В-Блок 25 мг
25 мг
Карведилол – Carvedilol
PT. Kalbe Farma Tbk
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 500

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 350

Даатгуулагч төлөх дүн: 150

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Зүрхний цусан хангамжийн дутагдлын үед :
  • Ви-блок нь зүрхний хөнгөн хэлбэрийн явцтай (Ньюйоркийн зүрхний холбооны ангилалаар II эсвэл III) ишеми  болон кардиомиопатийн үед дигоксин, шээс хөөх эм, АХФ  саатуулах бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд өвчний даамжралыг бууруулж, зүрх судасны улмаас тохиолдох эмнэлэгт хэвтэлт, нас баралт, бусад зүрхний эмийн хэрэглээг бууруулна.
 • Карведилолыг АХФ саатуулах бэлдмэл хэрэглээд үр дүнгүй байгаа өвчтөнд хэрэглэж болно.
 • Мөн дигоксин, гидралазин, нитратын бүлгийн эмийг хэрэглээд үр дүнгүй байгаа хүмүүст хэрэглэж болно. 
 • Анхдагч артерийн даралт ихсэлтийн үед:
  • Ви-блок нь анхдагч артерийн даралт ихсэлтийн үеийн эмчилгээний менежментэд ордог. Дангаар нь болон бусад артерийн даралт буулгах эмтэй  ялангуяа тиазидын бүлгийн шээс хөөх эмтэй хавсарч хэрэглэж болно. 

Дараах үед Ви-блокыг хэрэглэхгүй. 

 • Нью-йоркийн холбооны тогтоосноор 4-р зэрэг буюу венийн судсаар инотроп эмчилгээ шаардсан, ээнэгшил алдсан шатанд байгаа зүрхний дутмагшлын үед 
 • Гуурсан хоолойн багтраа өвчний үед 
 • Бронхын агчилттай архаг бронхын бөглөрөлтөт өвчнүүдийн үед 
 • Элэгний  хүнд өвчнүүдийн үед 
 • 2 ба 3-р зэргийн AВ-зангилааны хоригтой үед 
 • Зүрхний агшилтын тоо цөөрсөн (50-аас багассан тохиолдолд) 
 • Шокууд, ялангуяа зүрхний гаралтай болон гиповолемийн шок 
 • Синусын зангилааны сулралын хам шинж (сино-артриал блок) 
 • Даралт багадах үед (агшилтын даралт 85-аас бага үед) 
 • Уг эмэнд хэт  мэдрэг үед эсвэл харшлын өвчтэй үед 
 • Ви-блокыг 18-аас доош насны хүүхэд болон хөхүүл, жирэмсэн эхэд хэрглэхгүй. 
 • Жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдэд:
  • Жирэмсэн эхэд хэрэглэсэн туршилт судалгаа байхгүй. Амьтан дээр туршихад үр хөврөлд гаж нөлөө гараагүй.  Бетаблокаторууд умайн булчингийн агшилтад нөлөөлж ургийн эндэгдэлд хүргэж болдог.
  • Мөн хүүхдэд цусан дах сахарын хэмжээ буурах болон зүрхний цохилт цөөрөх гаж нөлөө үзүүлдэг. Ингэснээр хүүхдэд зүрх болон уушгины хүндрэл гарах эрсдэлийг ихэсгэдэг. Тиймээс жирэмсэний хугацаанд хэрэглэхгүй.
  • Карведилол ба түүний задралын бүтээгдэхүүнүүд хөхний сүүгээр ялгардаг. Тиймээс хөхүүл эхэд хэрэглэхгүй. 

Зүрхний дутмагшлын үед:

 • Тунг хувь хүний онцлогт тохируулан эмийн гол үйлдэл илэртэл эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ. Ви-блокыг хэрэглэхийн өмнө хуруувчин цэцгийн эмийн тун, шээс хөөх эм, АХФ саатуулах бэлдмэл хэрэглэж байсан бол зогсооно. Ви-блокын эхлэх тун 3.125 мг-аар өдөрт 2 удаа 2 долоо хоногийн турш хэрэглэнэ. Хэрэв энэ тунд тэсвэртэй байвал тунг 6.25 мг болгон өсгөж өдөрт 2 удаа хэрэглэж болно. Цаашид 2 долоо хоног тутам тунг 2 дахин ихэсгэж  хамгийн тэсвэртэй өндөр түвшинд хүргэнэ. Хамгийн өндөр тун нь 25 мг-аар өдөрт 2 удаа 85 кг-аас ихгүй  жинтэй хүнд,  50 мг-аар өдөрт 2 удаа 85 кг-аас дээш жинтэй хүнд хэрэглэнэ. Ви-блокыг хоолтой хамт хэрэглэхэд эмийн шимэгдэлтийг удаашруулж  гаж нөлөөг багасгана. 

Эссэнциал даралт ихдэх өвчинд

 • Насанд хүрэгчид:12.5мг-аар өдөрт нэг удаа эхний 2 өдрийн турш эмчилгээг эхлэнэ. (эсвэл 6.25мг-аар өдөрт 2 удаа) Тэгээд 25мг-аар өдөрт 1 удаа хэрэглэнэ. Хэрэв шаардлагатай бол 2 долоо хоногоос багагүй  завсарлагатайгаар тунг дээд тал нь 50мг хүртэл ихэсгэн тунг 2 хувааж эсвэл өдөрт 1 удаа хэрэглэнэ. 

Өндөр настай хүмүүст

 • Эмчилгээг 12.5 мг-аар өдөрт 1 удаа, зарим өвчтөнд шаардлагатай тунгаар хэрэглэнэ. Хэрэв эм үйлчлэхгүй бол тунг доод тал нь 14 хоногийн завсарлагатайгаар хоногийн тунг 50мг болтол ихэсгэж өдөрт 1 удаа эсвэл тунг хувааж хэрэглэнэ. 

Цээжний бах

 • 12.5 мг-аар өдөрт 2 удаа амаар ууж эмчилгээг эхлэх ба 2 хоногийн дараа 25мг болгон ихэсгэнэ. 

Голчлон тохиолдох хариу урвал болох хаван, толгой эргэх, брадикарди, даралт буурах, дотор муухайрах, суулгах, нүд бүрэлзэх зэрэг нь судлагдсан байна. Энэ нь заримдаа толгой эргэх, өвдөх, ядрах байдлаар тохиолдож болно. Энэ шинжүүд нь ихэвчлэн хөнгөн явцтай ба эмчилгээний эхэн үед тохиолддог. Түүнчлэн судасны цохилтыг цөөрүүлж, ходоод гэдэсний хямрал (дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, суулгах, өтгөн хатах, бөөлжих) эсвэл флю төст шинж тэмдгүүд гарна. Амьсгалын замын саадтай, гуурсан хоолойн агчилттай өвчтнүүдэд амьсгалын замын хямрал тохиолдож болзошгүй. Заримдаа карведилолын эхний тунг уусны дараа босож суух хэвтэх зэрэг байрлал өөрчлөгдөхөд даралт огцом унах (түр даралт багасалт) толгой эргэх шинж тэмдэг илрэх, нүднийөмнүүр хар юм гүйх , ховортохиолдолд муужрах гэж байгаа мэт шинж илэрнэ. Ховор тохиолдолд зүрхний тосгуураас ховдол руу дамжих сэрэл саатах эсвэл цээжний бах илэрнэ. Маш ховор тохиолдолд гарын хуруу болон хөлийн хурууны судас агших, цус тасалдах (Рау төст байдал) зовиур гарч өвчтний биеийн байдлыг хүндрүүлдэг. Гар хүйтэн болох, хөл хөрөх нь цөөн өвчтөнд ажиглагдсан. Түүнчлэн далд хэлбэрийн чихрийн шижин өвчин илрэх, өвчин хүндрэх, сахар зохицуулах бэлдмэлийг дарангуйлж болзошгүй. Цусанд сахар багасах шинжүүд нь тодорхой бус (зүрхний цохилт түргэсэх) байж болно. Зарим өвчтөнд арьсны харшлын урвал тэмдэглэгдсэн (улайх, загатнах) сэтгэл гутрах, нойр хямрах, хараа өөрчлөгдөх, нүд загатнах, мэдрэхүй өөрчлөгдөх (парастези) үемөчөөр өвдөх, хүч буурах, зүрхний үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, сийвэнгийн трансаминазаг ихэсгэх, цагаан эсийн тоог бууруулах (тромбоцитопени, лейкопени) зэрэг илэрч болно. Контакт линз хэрэглэсэн үед нулимс багасах шинж илэрч болохыг анхаарах хэрэгтэй. 

 • Карведилол нь бета-адрено рецепторыг хориглодог ба анхдагчаар α-1 адренорецепторыг хориглож захын судасыг тэлэхнөлөөүзүүлдэг.
 • Карведилол нь захын судасны альфа1 адренорецепторыгхориглож, дасан зохицох механизмаар бета адренорецепторыг хориглох замаар артерийн даралт буулгах үйлдэл үзүүлнэ
 • Ууж хэрэглэхэд хурдан, бүрэн шимэгдэж  25мг- 50мг-аар дангаар нь хэрэглэсэн тохиолдолд 1-2 цагийн дараа цусанд хамгийн өндөр конценрацид хүрнэ.
 • Карведилол нь элгэнд бодисын солилцоонд орж биохүртэхүй нь ойролцоогоор  25%-тай байна.
 • Хоолтой хамт хэрэглэхэд шимэгдэлт нь багасна.
 • Карведилол нь судаснаас эд эсээр тархаж эрүүл хүнд тархалт нь 1.5-2 л/кгхүрдэг.
 • Элгэнд бодисын солилцоонд орж 2-оос бага хувь нь өөрчлөгдөхгүйгээр шээсээр гадагшилна.
 • Бодисын солилцооны дүнд үүссэн бүтээгдэхүүн идэвхтэй хэлбэрээр байх боловч эмнэл зүйд гарсан хүндрэл одоогоор тодорхойлогдоогүй байна.
 • Эмийн тунгийн 60% нь цөсөөр дамжин өтгөнөөр гадагшилна.
 • Тиймээс бөөрний дутмагшилтай хүнд тунг багасгах шаардлагагүй.
 • Гэвч элэгний хүнд өвчний үед (цирроз) карведилолын концентрациболонбиохүртэхүй нь цусандихэсдэг тул хэрэглэхгүй. 

Ви-блокыг бусад эмтэй хавсран хэрэглэж байх үед дараах байдлыг тооцож байх ёстой: 

 • Бусад даралт бууруулах эмүүдийг идэвхжүүлэх үйлдэлтэй эсэх. 
 • Резерпин, гуанетидин, метилдопа, клонидин, гуанфацинтай хамт хэрэглэхэд даралт бууруулах болон зүрхний цохилт багасгах нөлөөг идэвхжүүлэх  талтай. 
 • Рифампицин нь ви-блокын үндсэн үйлдэл болох даралт бууруулах үйлдлийг бууруулна. 
 • Клонидиныг ви-блокыг хэрэглэхээс хэд хоногийн өмнө  аажмаар зогсоох хэрэгтэй. 
 • Нифедипин ба ви-блокыг хамт хэрэгрлэхэд цусны даралт огцом буурах талтай. Верапамил, дилтиазем зэрэг кальцийн суваг хориглогч эмүүд бусад хэм алдагдлын эсрэг эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд цусны даралт, зүрхний цахилгаан бичлэг хийж хянах ба цусны даралтыг огцом бууруулах, брадикардиг даамжруулах зүрхний хэм алдагдлын бусад шинж илэрч болзошгүй. Кальцийн сувгийг хориглогч болон хэм алдагдлын эсрэг эмүүдийг Ви-блоктой хамт хэрэглэхдээ судсаар тарьж болохгүй. 
 • Ви-блокыг мэдээгүйжүүлэх эмүүдтэй хамт хэрэглэж байгаа үед зүрхний цохилтын тоо буурах тул анхаарах ба 2 эмийн үйлдлийн нөлөөгөөр зүрхний дамжуулалт (сөрөг инотроп) нь удааширна. Хэрэв мэдээгүйжүүлэх эм хэрэглэх шаардлага гарсан бол эмчдээ Ви-блокыг хэрэглэж байгаа тухайгаа мэдэгдэх хэрэгтэй. 
 • Ви-блок нь дигоксины сийвэнгийн концентрацийг ихэсгэнэ. 
 • Инсулин болон амаар уудаг цусны сахар бууруулах эмүүдийн үйлдлийг идэвхжүүлнэ. Цусны сахар буурсан шинжүүд нь тод ажиглагдахгүй юмуу эсвэл багасна. (ялангуяа зүрхний цохилтыг ихэсгэх) Тиймээс сахарын өвчтэй хүмүүст цусны сахарыг хянана. Зарим нойрсуулах (барбитуратын төрлийн) эмүүд, сэтгэл гутралын эсрэг эмүүд (циклгүй антидепрессант), судас өргөсгөх эмүүд, архи зэрэг нь артерийн  даралт бууруулах үйлдлийг нь эрчимжүүлнэ. 

Дараах тохиолдолд Ви-блокыг хэрэглэхгүй:

 • Зүрхний хүнд дутмагшлын үед, тогтворгүй артерийн даралт ихсэлтийн үед, тогтворгүй явцтай цээжний бахын үед, зүрхний сэрэл дамжилт өөрчлөгдсөн үед (дамжуулалтанд бүрэн хориг үүссэн) захын артерийн судасны эмгэгийн төгсгөлийн үед, бөөрний үйл ажиллагааны алдагдлын үед (сийвэнгийн креатинины концентраци 1.8 мг/дл-ээс их, эсвэл креатинины клиренс 30мл/мин-аас бага), сүүлийн үед тохиолдсон зүрхний гаралтай оворгын үед (6сар дотор), даралтбуулгахэмэнд (альфа1 адренорецепторийн антагонист) хэт даралт буурах хандлагатай бол хэрэглэхгүй.
 • Чихрийн шижинтэй өвчтөнүүдэд цусан дах сахарын хэлбэлзэл элбэг тохиолдох тул эмнэлгийн хяналтанд байхыг шаарддаг.
 • Настай хүнд Ви-блокын анхны тунгийн дараа даралт нь хэт буурч болзошгүй. Энэ нь ялангуяашээс хөөх эм хэрэглэж байгаа өвчтөнүүдэд хамааралтай. Тиймээс Карведилолыг хэрэглэхийн өмнө шээс хөөх эмийг үргэлжлүүлж уухыг зогсооно.
 • Бета адреноблокаторууд зарим өвчтөнд псориаз өвчин сэдрэх шалтгаан болох ба өвчин хүндрэхэд нөлөөлж, псориаз төст үеийн тууралтыг ихэсгэж болно. Псориаз өвчний удмынтүүхтэй өвчтөнүүд өвчний эрсдэлийг тооцон болгоомжтой хэрэглэнэ. Ви-блокын эмчилгээг огцом гэнэт зогсоохгүй, аажим эмийн тунг багасгаж хэдэн хоногоор хэрэглэнэ. Энэ нь зүрхний титэм судасны эмгэгтэй (цээжний бах) өвчтөнд маш чухал. Артерийн даралт ихсэх үед эмчилгээг тогтмол хянах шаардлагатай.

Машин жолоодох, машин техниктэй ажиллах чадварт хувь хүний онцлогоос шалтгаалж нөлөөлнө.

 • Энэ нь эмчилгээг эхлэнгүүт эсвэл шинэ эм хамт хэрэглэх эсвэл архи хэрэглэсэн үед тохиолдоно.
 • Ви-блокоор эмчилж байх үед нүдний үзлэгийг 6  сар бүр тогтмол хийлгэж байх ёстой. Нүдний судасны хөнгөн болон дунд зэргийн эмгэгтэй хүнд бетта блокаторуудыг болгоомжтой хэрэглэх ба зарим нүдний судасны өвчин ялангуяа өвдөлттэй үед хэрэглэхээс зайлсхийнэ. Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчний үед гуурсан хоолой тэлэх эм хэрэглээгүй бөгөөд зөвхөн хүндрэл гарсан үед л хэрэглэнэ.
 • Гуурсан хоолойн агчилттай амьсгалын хямралтай өвчтнүүдэд амьсгалын замын саадыг ихэсгэх эрсдэлтэй байдаг. Ви-блокоор эмчилж байх үед хяналт зайлшгүй шаардлагатай бабронх агших ямар нэг шинж ажиглагдвал тунг багасгана.
 • Ви-блок болон түүнтэй төстэй бета блокатор эмүүд хэрэглэх үед бамбайн хордлогын шинж илэрч болно.  Тиймээс хяналтанд хэрэглэнэ. Ви-блок нь хэт мэдрэг өвчтөн болон мэдрэмтгий байдлыг бууруулах эмчилгээ хийлгэж байгаа тохиолдолд ч харшил төрүүлэгчийг ихэсгэж анафилаксийн урвал үүсгэж болно.
 • Феохромоцитомтой өвчтнүүдбета блокатор эм хэрэглэхээс өмнөальфа блокатор эм хэрэглэсэн байх ёстой. Ви-блок нь альфа ба бета блокатор эмийн үйлдэл үзүүлдэг боловч энэ тохиолдолд хийгдсэн туршлага байхгүй. Тиймээс Феохромацитомтой өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Сонгомол бус үйлдэлтэй бетаблокатор эмүүд Принцметал цээжний бахтай өвчтөний цээжний өвдөлтийг сэдрээж болзошгүй. Ийм өвчтөнд Ви-блокыг хэрэглэсэн клиникийн туршлага байхгүй ч Ви-блокын альфа блокатор идэвх нь энэ шинж тэмдгээс урьдчилан сэргийлнэ. Иймд Ви-блокыг принцметал хэлбэрийн цээжний бахтай хүнд болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Захын цусны эргэлтийн хямралтай өвчтнүүд (Рау төст байдал) хэрэглэвэл шинж тэмдгийг ихэсгэж хүндрүүлэх талтай. Хагалгаа хийлгэж байгаа өвчтөндболгоомжтой хэрэглэнэ. Учир нь карведилолын инотроп болон гипотензив үйлдэл нь мэдээгүйжүүлэх эмтэй харш үйлдэлтэй. Ви-блок зүрхний зүрхний агшилтын тоогг ихэсгэнэ.
 • Судасны лугшилт 1 минутанд  55-аас бага байвал Ви-блокын тунг багасгана.
 • Хэрэв өвчтөн кальцийн сувгийг хориглогч верапамил, дилтиазем эсвэл бусад төрлийн зүрхний хэм алдагдлын эсрэг эмийгхавсарчхэрэглэж байгаа бол цусны шинжилгээ болон зүрхний цахилгаан бичлэг хийж болгоомжтой хэрэглэх нь чухал.
 • Ви-блокыг тогтворгүйболон хоёрдогч артерийн даралт ихдэлттэй өвчтнүүдэдэмнэл зүйн шинж илрээгүй бол болгоомжтой хэрэглэнэ. 

Найрлага

 • Нэг шахмалд агуулагдах хэмжээ
  • Карведилол………………………….6.25мг
  • Карведилол………………………….25мг 

Савлалт

 • 6.25 мг-ийн шахмал: Хайрцагандаа 3 блистер х 10 шахмал
 • 25 мг-ийн шахмал: Хайрцагандаа 3 блистер х 10 шахмал
 • 30°С-ээс ихгүй хэмд гэрлээс хамгаалан хадгална.
 • Хүүхэд хүрэхгүй газарт хадгална. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.