doctor1
Нэвтрэх
 • Ван Ин Клоназепам (WhanIn Clonazepam)

  0.5 мг
  Whan in Pharm.Co., Ltd
  Эмийн хэлбэр: Шахмал
  Үндсэн үнэ: 190 төг
  ЭМД хөнгөлөлт: 133 төг
  Даатгуулагч төлөх үнэ: 57 төг
  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Хэрэглэх заалт
  • Эпилепси, хэсэгчилсэн уналт (бага уналт) 
  • Миоклоник таталт, тоник-клоник, анхдагч ерөнхий уналт эсвэл хоёрдогч хэсгийн ерөнхий уналт 
  • Нярай, бага насны хүүхдийн эпилепси бүх төрөл (ялангуяа ердийн, хэвийн бус абсенс уналт) 
  • Тэнэгрэлийн эмгэг 
  Эсрэг заалт
  • Хаалттай өнцөгт глаукомын хүнд хэлбэртэй өвчтөн 
  • Хүнд хэлбэрийн myasthenia gravis-тай өвчтөн 
  • Эмийн хамааралт өвчтөн 
  • Эм, согтууруулах ундааны хэрэглээт өвчтөн 
  • Эмийн найрлага дахь нэгдэлд хэт мэдрэг өвчтөн 
  • Бензодиазепамд хэт мэдрэг өвчтөн 
  • Элэгний хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй өвчтөн 
  • Амьсгалын хүнд хэлбэрийн дутагдалтай өвчтөн 
  • Энэ эм галактоз агуулах тул галактоз үл тэвчилтэй, лапп-лактозын дутагдал, глюкоз-галактозын мальабсорбцитой өвчтөнд хориглоно. 

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Хэрэглэх арга ба тун
  Гаж нөлөө
  Фармакодинамик
  Фармакокинетик
  Эмийн харилцан үйлчлэл
  Анхааруулга
  Жирэмсэн болон хөхүүл үе
  Бусад мэдээлэл

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB