үед кортикостероид эмчилгээг хязгаарлах хэрэглэх хэрэгтэй.
 • Хэрэв кортикостероидуудыг илэрхий сүрьеэтэй буюу туберкулинд урвалтай өвчтөнд хэрэглэвэл сайтар хянаж байх хэрэгтэй бөгөөд өвчин дахин идэвхжиж болзошгүй. Кортикостероидууды удаан хугацаагаар эмчилгээнд хэрэглээ буй үед өвчтөнд химийн урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийх нь зүйтэй.
 • Кортикостероидууд нь эмчилгээний хугацаанд дангаараа ходоодны идэгдмэл шархлаа үүсгэдэг гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй ч кортикостероид эмчилгээ нь идэгдмэл шархлаа, цооролт ба цус алдалтыг далдлан өвдөлтийн ноцтой шинж тэмдэггүйгээр дээрх хүндрэлд хүргэж болзошгүй.
 • Ясны сийрэгжилт нь глюкокортикостероидуудыг их тунгаар удаан хугацаагаар цөөвтөр боловч нийтлэг тохиолддог гаж нөлөө болно.
 • Удаан хугацаанд өдөр болгон эмчилгээ хийлгэж байгаа хүүхдийн өсөлтийг дарангуйлж болзошгүй тул кортикостероидын тунг заалтын дагуу аль болох бага тунгийн дэглэмээр хоногийн тунг хувааж хэрэглэх нь зүйтэй.
 • Сэлгээ-өдрийн глюкокортикоид эмчилгээ хийх нь түүний гаж нөлөөг багасгахаас зайлс хийх ач холбогдолтой.
 • Глюкокортикоидыг өндөр тунгаар хэрэглэх нь өвчтөний эзэн бие нь өөрийгөө хамгаалах чадварыг бууруулдаг бөгөөд мөөгөнцөр, бактер болон вирусын тэсвэржилт үүсгэхэд хүргэж болзошгүй.
 • Жирэмсэн эхэд аюулгүй талаасаа тохиромжтой биш тул “ПРЕДНИКОРТ” бэлдмэлийг жирэмсэн үед онцгой хэрэгцээтэй үед л хэрэглэж болох юм.
 • Эмийн шалтгаантайгаар хоёрдогчоор адренокортикостеройдын дутмагшил үүсвэл тунг аажим багасгах замаар түүнийг багасгаж болдог.  

Хадгалах нөхцөл

 • 30°C-с доош хэмд гэрлээс хамгаалж хадгална. 

Савлалт

 • ПРЕДНИКОРТ® Шахмал: Хайрцагтаа 10 ширхэг шахмал 5 хавтгайд савлагдана.

Үйлдвэрлэгч

PT Otto Pharmaceutical Industries 

Bandung – Indonesia A member of MENSA GROUP 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.