Перидол
5 мг
Галоперидол – Haloperidol
Whan in Pharm.Co., Ltd
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 120

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 84

Даатгуулагч төлөх дүн: 36

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Шизофрени, тэнэгрэл, сэтгэцийн эмгэг, Гиллесдела Тоуретын хам шинж, бөөлжилт,  зогисох зэргийн үед хэрэглэнэ. 
 • Энэ эмэнд болон бутирофенон түүнтэй төстэй нэгдэлд хэт мэдрэг хүнд
 • Комын байдал
 • Архичин
 • Өвчтөн төв мэдрэлийн системд нөлөөт барбитуратууд, мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл хэрэглэж буй үед
 • Зүрхний зарим эмгэгүүд /зүрхний булчингийн алдагдал, даралт багадалтай/
 • Паркинсоны өвчин /экстрапирамид шинж илэрсэн /
 • Гуурсан хоолой, уушигны үрэвсэл
 • Суурийн зангилааны гэмтэлтэй өвчтөн
 • Эпинефрин хэрэглэж буй өвчтөнд
 • Эм нь лактоз агуулсан байдаг тул  галактоз үл тэвчих, лап-лактаз хомс, глюкоз-галактозтой гэх эмгэг өвлөн авсан бэрхшээлтэй өвчтөнд 

Насанд хүрэгчидэд болон хүүхдэд (14 дээш насны)

 • Эхлэх тун нь галопредол 1-15мг/өдөр ба өдөрт 2-3 хуваан ууна.( Хүнд тохиолдолд өдрийн дээд тун 100 мг хүртэл байж болно).
 • Тогтмол хэрэглэх тун 2-8 мг/өдөр.
 • Өвчтөний нас болон өвчлөлийн зэргээс хамааран тунд зохицуулалт хийнэ.
 • Өндөр настан болон тамир тэнхээ муутай өвчтөнд бага тунгаар өгөх шаардлагатай.

Хүүхдийн хэрэглээ 

 • Экстрапирамид шинж тэмдэг, хөдөлгөөний алдагдал үүсэх эрсдэлтэй. 

Өндөр настаны хэрэглээ 

 • Өндөр настанд захын даралт буурах, экстрапирамид шинж тэмдэг, атакси, арилгах эмгэг үүсч болно. Ийм тохиолдолд эмийн тунг бууруулан хэрэглэнэ. 

Тун хэтрэлт 

 • Шинж тэмдэг
  • Ер нь Галоперидол хэтрүүлснээс шинж тэмдгийн илрэл гарна. Хамгийн түгээмэл шинж хүнд экстрапирамид шинж тэмдэг, гипотензи ба тайвшруулах болно.
  • Ховдолын хэм алдагдал эрсдэл нь магадгүй QT уртсахтай холбоотой.
  • Экстрапирамид шинж тэмдэг булчин саажих, системийн таталдаа, гипотензи, цусны даралт ихсэх юм.  Өвчтөнд даралт буурах, амьсгалд өөрчлөлт илрэх нь комын байдалд ороход нөлөөлж болно.  
 • Эмчилгээ
  • бэлдэлд өвөрмөц ерөндөг байхгүй. Эмчилгээнд шинж тэмдэгийн болон эд эрхтэний үйл ажиллагааг дэмжих. Өвчтөнд амьсгал саадтай бол амьсгал чөлөөлөх зорилгоор ам залгиурын ба мөгөөрсөн хоолойд гуурс комоос гарах хүртэл тавих эсвэл трахейстоми, хиймэл амьсгал хийх.
  • ЭКГ-д QT  уртссан ба , хэм алдалтыг  хэвийн болтол хяналт тавина. Мөн хэм алдалтын эсрэг бэлдмэл хийх, даралт уналтыг зогсоохын тулд судсаар шингэн, плазм, альбумин, судас нарийсгагч эмүүд болох метараминол, фенилэфрин, норэпинефрин хийнэ.
  • Эпинефрин  хэрэглэхгүй. Энэ тохиолдолд экстрапирамид хариу үйлдэл илэрвэл , паркинсоны эсрэг бэлдмэл хэрэглэнэ. /бензотропин месилат 1-2 мг булчинд эсвэл судсанд тарина/ 

Цусны эргэлт

 • ЭКГ-д өөрчлөлт илрэх (QT интервал уртсах, Т шүд хазайх), даралт буурах, ихсэх, тахикарди, ховдлын тахикарди (torsadesde points) илэрнэ. Эдгээр шинж тэмдэг илэрвэл эмийн тунг бууруулах болон эмийн хэрэглээг зогсоох арга хэмжээ  авна.
 • Нэмэлтээр тромбоз (уушигны тромбоэмболи, гүний венийн тромбоз)  үүсч болно. 

Мэдрэл хордуулах хам шинж

 • хөдөлгөөний талласан саа, зарим миотони, горойх, тахикарди, цусны даралт хэлбэлзэх, халуурснаас шалтгаалж хөлрөх шинж илэрвэл биеийн хэмийг хөргөх, шингэн хийх зэргээс гадна эмийн хэрэглээг зогсоох арга хэмжээ авна.
 • Лейкоцитоз, миоглобулинури бүхий бөөрний үйл ажилагаа алдагдан фосфоржсон креатин ихсэх. Ихэвчлэн удаан хугацаагаар халуурах, амьсгалын дутагдал, коллапс, шингэний дутагдалаас шалтгаалж хурц бөөрний дутагдал болж үхэлд хүргэсэн тохиолдол гарсан талаар бичигдсэн байна.

Экстрапирамид шинж тэмдэг

 • хурц дистони,  хүзүү гилжийх, эрүү зуурах, паркинсоны таталт, салганах, хөдөлгөөнгүй болох, акатиз зэрэг үүссэн талаар мэдээлэгдсэн. Эдгээр шинж тэмдэгүүд нь эмийг удаан  хугацаагаар хэрэглэснээс үүдэн гарна. Зарим тохиолдол нь паркинсоны эсрэг бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэсэн үед илрэнэ.  

Тардив дискинези

 • сэтгэц нөлөөт эм бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэн зогсоосны дараа хөдөлгөөний алдагдал үүсдэг. Энэ шинж тэмдэг нь ихэвчлэн өндөр настай эмэгтэй хүнд болон тархинд мэс ажилбар хийлгэсэн хүнд тохиолдоно. Тардив дускинези илэрвэл эмчилгээг зогсооно.  
 • Паркинсоны эсрэг эм тардив дискинезийг улам даамжруулна. Тогтоосон эмчилгээ нь тодорхой бус учир үнэн зөв оношийн хүрээнд хамгийн бага үр дүнтэй тунг богино хугацаанд авах ёстой. Мөн богино хугацаанд хөдөлгөөний эмгэг үүсэх нь Паркинсоны эсрэг эмийг гэнэт зогсоосноос тохиолдож болно. 

Элэгний үрэвсэл

 • элэгний үрэвсэл, шарлалт, элэгний дутагдал үүсгэх тул анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Хүнд үед эмийн хэрэглээг зогсооно.    

Нүд

 • эмийг удаан хугацаагаар өндөр тунгаар хэрэглэснээс нүдний торлог бурхэвч үрэвсэн хорсох, нүдэнд цагаа буух, харааны хяналт алдагдах, нүд бүрэлзэх, нөсөөтөх шинжүүд илрэнэ. 

Хэт мэдрэгших

 • хавагнах, гэрэлд гялбах, чонон хөрвөс, арьс холцруутах, гэрэлд мэдрэгших, анафилакси төст урвал илрэх тохиолдолд эмчилгээг зогсооно. 

Цус

 • цус багадалт, лейкоцитоз /лейкопени, эритропени, агранулоцитоз/ үүснэ. 

Ходоод гэдэс

 • анорекси, дотор муухайрах, бөөлжих, өтгөх хатах, суулгах шинж илрэнэ.
 • Ховор тохиолдолд энтероплеги /анорекси, дотор муухайрах, бөөлжих, өтгөн хатах, гэдэсний гүрвэлзэл буурах/ үүсэх ба энэ нь гэдэсний түгжрэл болно.
 • Гэдэсний түгжрэл үүсэх магадлалтай тул маш болгоомжтой хэрэглэн шаардлагатай бол эмчилгээг зогсооно. 

Дотоод шүүрэл

 • цусанд пролактины хэмжээ ихсэх, хөх ургах, сүүжих, сарын тэмдэг хэлбэлзэх, бэлгийн дур хүсэл өөрчлөгдөх, цусан дахь сахарын хэмжээ ихсэх ба буурах, биеийн жин ихсэх ба буурах шинжүүд илэрнэ.
 • Ховор тохиолдолд цусан дахь натрийн хэмжээ багасах, тонус буурах, шээсээр натри ихсэх,  чичрэх, ухаан санаа тайван тохирох үед антидиуретик даавар ихсэх хам шинж бүртгэгдсэн байна. Энэ тохиолдолд усны хэрэглээг хязгаарлах, эмийн эмчилгээг зогсоох 

Амьсгал

 • гуурсан хоолойн таталт, төвөнхийн агчил, амьсгал бачуурах шинж илрэнэ. Энэ үед анхааралтай ажиглан шаардлагатай бол эмчилгээг зогсооно. 

Төв мэдрэлийн системийн

 • нойргүйдэх,  нойрмоглох,  толгой хүндрэх, айдас түгшүүр, сэтгэл гутрал, хий үзэгдэл болон өдөөх хам шинж тохиолдож болно. 

Бусад

 • ам хатах, хамар битүүрэх, тайван бус болох, шээс задгайрах, халуурах, хөлрөх, усгүйтэх 
 •  Эмийг барбитурат зэрэг ТМС дарангуйлах бэлдмэл, мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, гипнотик хүчтэй өвчин намдаах эмүүд, гистамины эсрэг бэлдмэл, артерийн даралт бууруулах бэлдмэл, антихолиндэвхит, органофосфорт хортон шавьжтай тэмцэх бодис, архины хэрэглээ зэрэг нь  эмийн харилцан үйлчлэлийг нэмэгдүүлнэ. Тиймээс тун бууруулан болгоомжтой хэрэглэх шаардлагатай.
 • Бэлдмэл нь эпинефрин,  болон бусад симпатомиметик эмийн үйлдэлийг бууруулснаар энэ нь артерийн даралт бууруулах нөлөө үзүүлдэг. Артерийн даралт бууруулах нөлөө нь Клонидин зэрэг симпатомиметик гуанитидинтай хамт хэрэглэхэд ихсэнэ.
 • Энэ эм паркинсоны эсрэг хэрэглэх леводопагийн үйлдлийг бууруулна.
 • Метилдопатай хамт хэрэглэхэд түүний төв мэдрэлийн системд үзүүлэх нөлөөг хүчжүүлнэ.
 • Бэлдмэлийг лити, галоперидолтой хамт хэрэглэхэд ЭКГ-д өөрчлөлт гарах, экстрапирамид шинж, тардив дискинези, мэдрэлийн хордлогот хам шинж болон тархины эмгэг үүсгэх зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлдэг талаар мэдээлсэн байдаг. Лити болон галоперидол эмчилгээнд хэрэглэхэд лити түвшиг 1 ммол\Л-с ихэсгэхгүй ба ЭКГ байнга хянах шаардлагатай. Хэрэв халуурах, экстрапирамид шинж тэмдэг илэрсэн бол эмийн хэрэглээг зогсооно.
 • Галоперидолын сийвэнд агуулагдах хэмжээ фермент дарангуйлагч эм болох карбамазепин, феноарбиталтай хамт хэрэглэхэд буурна. Иймээс хосолсон эмчилгээг үргэлжлүүлэх бол уг эмийн тунд зохицуулалт хийх хэрэгтэй.
 • Энэ эм гурван цагирагт сэтгэц нөлөөт эмүүдийн метаболизмыг дарангуйлах ба чихрийн шижингийн хяналт хийх
 • Энэ эмийг терфенадин, астемизолтой хосолвол QT  уртсах, ховдлын хэм алдалт үүсдэг. Иймд дээрх эмүүдтэй хамт хэрэглэхгүй.
 • Эмийн кинетикийн судалгаанд галоперидолын концентрацийг гуанидин, буспирон, флуоксетин  зэрэг эмүүд нэмэгдүүлдэг гэж мэдээлсэн байна.
 • Бэлдмэлийг паркинсоны эсрэг эмүүд, антихолинидэвхт эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд тардив дискинези үүсэх нь эрчимжинэ.
 • Эмийг шимэгдэлт, эмчилгээнд үзүүлэх нөлөө нь ходоодны хүчил саармагжуулах эмүүд, кофейн зэрэгтэй хамт хэрэглэхэд буурна.  

Оюун ухааны хомсдол, сэтгэцийн өөрчлөлттэй өндөр настай  арван долоон өвчтөнд  плацебо-хяналттай туршилтанд солиорлын эсрэг эмийн эмчилгээг плацебо бүлэгтэй харьцуулахад 1.6-1.7 дахин өндөр эндэгдэл гарсан байна. Үүнээс гадна, гадаадын ажиглалт судалгаанд хэвийн бус солиорлын эсрэг эм төстэй уламжлалт солиорлын эсрэг эмийн эмчилгээ нас баралтыг нэмэгдүүлэх болно гэж үзэж байна. 

Тархины судасны өвчлөл нэмэгдэх эрсдэл

 • оюун ухааны хомсдол, сэтгэцийн өөрчлөлттэй холбоотой зарим өвчтөнд, санамсаргүй, плацебо хяналт харьцуулсан клиникийн туршилтын үр дүнд хэвийн бус солиорлын эсрэг эм авсан өвчтөний зүрх судасны өвчний тохиолдол эрсдэл ихтэйг хасч болохгүй. Энэ эмийг тархины цус харвалттай өвчтөнд хэрэглэхдээ онцгой болгоомжтой байх хэрэгтэй. 

Флеботромбоз үүсэх эрсдэл

 • флеботромбоз солиорлын эсрэг эм хэрэглэхэд үүсдэг гэж мэдээлж байна. Солиорлын эсрэг эм авч буй өвчтөнүүдэд флеботромбоз үүсэх эрсдэл нь элбэг байдаг. Иймээс флеботромбоз үүсэх бүх эрсдэлт хүчин зүйлийг шалгаж байх ёстой бөгөөд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой.

  Өвчтөнд дараах тохиолдолд болгоомжтой хэрэглэнэ. 

 •  Элэг бөөрний үйл ажиллагаа буурсан
 • Пиохромоцитом, зүрх судасны эмгэг, өвчний дагалдаж илрэх шинж тэмдэг болох даралт бага /түр зуурын даралт бууралт/
 •  Эпилепсийн уналттай гэх өгүүлэмжтэй өвчтөн
 • Бамбай булчирхайн шүүрэл ихсэх, багасах /экстрапирамид шинж/
 • Цус шингэрүүлэх бэлдмэл хэрэглэж буй өвчтөн
 • Эмэнд хэт мэдрэг гэх өгүүлэмжтэй өвчтөнд
 • Нярай хүүхэд
 • Шингэний болон хоол тэжээлийн дутагдалтай өвчтөнд
 • Сэтгэл уналттай өвчтөн
 • QT  хам шинж, гипокалеми, QT сигмент уртсах шинж тэмдэгтэй
 • Пролактин хамааралт хавдар
 • Нүдний нарийн өнцөгт даралт ихдэлт
 • Булчин сульдал
 • Түрүү булчирхайн томролтой өвчтөнд
 • Өндөр настан
 • Шар №4 /тартразин/-д харшилтай болон харшилын өгүүлэмжтэй өвчтөнд /шахмал бүрд 3-5 мг агуулагдана/
 • Шар №5 /жаргах нарны шар/-д харшилтай болон харшилын өгүүлэмжтэй өвчтөнд /шахмал бүрд 20 мг агуулагдана/

Эм хэрэглээнээс үүдэн илрэх шинж тэмдэгийн анхааруулга 

 • Сэтгэцийн эмгэг өөрчлөлттэй өвчтөнд сэтгэц нөлөөт бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд гэнэтийн үхэлд хүрч байсан мэдээлэл бий.
 • Өвчтөнд QT интервал уртсах, цусанд калийн хэмжээ буурах, QT хам шинж илэрснээс үүдэн дээрх тохиолдол гарч байсан.
 • Энэ эмийн биед хуримтлал үүссэнээр эпилепситэй өвчтөнд таталт үүсдэг.
 •  Тирозины нөлөөгөөр хордлогод орох магадлал өндөр тул бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа ихэссэн үед маш анхааралтай байна.
 • Дарангуйлах нөлөө давамгайлсан бол уг эмийг дангаар хэрэглэж болохгүй.   Энэ нь эмийг бусад сэтгэц нөлөөт эмийн хамт сэтгэцийн өөрчлөлттэй сэтгэл уналттай өвчтөнд хэрэглэхэд илрэнэ
 •  Эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэх бол элэгний үйл ажиллагаа болон цусны шинжилгээг байнга хянана.
 • Өвчтөнд нойрмоглох рефлекс алдагдах шинж илэрдэг тул эмчилгээний үед машин механизмтай ажиллахыг хориглоно.
 •  Дотор муухайрах, бөөлжих, нойргүйдэх шинжүүд нь эмийн тунг багасгаснаар арилж болно.
 • Бусад эмийн хордлого, гэдэсний түгжрэл, тархины эмгэгүүдийн үед илрэх бөөлжих шинжээс ялгах хэрэгтэй.
 •  Эмчилгээний эхэнд захын цусны даралт буурах шинж илэрч болно. Энэ нь тунтай хамааралтай байж болно.
 • Лейкопени, нейтропени, агранулоцитоз
  • Сэтгэц нөлөөт эмийн хэрэглээнээс үүдэн эмнэл зүйн шинжилгээн лейкопени, нейтропени, агранулоцитоз зэргээс ялгах. Эмнэлзүйн улмаас эм нь цагаан эсийн түвшин, лейкоцитын / нейтропени ач холбогдолтой буурсан лейкопени болон нейтропени эрсдлийн хүчин зүйлс юм. Ийм эрсдэлт хүчин зүйл бүхий өвчтөнүүдийн бүрэн цусны эсийн тоог эхний хэдэн сарын турш хянаж байх нь зүйтэй.
  • Бусад сэжигтэй хүчин зүйл ямар ч их хэмжээний цагаан эсийн түвшин буурах шинж тэмдэг ажиглагдаж байгаа бол эмчилгээг болиход авч үзэх ёстой.
  • Эмнэл зүйн ач холбогдол нейтропени өвчтөнүүдийн хувьд, халуурах шинж тэмдэг, эсвэл халдвар сайтар хянаж байх хэрэгтэй. Энэ эмийг хүнд нейтропенитай өвчтөний хувьд зогсоох ёстой бөгөөд цагаан эсийн түвшинг нөхөн сэргэх хүртэл хянаж байх ёстой. 
 • Ноцтой гажиг үүсгэж болох сэжигтэй гэж мэдээлсэн байна. Амьтны судалгаанд тератоген чанартай урагт хоруу чанар ихтэй гэж мэдээлсэн байна. Тиймээс энэ нь эмийг жирэмсэн эмэгтэй, эсвэл төрөх насны эмэгтэйд хэрэглэхгүй.
 • Жирэмсний хожуу үед солиорлын эсрэг эмийг хэрэглэхэд нярайд унтаарах, салганах зэрэг шинж илэрсэн. Жирэмсний гурав дахь гурван сард солиорлын эсрэг эм авч байсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хүүхэдэд экстрапирамид эмх замбараагүй байдал болон / эсвэл гарах хам шинж нь эрсдэлтэй. Тайван бус байдал, хөшинг, гипотони, салгалах, ядрах, амьсгал давчдах болон тэжээлийн эмгэгтэй төрсөн талаар мэдээлсэн байна. Эдгээр шинж тэмдэг илэрсэн ноцтой байдал нь олон янз байдаг. Дээрх тохиолдолд эрчимт эмчилгээний тасагт урт хугацааны эмчилгээ шаардлагатай байсан.
 • Энэ эм хөхний сүүгээр ялгардаг тул, эмчилгээний явцад хөхүүлэхээ зогсоох хэрэгтэй. 

Шахмал

 • Перидол 5 мг шахмал: Галоперидол  (КР)…………………..5 мг 

Ерөнхий шинж

 • Перидол 5 мг шахмал: ногоон дугариг шахмал 

 

 • Сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнд бэлдмэлийг хэрэглэх явцад гэнэтийн үхэл бий болсон гэх мэдээлэл бий.
 • Судалгаанд эмэгтэй харханд эмчилгээний дээд тун болох 1,25 мг/кг/өдөр тунгаар 10 удаа хэрэглэхэд өнчин тархины хавдар үүсгэж байсан ба энэ нь 5 мг/кг/өдөр тунгаар нийт 40 удаа хэрэглэхэд үүссэн хөхний булчирхайн неоплази үүсэх тохиолдлоос их байсан. 

Хадгалалт

 • 1-300С хэмд гэрлээс хамгаалсан тусгай саванд хадгална.

Хадгалах хугацаа

 • Үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 36 сар хадгална.

Савлалт

 • 1000 ширхэг шахмал

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.