doctor1
Нэвтрэх
 • Амлорус 10 мг (Amlorus 10mg)

  10 мг
  Sintez JSC
  Эмийн хэлбэр: Шахмал
  Үндсэн үнэ: 370 төг
  ЭМД хөнгөлөлт: 111 төг
  Даатгуулагч төлөх үнэ: 259 төг
  Бүгдийг нээхБүгдийг хаах
  Хэрэглэх заалт
  • Артерийн даралт ихсэх өвчин (дан болон бусад эмийн бэлдмэлтэй хавсарсан эмчилгээ).
  • Ачааллын үеийн тогтвортой зүрхний бах, судас агчлын зүрхний бах (Принцметалын зүрхний бах)(дан болон бусад эмийн бэлдмэлтэй хавсарсан эмчилгээ). 
  Эсрэг заалт
  • Амлодипин болон дигидропиридины бусад уламжлал, бэлдмэлийн найрлага дахь аль нэг нэгдэлд хэт мэдрэг байх,
  • Хүнд хэлбэрийн артерийн даралт багасах өвчин (систолын даралт 90мм муб-аас бага байх),
  • Зүрхний гаралтай шок,
  • Зүрхний цочмог инфаркт өгснөөс хойш эхний 28 хоногийн дотор,
  • Тогтворгүй стенокарди (судас агчлынхаас бусад),
  • Зүрхний зүүн ховдлын гарах хэсгийн бөглөрөл (эмнэл зүйн ач холбогдол бүхий гол судасны стеноз),
  • 18 хүртэл насны өвчтөн,
  • Лактозд мэдрэг, лактазагийн дуталтай, глюкоз-галактозын мальабсорбци 

  Гол агуулгыг цааш уншихад гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

  Хэрэглэх арга ба тун
  Гаж нөлөө
  Фармакодинамик
  Фармакокинетик
  Эмийн харилцан үйлчлэл
  Анхааруулга
  Жирэмсэн болон хөхүүл үе
  Бусад мэдээлэл

  Хэрэглэгчийн мэдээлэл

  Зургын дээд хэмжээ: 512 KB